‘Er zijn wel wijken gebouwd, maar de infrastructuur is vergeten’

Afbeelding
actueel
Rondweg om Leek onvermijdelijk
LEEK – Al 42 jaar wonen Ruud van Nijen en zijn vrouw aan de Lindensteinlaan in Leek. Een periode waarin Van Nijen het steeds drukker heeft zien worden in de straat. “Wat ook niet zo gek is”, duidt hij. “Ze hebben hier in de afgelopen decennia flink bijgebouwd.” Van Nijen somt op Sintmaheerdt, Wolveschans en in recentere tijden het nieuwe Oostindie. “Hele wijken”, zegt hij. “Maar het wegennet is nooit aangepakt en aangepast. Dit heeft tot gevolg gehad dat het in Leek zelf, binnen de dorpsgrenzen, steeds drukker werd.” Inmiddels is hij nu zo’n 30 jaar bezig met het onder de aandacht brengen van de verkeersproblematiek dat zich volgens Van Nijen vooral richt op de Lindensteinslaan en de Auwemalaan.
Het toenemende verkeer vanuit het immer groeiende dorp Leek is al genoemd. “Maar met de op- en afrit van de A7 is dit natuurlijk ook een sluiproute voor het overige verkeer”, meent Van Nijen. “Ook vanuit bijvoorbeeld Nieuw-Roden, Roden en Haulerwijk is de A7 als snelle weg richting zowel Groningen als Drachten van belang.” Recente tellingen aangaande de verkeersbewegingen door de Lindensteinlaan heeft hij niet. “Wel oude”, duidt hij, “maar die nieuwe? Nee, daar is vrij moeilijk aan te komen op de één of andere manier.” Eigen tellingen laten zien dat er dagelijks zo’n 8.000 voertuigen door de straat trekken. “Inclusief zwaar vrachtverkeer en 125 bussen per dag”, stelt Van Nijen. “Verkeer dat mijns inziens weinig te zoeken heeft in een woonwijk. Want dat is wat het hier gewoon is. Een woonwijk. Weliswaar aan een 50 kilometerweg, maar toch.” Het woord 50-kilometerweg zet Van Nijen tussen aanhalingstekens. “Als ze hier zouden controleren en handhaven kregen veel mensen hier een bon. Ik heb ze zelfs hier –vlakbij de vluchtheuvel-  met 80 kilometer per uur zien inhalen.” Het hardrijden heeft hij wel eens aangegeven bij de politie, “maar die doen daar niets mee.” Liever ziet Van Nijen de Lindensteinlaan ingericht worden als 30-kilometerzone. “Dat zou waarschijnlijk al veel overlast schelen”, denkt hij. “Zeker als ze dan ook met een verbod voor vrachtverkeer komen. Weet je, die hebben hier gewoon niks te zoeken. De industrie zit aan de andere kant van Leek. Dit is de sluiproute, de korte weg. Maar ze zouden natuurlijk eigenlijk gewoon om moeten rijden. Vandaar ook dat ik hier graag die verbodsborden zie komen.” 30 kilometerzones en verbodsborden. “Verbeteringen”, noemt Van Nijen het, om daar in één zucht aan toe te voegen dat het tevens pleisters op open wonden zijn. Noodverbanden. “Uiteindelijk is er maar één oplossing”, stelt hij. “Een rondweg. Gek genoeg wordt daar nog altijd weinig over gesproken. ‘Gek’ omdat onze mede-Westerkwartiergemeenten Zuidhorn, Grootegast en Marum allen wél over een rondweg beschikken en het bewezen is dat dat gewoon heel veel overlast scheelt. Zowel voor de inwoners van Leek als voor het verkeer zelf, dat volgens ook mij beter af is met een rondweg om Leek.” Uit de grote hoeveelheden papier en dossiers die Van Nijen inmiddels heeft verzameld blijkt dat er weleens eerder gesproken is over de rondweg. “Dat kon toen niet uit”, zegt hij. “Te duur. Welnu, dat is jaren geleden. Tijden zijn veranderd en de situatie ook. In de afgelopen decennia zijn er in Leek hele woonwijken gebouwd. Er zijn meer mensen in het dorp komen wonen en het aantal auto’s is flink toegenomen. Ik vind dat met het bouwen van wijken ook naar het wegennet en de infrastructuur gekeken moet worden. En dat is hier niet gebeurd. Er is wel bijgebouwd, hele woonwijken, maar naar de infrastructuur heeft niemand gekeken. Met alle gevolgen van dien.” Ruud van Nijen heeft het onderwerp vaker aangekaart en weet dat wethouder Karin Dekker bezig met de nieuwe verkeersvisie. “Wethouder Dekker doet het goed hoor”, vindt Van Nijen. “Ze is er mee bezig, maar dat houdt niet in dat wij –aanwonenden van de Lindensteinlaan- rustig gaan zitten wachten op hetgeen dat gaat komen. Die rondweg is van essentieel belang en dat kan niet vaak genoeg aangestipt worden. En dan doe ik het niet eens voor mezelf. Wij wonen hier nu 42 jaar aan de Lindensteinlaan en ik ben inmiddels 84 jaar. Die rondweg maak ik waarschijnlijk niet meer mee. Zo reëel moet ik ook zijn. Toch maak ik mij er hard voor. Dit is wel een ‘gevecht’ waard.”
 
