Inloop gemeenteraad Gemeentehuis Roden

actueel
NOORDENVELD - Het inloopspreekuur van de gemeenteraad van Noordenveld van woensdag 24 januari vindt plaats in het gemeentehuis te Roden. Dit spreekuur staat open voor alle inwoners en organisaties in Noordenveld en duurt van 19.30 tot 20.00 uur. Er zijn twee raadsleden aanwezig om mee in gesprek te gaan. Dit zijn Pierre Baas (Lijst Groen Noordenveld) en Anne Doornbos (PvdA)
Tijdens de politieke woensdagen vinden naast de vergaderingen van de raad, de raadscommissie en de raadsfracties, allerhande informatiebijeenkomsten plaats en is er een inloopspreekuur waar inwoners en organisaties hun ideeën, plannen en eventuele zorgen kunnen delen met raadsleden. Deze onderwerpen worden geïnventariseerd en serieus besproken; de indieners krijgen in ieder geval een reactie op hun inbreng.

UIT DE KRANT