‘ Er had eerst onderzoek plaats moeten vinden’

Afbeelding
actueel
drukwijziging Langelo: uitspraak binnen twaalf weken LANGELO – Het was me het weekje wel voor met name minister Henk Kamp. De beste man lag zwaar onder vuur: in Groningen – waar vierduizend mensen middels een fakkeloptocht protesteerden tegen de gaswinning -, in Oost- Groningen, vanwege de windmolens, en in Langelo en omgeving vanwege het  toestaan van de uitbreiding van de gasopslag. De gemeenten Leek en Noordenveld ageerden via een beroep bij de Raad van State tegen het al genomen besluit en hopen op vernietiging. De uitspraak wordt binnen twaalf weken verwacht.
Zoals bekend mocht ‘Langelo’ van minsister Henk Kamp en het Staatstoezicht op de Mijnen de ondergrondse gasopslag uitbreiden (capaciteit). Kamp leek niets gedaan te hebben met onder meer het rapport van de Technische Commissie Bodembevingen, ook volgens de Raad van State ‘niet zomaar een commissietje’. De druk in Langelo is door de uitbreiding vergroot, net als de drukverschillen. Wat dit voor consequenties heeft of kan hebben op de bodem is niet onderzocht. Het besluit wordt nu door onder andere Leek en Noordenveld middels een beroep alsnog aangevochten. Van de week was de zitting bij de Raad van State en over de uitslag valt met goed fatsoen niets te zeggen. De zaak werd behandeld door de meervoudige kamer van de RvS (drie Staatsraden), die zich overigens bijzonder goed hadden voorbereid. Ze stelden veel en kritische vragen aan de NAM, het bedrijf was met drie man vertegenwoordigd, en de minister. Duidelijk werd dat de Raad van State vond dat de besluitvorming en de motivering van het besluit te wensen overliet. Verschillende keren werd gevraagd waar de ter zitting gegeven toelichting nu exact in de motivering van het besluit was terug te lezen. Nergens dus.
Volgens Kamp en de zijnen zal het met de seismische risico’s wel meevallen, gelet op de ervaringen in het verleden. Bovendien, zo liet men eten, was dit besluit eigenlijk niet meer dan een correctie van het Instemmingsbesluit uit 2014 en dat het zou gaan om feiten, overwegingen en omstandigheden die in 2014 eigenlijk ook al wel bekend waren. Daarom kon het SodM ook snel en kort positief adviseren. Voor belanghebbenden valt er geen pijl op de uitkomst van de zitting te trekken.Op basis van de kritische houding en kritische vragen van de Staatsraden zou een vernietiging voor de hand liggen, aan de andere kant is het al veel vaker voorgekomen dat na een kritische zitting toch een ongegrondverklaring (zou ‘nederlaag’ voor Noordenveld en Leek zijn) van het beroep volgt.
Ondertussen is wel een enorme kloof ontstaan tussen Den Haag en het Noorden van het land. In Groningen liepen vierduizend mensen met fakkels en deed ook René Paas, Commissaris van de Koning, een duit in het zakje door te stellen dat ‘niemand zit te wachten op scheuren in zijn huis en op angst en ellende.’ Uiteraard was boegbeeld Freek de Jonge ter plaatse. Hij sprak van een scheiding tussen Gas en Staat. Premier Rutte zat ondertussen mooi weer te spelen bij Jinek en was duidelijk amper op de hoogte van de onrust in Groningen en omgeving. Rutte stelde wel dat Den Haag  ‘netjes handelde’ en gaf de bevolking zelfs een sneer door te stellen dat men in het Noorden vroeger trots op gaswinning was. Op andere vragen kon Rutte amper antwoord geven, net zoals hij in tegenstelling tot de Koning zich niet in het getroffen gebied noch bij slachtoffers heeft laten zien. In Oost Groningen haalde minister Kamp – weer hij- deze week ook weer de woede van de inwoners op de hals door te stellen niets te zien in een Veenkoloniaal zonnepark. Kamp wil het landschap daar ontsieren met windmolens, zeer tegen het zere been van de inwoners. Conclusie: de kloof tussen Den Haag en het Noorden wordt groter en groter. Benieuwd wat de RvS oordeelt over Kamp’s optreden in Langelo. Over twaalf weken weten we meer.
 

UIT DE KRANT

Lees ook