Bestuur Business Friends opgestapt wegens onduidelijkheid

actueel
 

Toekomst Landgoed Mensinge nog altijd onzeker

RODEN – De toekomst van Landgoed Mensinge is in nevelen gehuld. In de raadsvergadering van afgelopen week werd weliswaar positief gereageerd op een extra subsidie voor het Landgoed, maar men bleef kritisch. De grote vraag blijft: kan extra geld ervoor zorgen dat Landgoed Mensinge nu definitief uit de problemen komt? Momenteel blijft het antwoord op die vraag uit en zijn er nog geen concrete plannen gemaakt. Daarbij komt dat het plotselinge opstappen van het bestuur van de Business Friends, de onzekerheid alleen maar versterkt. Eigenlijk waren alle partijen het er, tijdens de raadsvergadering afgelopen week, wel over eens. Landgoed Mensinge is de parel van roden, en moet zeker relevant en bruisend blijven. Wethouder Wekema is dit volledig met hen eens: ‘Landgoed Mensinge is de mooiste plek van Roon’, zei de wethouder. ‘We moeten hier hard mee aan de slag en dat zijn we ook. In januari presenteren wij het beleidsplan en de begroting. Iets waar we kritisch naar moeten kijken is de opdracht van de gemeente in dit hele proces. Over de toekomst valt nu nog weinig te zeggen. De Landskeuken is niet meer, daar wordt momenteel een andere invulling voor gezocht. De Cuisinerie staat te koop, al denk ik dat hier nog wel een functie aan verbonden kan worden.’ Een andere belangrijke vraag is die van het huidige bestuur. Sinds de zomermaanden is Nina Hiddema de nieuwe interim- directrice van Landgoed Mensinge. Sindsdien lijkt er niet veel te zijn verandert qua activiteiten op het landgoed, terwijl zij hier wel voor aangesteld werd. Hiddema zelf zegt dat er momenteel niet minder georganiseerd wordt dan vorige jaren. Ze wijst hierbij naar de slachtvisite die in november op het Landgoed georganiseerd werd. Verder wil ze zich van commentaar onthouden. ‘Allereerst gaan wij evalueren met het personeel, dan met het college, de raad en dan pas de media’, zegt zij. Wethouder Wekema daarentegen wil wel reageren en zegt dat het theater prima loopt. Hij liet zelfs weten dat de cinema heel goed draait. Een kort statement, maar wel een duidelijke. Voor Roners is openheid misschien wel het belangrijkst. Onder veel inwoners leeft namelijk het gevoel dat Landgoed Mensinge van hun allemaal is en dus hebben zij behoefte aan antwoorden. Over de toekomst van het landgoed is veel in nevelen gehuld. Pas ergens in januari zullen concrete plannen naar buiten komen over het landgoed. En ook hoe lang het interim-bestuur Landgoed Mensinge nog zal besturen, is nog maar de vraag. ‘Ik vermoed dat ze het eerste kwartaal van 2018 sowieso nog aanblijven’, zegt Wekema hierover.
De onduidelijkheid is nu ook het bestuur van de Business Friends van theater Winsinghhof teveel geworden. Vrij plotseling kondigde deze afgelopen week haar vertrek aan. Een dag nadat de extra subsidie besproken werd in de gemeenteraad, stuurde het bestuur een mail de deur uit waarin het vertrek toegelicht wordt. ‘Afgelopen maand hebben wij bericht over een eerste gesprek tussen de nieuwe directeur van het Theater de Winsinghhof, mevrouw Hiddema en ons als bestuur van de Business Friends. Om meer duidelijkheid te krijgen over de toekomst van het theater werd ons tijdens dat gesprek toegezegd, dat er een vervolg gesprek zou plaatsvinden (tevens kennismaking) met het nieuwe bestuur van Stichting de Mensinge en een vertegenwoordiging van de gemeente. Tot op heden heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden en het lijkt evenmin de bedoeling dat dit alsnog gebeurd. Om het belang van de Business Friends voor het theater met overtuiging te kunnen blijven uitdragen, moeten wij duidelijkheid hebben over de toekomst van het theater en niet in de laatste plaats vertrouwen hebben in de belangrijkste partijen voor het theater, te weten;  de gemeente, het bestuur van Stichting de Mensinge en de directeur van het theater. Nu dit laatste niet het geval is zijn wij als bestuur van de Business Friends tot de slotsom gekomen, dat wij niet langer geloofwaardig kunnen functioneren als uw bestuur. Wij hebben dan ook besloten om per 1 februari 2018 terug te treden.’
De organisatie waarvan het theater jaarlijks 15.000 euro krijgt, stopt. Welke gevolgen dit zal hebben voor het theater, is nog onduidelijk, zoals momenteel zoveel onduidelijk is. Voor een reactie van Nina Hiddema zullen we in ieder geval moeten wachten tot januari 2018. Ook wethouder Wekema wijst erop dat er meer duidelijk zal worden verschaft in januari. De ontwikkelingen zullen de komende weken op de voet worden gevolgd. Ondertussen heeft het bestuur van Landgoed Mensinge ook gereageerd op het aftreden van het bestuur van de Bsiness Friends. Het aftreden via e-mail noemen zij ‘ongebruikelijk’. Daarnaast zou de heer Visser, voorzitter van de Business Friends, zelf niet gereageerd hebben op een terugbelverzoek van Nina Hiddema. Het bestuur van Landgoed Mensinge wil nu in gesprek met de Business Friends, om de lucht te klaren.

UIT DE KRANT