Landgoed Mensinge opgesplitst in theater en musuem

Afbeelding
actueel
 
NOORDENVELD - Op 30 januari heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld het beleidsplan van de stichting Landgoed Mensinge vastgesteld. Het beleidsplan ‘Van Kwantiteit naar Kwaliteit’ schetst de nabije toekomst van het Landgoed over de periode 2018 - 2021. Het Landgoed wordt hierin gesplitst in twee delen: theater / cinema De Winsinghhof en museum Havezate. Het plan komt op 14 maart ter vaststelling in de gemeenteraad.
Een nieuwe basis en kansen
In het beleidsplan schetst de stichting de nieuwe basis voor Landgoed Mensinge. Hierbij wordt het Landgoed in twee delen gesplitst: theater / cinema De Winsinghhof en museum Havezate. Door de splitsing komen de twee onderdelen beter tot hun recht.
 Theater / Cinema De Winsinghof
Interim manager Nina Hiddema: “In het theaterdeel van de Winsinghhof verandert niet veel. De activiteiten blijven ongeveer gelijk. We proberen daarnaast de lokale samenleving nog meer te betrekken bij de activiteiten in het theater. De cinema heeft inmiddels een filmhuisprogramma en kindervoorstellingen. Voor die laatst genoemde, zoeken we nog naar de juiste verhouding tussen het aantal voorstellingen en het bezoekersaantal”.
Museum Havezate
De huidige museumpresentatie van Havezate is het uitgangspunt maar hier zijn ook ontwikkelpunten benoemd. Nina Hiddema: “Met het benoemen van de ontwikkelpunten en kansen van het museum, sluiten we aan bij de centrumontwikkeling Roden. Hierin zien we een belangrijke opdracht om op het terrein van het cultureel erfgoed Roden aantrekkelijker te maken. Dat kunnen we niet alleen en we hopen dan ook op samenwerking met Museum Kinderwereld en het Scheepstra Kabinet.”
Het museum is qua presentatie niet meer actueel. Hier is een forse vernieuwingsslag nodig en daarom verwijst de stichting met de titel van het beleidsplan vooral richting kwaliteit. “In het museum moet onze collectie en het verhaal erachter, veel duidelijker verteld worden. Er is onderzoek nodig om te bepalen hoe dit het beste kan en hoeveel dat gaat kosten. Overigens blijft het museum kleinschalig en zal het altijd afhankelijk zijn van de vele enthousiaste vrijwilligers die er zijn. Dat geldt ook voor het theater / cinema”, aldus Hiddema.
De basis op orde
De stichting heeft flink gesneden in de uitgaven. Daarnaast is er in het beleidsplan een overzichtelijke begroting toegevoegd. Wethouder Alex Wekema: “De stichting kan, in vergelijk met de situatie van voor de sanering, nu inzichtelijker weergeven wat de inkomsten en de (te verwachten) uitgaven zijn. We weten nu wat de basis kost en het is duidelijk waaraan de gegeven subsidie wordt besteed. Ik ben blij dat de basis bij Landgoed Mensinge nu op orde is”.
Raadsbesluit Het college van burgemeester en wethouders is positief over het beleidsplan en legt dit 14 maart ter vaststelling voor aan de gemeenteraad, inclusief de keuze voor een verdere ontwikkeling van museum Havezate.
Wethouder Alex Wekema: “Het plan ligt in lijn met de bevindingen uit het eerdere rapport van BMC (2017) over Landgoed Mensinge. Ik ben heel enthousiast over de kansen die er zijn, en met name voor de Havezate. Deze kansen komen ook voort uit de centrumontwikkeling Roden. Dit vraagt wel extra inzet op veel terreinen en het is daarom nu aan de raad om hier een keuze in te maken.”

UIT DE KRANT