‘Het was niet het meest succesvolle jaar van Marum’

|||||||||||||||||
||||||||||||||||| Foto: |||||||||||||||||
actueel
Marum proost op ‘beter’ 2017
MARUM – Marum was dit jaar vroeg met de Nieuwjaarsreceptie. Het zou opgevat kunnen worden als een teken van voortvarendheid. Stukje gretigheid, kwestie van graag willen.  Want, zo liet burgemeester Henk Kosmeijer weten, het afgelopen jaar gaat bepaald niet de boeken in als het meest succesvolle jaar van de gemeente. En dus werd geklonken op en hopelijk beter 2017.
In het kader van eerlijk zullen we alles delen, vond de nieuwjaarsreceptie dit keer plaats in Boerakker, één van de acht dorpen die de gemeente rijk is. In Oomkegast om precies te zijn. In de sporthal, waar ‘Pot, Baumgarten en Friends’ al voor de vrolijke muzikale noot zorgt. Het grote wachten was uiteraard op de speech van de burgemeester, die nog enigszins opgetogen aan zijn relaas begon. ‘Hier staat een redelijk tevreden burgemeester’, begon Kosmeijer zijn toespraak. Tevredenheid over de schade met Oud & Nieuw, 15000 euro, al zei hij dat het nog altijd te veel is en het betekende een stijging ten opzichte van 2015. Uiteraard wees Kosmeijer ook op de hulpverleners die bekogeld werden. ‘Als dat de nieuwe vrijheid is, dan verlang ik terug naar het regentisme’, counterde Kosmeijer. Positief bleek Kosmeijer over het gestegen inwonersaantal, 36 meer. De burgemeester keek naar de wereld van aanslagen, onzekerheden en onveiligheid. ‘We kunnen het touwtje nog niet uit de brievenbus hangen’, refereerde hij aan het indrukwekkend betoog van oud-politicus Jan Terlouw.  Terug naar het lokale. ‘Het was niet het meest succesvolle jaar van gemeente Marum’, vond Kosmeijer. Hij doelde op het kunstgras van SV Marum, de afgeblazen plannen voor nieuwbouw De Hoorn en ’t Sterrenpad Nuis, met een extra investering omdat de brede school niet aan de eisen voldoet. ‘Positief is de woningbouw in Jonkersvaart, op eigen initiatief enn het Sociaal Domein doet het goed’. Uiteraard kwam ook de herindeling ter sprake. Kosmeijer vergeleek Middag Humsterland met Brexit en Oekraïne. De onzekerheid van de medewerkers in de nieuwe gemeente. ‘We zullen daar oplossingen voor vinden’, beloofde hij. Terug naar de mondiale zorg. De ontevredenheid in de wereld en boosheid. ‘Al is het hier gematigder.  De teneur is ‘wat het volk wil’.  Ik ben van de oude garde. Ik waarschuw voor te hoge verwachtingen, ‘wat het volk wil’.’ Kosmeijer doelde daarmee ongetwijfeld op Wilders. En ging daarop los. ‘Wilt u meer of minder voorzieningen voor ouderen, hoger of lager pensioen? Wilt u de bibliotheek of zwembad sluiten? Meer of minder veiligheid? Tot slot: wilt u meer of minder belasting betalen? Hoogleraar Herman de Pleij zei over het geklaag van ons: “alsof we een bananenrepubliek zijn”.  “En als we het over het persoonlijk welbevinden hebben, zijn we zeer tevreden.  Logisch, gezien de feiten: we hebben de beste zorg van Europa. We moeten op zoek naar nieuw evenwicht. Zorgen voor een betere samenhang van buurt, dorp, gemeente en hele wereld. En ook zelf in de spiegel kijken. Ik wens u hierbij alle kracht toe”. Vervolgens trad de band Pot, Baumgarten en Friends weer op. “Jullie krijgen geen koffie meer, het kost wat zo’n band”, zorgde Kosmeijer voor een cynische opmerking richting de groep, vooral komisch bedoeld. Het paste bij de gezellige, gemoedelijke sfeer, ver buiten de echte boze wereld.
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||

UIT DE KRANT