Woningbouw in groene gebieden van Roden en Peize, slim of volstrekt onnodig?

Afbeelding
actueel
NOORDENVELD - Moet Omgevingsvisie Noordenveld 2030 woningbouw in groene gebieden van Roden en Peize mogelijk maken? Dat is de kop van het persbericht dat Lijst groen Noordenveld (LGN) vandaag de ether in slingerde. De partij maakt zich zorgen over toekomstige bebouwing in kwetsbare groene gebieden. Zonde en bovendien niet nodig, gezien de voorspelde daling van het aantal inwoners. Om de druk die er op dit moment is door (onder andere) het toenemend aantal statushouders op te vangen, kun je ook tijdelijk wonen in leegstaande schoolgebouwen of kantoorpanden mogelijk maken, stelt de partij. Hieronder vind je het volledige persbericht van LGN zodat jij je mening kunt vormen.
De gemeente geeft in de nota omgevingsvisie Noordenveld 2030 in hoofdlijnen aan hoe onze dorpen, hun omgeving en samenleving, er in 2030 uit zouden kunnen zien . Veel behoud van ruimte, sociale samenhang en landschap. Veel groen, duurzaam, ondernemend, leefbaar en transparant, kortom weinig waarmee je het oneens kan zijn. Er zitten in het stuk wel enkele keuzes verstopt met consequenties voor de huidige leefomgeving en het landschap. De nota is te vinden op: https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonen_en_leven/leefbaarheid/omgevingsvisie_2030/Daarin staat onder meer het volgende over bouwlocaties: Roden-Zuid vanaf de rand van de hockeyvelden aan de Nieuweweg, tot aan de Kaatsweg Roderesch is vermeld als zoekgebied voor woningbouw. Daarmee wordt één van de bouwlocaties van de gelukkig in 2012 gestrande structuurvisie Leek-Roden, er stilletjes weer bij gezet. Dat geldt ook voor een nu onbebouwd gebied tussen de Scheperij in Terheijl en de wijk De Vijfde Verloting in Roden. Dat staat vermeld als gebied voor inbreiding/herstructurering. Er is een woonwijk Peize-Zuid ingetekend ten zuiden van de Achteromweg. De al vele jaren geplande, maar nog steeds niet gebouwde woonwijk Oosterveld Norg staat erbij. En een deel van de weilanden in de hoek van de wegen De Zulthe en De Maatlanden bij Roden is ingetekend als onderzoekslocatie woningbouw. Vermelding in de omgevingsvisie betekent niet dat er werkelijk gebouwd wordt, maar het maakt het voor de gemeente wel een stuk makkelijker om te zijner tijd een bouwplan voor deze gebieden te maken.
Zijn deze bouwplannen noodzakelijk?
Nu zijn er in Noordenveld zo’n 31.000 inwoners die zo’n 14.000 huishoudens vormen. De afgelopen jaren tot 2016 is het aantal inwoners licht gedaald en is het aantal vrijkomende woningen licht gegroeid. De prognoses geven een verdere daling van het aantal inwoners aan. De groei van de laatste maanden is vooral door het aantal mensen dat uit het buitenland naar de vluchtelingenopvang in Veenhuizen komt. Echter deze groei is maar tijdelijk, zonder deze is er net als in eerdere jaren een daling van het aantal inwoners. Doordat steeds minder mensen een gezamenlijk huishouden hebben, laat die prognose nog 50 tot 80 extra huishoudens per jaar tot 2025 zien, en daarna een dalend aantal huishoudens. Hoewel niet ieder extra huishouden tot een extra nieuwe woning hoeft te leiden, betekent dat wel dat er voor de korte termijn extra woningen nodig zijn. Over 9 jaar zijn volgens deze prognose geen extra woningen nodig en ontstaat er meer leegstand. Extra woningen bouwen die 40 jaar of meer meegaan betekent bouwen voor leegstand vanaf 2025. Uitbreiden buitendorps, betekent leegstand in de dorpen vanaf 2025. Gelet op bovenstaande ontwikkelingen zou er gewerkt moeten worden aan (tijdelijke) woningen in leegkomende scholen, op niet gebruikte bedrijventerreinen in Roden en Peize, en in lege winkelpanden. Als daarbij de huidige locaties Lange Streeken Peize en Roderveld IV worden volgebouwd, en geprobeerd wordt bij sloop en herbouw van huurwoningen wat woningen extra te creëren, kom je een heel eind. Extra bouwlocaties in Peize-Zuid, Oosterveld Norg, Roden-Zuid, bij Terheijl en aan De Zulthe in Roden, zijn dan overbodig.
Vindt u dat woningbouw in deze gebieden voor natuur, wandelen, landbouw, fietsen, sport e.d. moet worden toegestaan? Is aantasting van het landschap net buiten Roden, Peize en Norg volgens u aanvaardbaar voor woningen voor een hoogstens tijdelijke behoefte? Lijst Groen Noordenveld vindt de mening van onze inwoners, voor- en tegenstanders, belangrijk en hoopt dan ook dat veel mensen op de omgevingsvisie reageren, net als bij de inwonersraadpleging voordat het stuk bekend was.
Tot en met 2 november 2016 kan iedereen die dat wil als volgt reageren: per brief naar College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden, per e-mail: postbus@gemeentenoordenveld.nl  of mondeling op 25 oktober 2016 20.00 uur in het gemeentehuis in Roden.
 

UIT DE KRANT

Lees ook