Zakenkring presenteert eigen plan centrumontwikkeling

Afbeelding
actueel
 
Raad positief-kritisch over startdocument
RODEN - Het startdocument Centrumontwikkeling Roden maakt nogal wat los in Roden. Het startdocument dat er ligt is positief-kritisch ontvangen, al zijn er nog veel vragen over de concretisering van het plan. De Zakenkring Roden, een belangrijke speler in het dorp die veel baat heeft bij de onwikkeling van het centrum, presenteert aankomende week zelf een plan. Tijdens deze presentatie, geven zij hun visie op de centrumontwikkeling en stellen zij bepaalde prioriteiten in het plan. Op 17 november schreef de Zakenkring Roden een brief naar wethouder Kosters, die de Centrumontwikkeling van Roden in zijn portefeuille heeft. Daarin geven zij aan concretisering te missen. Daarnaast vonden zij het vreemd dat de Zakenkring de geschreven versie van het document, voorafgaand aan de presentatie van het college, niet onder ogen heeft gezien. Kosters reageerde hierop in de raadsvergadering van vorige week. ‘De Zakenkring is betrokken geweest bij het samenstellen van het startdocument, maar zij hadden de papieren versie nog niet onder ogen gezien. Op papier staat het dan soms anders, dan je besproken had.’ Johan Hummel, voorzitter van de Zakenkring Roden, woonde afgelopen week de raadsvergadering bij. Hij nam namens de Zakenkring zelfs het woord, zodat hij de eerder verzonden brief kon toelichten. ‘We waren graag meer betrokken in het vooroverleg. We wilden het startdocument graag vooraf inzien, zodat we draagvlak konden creëren’, zei Hummel. Hij meldde dat het college meer de inwoners en ondernemers bij het plan hadden moeten betrekken. Een belangrijk standpunt van de Zakenkring, is dat zij concretisering missen. De Zakenkring constateert dat het plan van de gemeente erg veel omvattend is. De Zakenkring vindt snelle ontwikkelingen rondom de Heerestraat/Wilhelminastraat belangrijk. Zij vinden de toegangswegen, de busbaan en het Jaarbeursterrein ook belangrijk, maar wijzen erop dat dit een langere uitvoeringstermijn heeft. De Zakenkring ziet het liefst dat de gemeente zich eerst focust op Fase 2. Volgens hen is Fase 2 van het plan ‘enorm onderbelicht’ en kan het nog jaren duren voordat de eerste schop de grond in gaat. De Zakenkring heeft daarom het heft in eigen hand genomen, door de architect van de Albertsbaan – Frans Beune - een betaalbaar alternatief plan te laten maken voor Fase 2. Dit plan voldoet volgens de Zakenkring aan alle eisen die de gemeente stelt. Daarnaast zou het draagvlak voor dit plan groter zijn, omdat het gesteund wordt door de bewoners die in de buurt wonen van de Heerestraat en Wilhelminastraat. ‘Het belangrijkste is, dat we druk houden. De aanpak van de Heerestraat en Wilhelminastraat moet doorgaan’, zei Hummel. Het plan van de Zakenkring, zullen zij op woensdagavond om 19:00 uur presenteren in de raadszaal van het gemeentehuis. De gemeente, die de Zakenkring graag betrekt in de plannen, maar onderstreept dat zij niet de enige partij zijn met wie rekening moet worden gehouden, zal de presentatie aandachtig bijwonen. In de raadszaal werd na de inspreekbeurt van de heer Hummel, gedebatteerd over het verdere verloop van het startdocument. De meeste raadsleden waren het met de Zakenkring eens, dat er best wel wat vaart mag worden gezet achter het plan. Wethouder Kosters bleef realistisch. De uitvoering van de centrumontwikkeling gaat tussen de vijf en tien jaar duren. ‘We moeten ook de andere dorpen absoluut niet vergeten’, zei Kosters daarover. Daarmee doelt hij op dorpen als Peize en Nieuw-Roden, die beiden voornemens zijn om het centrum aan te pakken. De raad wilde weten wanneer het startdocument wordt vervangen voor concrete plannen inclusief begroting. Robert Meijer, fractievoorzitter van de VVD, ziet deze plannen graag voor 1 maart tegemoet. Wethouder Kosters beloofde zijn best te doen, maar wil geen overhaaste stappen zetten.  
Jip-en-janneke- taal
Het was een punt van discussie afgelopen week in de raadsvergadering: de tekst van het startdocument Centrumontwikkeling Roden. Jan Klinkenberg, gemeenteraadslid van Groen Links, stoorde zich vooral aan het taalgebruik. ‘Ik kan het woord ‘beleving’ niet meer horen of zien’, sprak Klinkenberg. Hij was niet de enige die opmerkingen had bij het taalgebruik. Volgens de raadsleden is het taalgebruik in het startdocument ‘omslachtig’ en ‘vaag’. Juist hierdoor hadden de raadsleden de nodige vragen. Wethouder Henk Kosters wist gelukkig duidelijkheid te verschaffen. Hij nam uitgebreid de tijd om onduidelijkheden weg te nemen, waardoor de raadsleden uiteindelijk goed geïnformeerd de raadszaal verlieten. ‘Of ik het startdocument niet beter zelf had kunnen schrijven? Dat is te zwart-wit’, zei Kosters na tijd. Volgens Kosters is het gewoon zo dat bepaalde zaken op papier er altijd anders uitzien dan wanneer het besproken wordt. ‘Hierdoor waren er over en weer wat vragen en onduidelijkheden. Uiteindelijk komen we er wel uit’, sprak de wethouder optimistisch.

UIT DE KRANT

Lees ook