Optimisme voert boventoon in Dorpshuiszaal Norg

actueel

Laatste symposium over ontwikkeling Norgerduinen

 
NORG – Het laatste symposium over de ontwikkeling van de Norgerduinen heeft afgelopen week plaatsgevonden. Tijdens dit laatste symposium werd een conceptvisie gepresenteerd, waarmee de zowel gemeente als inwoners de aankomende jaren aan de slag kunnen. Tevens was het de laatste kans voor betrokkenen om opmerkingen en aanvullingen over het plan op tafel te leggen. ‘De expeditie nadert haar eindbestemming’, staat er op een wit scherm geprojecteerd. De presentatie van de conceptvisie, ‘groeten uit de Norgerduinen’ geheten, werd ingeluid met een openingswoord van wethouder Henk Kosters. Kosters was als wethouder nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie en spreekt met de totstandkoming van de conceptvisie, over een mijlpaal. ‘Het was een boeiend proces, maar we hebben nu een mooie conceptvisie liggen’, vindt Kosters. Het heikele punt is het vraagstuk wat betreft permanent wonen in de Norgerduinen. Inwoners hopen al jaren dat zij toezegging krijgen om er permanent te blijven wonen. Volgens de wet is dit niet toegestaan, omdat de meeste huizen als recreatiewoningen te boek staan. Desondanks zijn er ook enkele inwoners die wél permanent mogen wonen in de bossen van de Norgerduinen. Vandaar dat gemeente en inwoners nu een plan presenteren waarmee zij hopen toch permanent wonen af te kunnen dwingen. Kosters zegt hier in zijn openingswoord het volgende over: ‘Met deze visie hebben we een stip op de horizon gezet. Over permanent wonen in recreatiewoningen wordt wettelijk gezegd dat dit niet toegestaan is, tenzij er een goed plan en een goede redenering achterligt. Met dit concept als kapstok, denken wij een goed plan te hebben.’ Na het voorwoord staat de presentatie op het punt van beginnen. De Dorpshuiszaal in de Brinkhof te Norg zit vol. Meer dan honderd aanwezigen luisteren aandachtig naar de presentatie. Na een inleiding en een tijdreis, wordt de visie van de Norgerduinen in zijn geheel en per deelgebied kort uitgelegd. Van belang is dat er een duurzame oplossing komt voor alle gebieden, die de waarde voor eenieder vergroot. Het plan is al wel vrij duidelijk, maar de strategie nog niet. Er zal dus nog goed gekeken moeten worden naar het plan van aanpak in deze conceptvisie. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra gaf aan het enthousiasme van de betrokkenen te waarderen, iets wat eerder al door wethouder Kosters werd gedaan. ‘In het geval van permanente bewoning, is de insteek nog steeds dat het ‘nee, tenzij…’ is. Het is niet uitgesloten dat permanente bewoning gaat plaatsvinden, maar er moet een heel stevige visie tegenover staan. Het belangrijkste is dat we samen in proces zijn en dat ook blijven.’ In proces zijn, het plan verbeteren, de visie uitbreiden en een strategie uitwerken; deze termen worden veelvuldig gebruikt deze avond. Voor de inwoners in de Norgerduinen is dit niet direct heel bevredigend. Eén van de aanwezigen, maakt daarom van de gelegenheid gebruikt om de eerste vraag  van de avond te formuleren. ‘Ga eens terug naar het eerste symposium en beluister eens wat u daar zei’, gooit de bewoner wethouder Kosters voor de voeten. ‘Destijds heeft u verteld dat het allemaal snel zou gaan en nu, bijna een jaar later, is er nog weinig schot in de zaak. Hoe kan dat?’. Kosters reageert: ‘Ik weet nog wat ik destijds zei. Misschien was ik iets te optimistisch als het gaat om de duur van de afhandeling van het proces.’ De wethouder blijf benadrukken dat de betrokkenen vooral het enthousiasme en optimisme moeten behouden. De presentatie geeft een beknopte toelichting van de conceptvisie. Elders in de zaal liggen of hangen grote vellen papier met daarop de complete teksten van de conceptvisie. De bedoeling is dat er na het symposium wordt begonnen aan de definitieve versie, maar niet voordat alle betrokkenen nog de kans hebben om op- en aanmerkingen te maken. Middels gele en oranje plakbriefjes, kunnen zij opmerkingen op de uitgeprinte vellen van de conceptvisie plakken. Deze worden dan meegenomen, en eventueel verwerkt in de definitieve visie. Op 19 december wordt de definitieve versie aangeboden aan het college, vervolgens zal op 10 januari het plan naar de raadscommissie gaan, om tot slot op 31 januari in de raad te worden behandeld. Onder voorbehoud, in politiek weet je het immers nooit, zal het plan dan vanaf februari 2018 kunnen worden uitgevoerd. Na een vraag over het mobiele netwerk in de Norgerduinen en de kosten van de visie, is het tijd voor de afsluiting. Wethouder Kosters merkt op dat de hele avond mooi voorloopt op schema. Aan de bar in de Brinkhof zal het aansluitend tijd zijn voor de borrel, waarbij betrokkenen nog wat na kunnen praten. ‘Maar ga nou niet direct naar de borrel, denk eerst even na over de visie en vul eventueel aan. Wij zijn benieuwd naar uw mening’, zegt de wethouder. Kosters bedankt tot slot de aanwezigen namens het gemeentebestuur en heeft er vertrouwen in dat ze ‘eruit gaan komen’. Toch lijkt de expeditie eerder net begonnen, dan dat het haar eindbestemming nadert.

UIT DE KRANT