Verkeersplan voor De Stapsteen

Afbeelding
actueel
LEEK – Samenlevingsschool De Stapsteen in Leek presenteerde vrijdag het nieuwe Verkeersplan. Dat werd gedaan door wethouder Karin Dekker die een aantal borden onthulde. De borden onderstrepen de maatregelen die de gemeente Leek neemt om de omgeving rondom de school veiliger te maken. Afgelopen jaar zijn de school en Veilig Verkeer Nederland (VVN) druk bezig geweest om een verkeersplan te maken. Door middel van regels en afspraken wordt rondom school een zo veilig mogelijke situatie gecreëerd voor de leerlingen. Voorafgaand aan het plan is gekeken waar de knelpunten zitten volgens de ouders/verzorgers. Deze punten hadden voornamelijk betrekking op het parkeren en de snelheid. Dit uitgewerkte plan wordt nu door middel van een nieuwsbrief, via de schoolgids en op papier aan de ouders en omwonenden gepresenteerd en zal jaarlijks een aandachtspunt blijven. Om de situatie in de schoolomgeving te accentueren worden drie schoolzone-borden geplaatst, zodat voor het overige verkeer ook duidelijk is dat hier een school staat! Wethouder Karin Dekker van Verkeer en Vervoer is blij met de initiatieven.
 

UIT DE KRANT

Lees ook