Werkloosheid Leek fors gedaald

actueel

LEEK - De werkloosheid in de gemeente Leek is afgelopen jaar met 396 personen gedaald. De Nederlandse economie is goed op stoom en dat heeft geleid tot een toename van het aantal banen en een afname van de werkloosheid. Landelijk nam het werkloosheidspercentage af van 9,8% naar 6,8% (cijfers UWV). In de provincie Groningen van 12,2 % naar 9,0 %, en in de gemeente Leek van 10,2% naar 6,2%. De daling in Leek is hiermee nog sterker dan landelijk. Dit blijkt uit het Jaarverslag economische zaken 2017 van de gemeente Leek.

In 2017 kwamen er in Nederland 120.000 banen bij. Het herstel van de werkgelegenheid is nu ook in Noord Nederland goed zichtbaar. In de gemeente Leek kwamen er 96 banen bij. De groei deed zich in Leek voornamelijk voor in de sectoren industrie en gezondheidszorg. Ook de andere gemeenten in het Westerkwartier kenden in 2017 een groei van het aantal banen. In de gemeente Groningen zijn er sinds 2013 ruim 7.000 banen bijgekomen, waarmee de stad Groningen de banenmotor is voor de regio.  Het Centraal Planbureau verwacht dat de economische groei in 2018 en 2019 aan zal houden. De werkloosheid zal hierdoor verder gaan dalen.
Hier vind je het Jaarverslag van EZ: Jaarverslag Economische Zaken 2017.pdf


UIT DE KRANT