Kader:
Wethouder Karin dekker regeert op verkeersproblematiek
‘Nog voor de zomer een inrijverbod voor vrachtverkeer’
Wethouder Karin Dekker die Verkeer in portefeuille heeft, wil wel reageren op het betoog van Ruud van Nijen. Ze begrijpt de bezorgdheid van Van Nijen goed. “Natuurlijk, hij wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Maar het is niet een probleem dat je even een, twee, drie oplost. Er zijn meer knelpunten in het Westerkwartier. De noord-zuidverbinding tussen Leek en Zuidhorn is ook niet optimaal. Wil je naar Zuidhorn, moet je over de Fanerweg (een smalle, kronkelende en donkere weg die vooral ’s avonds en in de winter gevaarlijke situaties oplevert, red.). En al het verkeer dat van de A7 via Leek naar Roden rijdt. Ook dat levert problemen op. Dat kun je als gemeente Leek niet in je eentje oplossen. Daar moet je samen met andere partners doen; de andere Westerkwartiergemeenten en Noordenveld. Er moet een regionale netwerkanalyse komen. Alle verkeersstromen moeten in kaart worden gebracht. Zowel van auto’s, vrachtverkeer, openbaar vervoer als fietsers en voetgangers. Zo heb je ook een overzicht van alle knelpunten. Daarnaast moet je een doorberekening maken voor de komende twintig jaar waarbij je ook de ontwikkelingen meeneemt. Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. Komend najaar hoop ik in alle raden opdracht voor onderzoek vast te stellen. Zo’n onderzoek neemt gauw een jaar in beslag. Is het onderzoek klaar, gaan we met inwoners in gesprek. Herkennen ze zich erin? Hebben we nog iets over het hoofd gezien? Pas daarna bekijk je welke maatregelen daarbij horen. En dan hebben we ook een nieuwe raad. Daarom is het belangrijk dat het onderzoek er snel komt. Dan kan het nieuwe bestuur aan de slag met feitelijke informatie. Of een rondweg een goede optie is? Dat kan ik nu niet beoordelen. We moeten eerst kijken wat er precies aan de hand is.” Een ‘tussenoplossing’ voor de verkeerstoestanden in de Lindensteinlaan en Auwemalaan heeft Dekker wel. Nog voor ze zomer wil ze een inrijverbod voor vrachtwagens en zwaar verkeer. “Dat hebben we in het verkeersbesluit vastgesteld. Vroeger mocht vrachtverkeer deze straten ook niet inrijden. In het kader van een overkill aan verkeersborden zijn die verbodsborden weggehaald. Nog voor de zomer gaan we ze opnieuw plaatsen. Dan is het niet meer mogelijk om onder andere vanuit Zevenhuizen deze straten in te rijden.”

UIT DE KRANT

Lees ook