Wateroverlast Norg bestreden

actueel
NORG – Dat er wat moest gebeuren in Norg, stond als een paal boven water. In 2015 leek de zeespiegel in het Norgse te stijgen. Bij een flinke plensbui lagen diverse straten in een mum van tijd blank. En dat gebeurde in dat jaar maar liefst 4 keer. Tijd om een boot te kopen, was toen een veel gehoord gezegde in het dorp.
Hevige regenbuien laten Norg telkens onder water lopen. In nood zet dan de brandweer de straten af en probeert onder anderen met het graven van gaten het water sneller af te voeren. Niet alleen een vervelende situatie, maar ook nog eens een gevaarlijke. Het gaat hierbij vooral om delen van de Laan van Havezathe, Nachtegaalstraat, Tortelstraat, Kwartelstraat, Batinge en Grootveenweg. Ook de gemeente was er van doordrongen dat dit zo niet langer kon. Afgelopen voorjaar werden de bewoners bijgepraat op een informatieve bijeenkomst en deze maand zijn de werkzaamheden van start gegaan.
Hennie en Geert Ubels wonen aan de Laan van Havezathe en dat met veel plezier al bijna 20 jaar. Naast hun huis wordt hard gewerkt aan een nieuwe waterberging. Een soort van kleine afgraving waar gras in zal komen te groeien. Achter hun huis wordt een diepe greppel gegraven. ‘Het is hier altijd erg nat geweest. Het was een waar moeras, soms was het gras niet te maaien en was de grond sompig. Wij waren wat dat betreft echt de Sjaak. Bij sommige huizen staat er continu water in de kruipruimte,’ zegt Hennie Ubels.
Er komt niet alleen een waterberging. Langs de laan van Havezathe wordt een groene holle berm aangelegd, die het water veel sneller dan voorheen kan afvoeren naar de nabijgelegen Fabriekssloot. Berm en inritten worden ondergronds verstevigd met een steenfundering. Ook komen er extra parkeervakken.  De weg wordt daardoor wel versmald tot 5 meter en wegkruisingen bij de Nachtegaalstraat en Batinge worden aangepast. Het stratengebied rondom de Tortelstraat is al eerder dit jaar verhoogd.
Geert Ubels kent het gebied nog van vroeger. ‘Eerder was het veengebied en dan was het van nature al een erg nat gebied. Bij de aanleg van Norg is daar onvoldoende rekening mee gehouden. Het is jammer dat aanpak zo lang op zich heeft moeten wachten. Maar goed, wij staan er positief in en hopen dat deze aanpassingen ons helpen om droge voeten te houden. Bijkomend voordeel is dat er nu  veel grote bomen zijn gekapt. We hebben nu veel meer zon in de tuin en dat zorgt er ook voor dat het eerder droger wordt.’
 

UIT DE KRANT