VVD Westerkwartier loopt leeg na onrust

Afbeelding
actueel
 
‘Tweede lokale partij is zeker een reële mogelijkheid’
WESTERKWARTIER – Het is onrustig bij de VVD in het Westerkwartier. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in november hebben een aantal prominenten besloten de partij de rug toe te keren en de VVD te verlaten. De belangrijkste reden die wordt genoemd onder de vertrekkers is dat het bestuur lijkt vast te houden aan landelijke richtlijnen die voorschrijven dat een raadslid maximaal 12 jaar voor de partij mag blijven zitten. Logisch, vindt ook Gert van Werven (VVD Grootegast). Echter, met de gemeentelijke herindeling op komst denkt Van Werven dat het bestuur politiek slimmere keuzes had kunnen maken.
Dat laatste vindt ook Harry Stomphorst. De Marumer fractievoorzitter van de VVD is bezig aan zijn laatste periode voor de partij die hem op de nieuwe kieslijst op een onverkiesbare plek heeft neergezet. “Al is met voorkeursstemmen iedereen gewoon verkiesbaar”, stelt Stomphorst. “En ik denk ook dat ik die 125 voorkeurstemmen zou hebben gekregen. Dat zou wel inhouden dat ik mijn collega’s uit Marum, met ik nu fijn samenwerk, moet dwarsbomen. En dat wil ik niet.” Stomphorst heeft daarom besloten de VVD te verlaten. “Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe gemeente. Dat is een fantastisch proces waar ik graag aan meewerk. Echter, ik zou ook graag deel willen uitmaken van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente.” De kans om zijn voorbereidende werkzaamheden ook uit te voeren krijgt hij van de VVD niet, meent Stomphorst. “Boos ben ik niet”, benadrukt hij. “Sterker nog, ik begrijp de landelijke VVD-regel dat een raadslid acht jaar mag blijven zitten, twaalf jaar in uitzonderlijke gevallen. Ik zit al 16 jaar in de raad van Marum, dus is er in principe niets op af te dingen. Behalve dan dat er zich nu een nieuwe, andere situatie voordoet.” Stomphorst vertelt in gesprek te zijn met onder meer oud-wethouder Arnold Bloem over een nieuw op te richten lokale partij. De kans dat die partij er komt acht het Marumer raadslid “vrij groot”. Meerdere VVD-prominenten zouden overwegen zich aansluiten bij de partij. “Maar het wordt geen ‘VVD-light’, zoals elders werd gesuggereerd”, belooft Stomphorst. “Momenteel zitten we in een verkennende fase, waarbij ook gesproken wordt met mensen die nu politiek actief zijn voor christelijke partijen en partijen die zich aan de linkerkant van het politieke spectrum bevinden.” Veelal ervaren raadsleden, zoals Gert van Werven, momenteel de fractievoorzitter van de VVD in Grootegast. Ook van Werven heeft besloten de partij te verlaten en zich terug te trekken van de lijst. “Vooral omdat ik vooraf geen uitleg heb gehad over mijn positie op de concept-kieslijst”, verklaart Van Werven. Twaalf jaar heeft Van Werven zich ingezet voor de VVD in Grootegast, stelt hij vast. “Kijk, dat je na maximaal drie termijnen afvalt is misschien best logisch. Maar ik ben van mening dat met de gemeentelijke herindeling op komst andere keuzes slimmer zouden zijn. Je moet niet alle ervaring buiten de deur zetten, op onverkiesbare posities, door heel rigide de regeltjes te volgen.” Gert van Werven heeft zich dus terug getrokken en keert -namens de VVD- niet terug in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Verder houdt het ervaren raadslid zijn opties open. Daarbij behoort het voortzetten van zijn politieke carrière bij een andere partij tot de mogelijkheden.
Zijn VVD-collega René Westerhoff-Dijkinga, fractievoorzitter van de partij in Zuidhorn, heeft eveneens de liberale handdoek geworpen. In eerste instantie werd Westerhoff door het bestuur op plek negen neergezet, waarna hij had gehoopt dat de leden hem tijdens de ledenvergadering van afgelopen vrijdagavond omhoog zouden plaatsen. Tevergeefs, zo blijkt maandag. René Westerhoff-Dijkinga weet te melden dat hij uiteindelijk op een niet-verkiesbare plek terecht is gekomen. Na het bestuur vonden ook de leden van de VVD het niet nodig de Zuidhorner fractievoorzitter hoger op de lijst te plaatsen. “Zuidhorn is voor VVD Westerkwartier schijnbaar niet zo belangrijk”, stelt hij vast. “Onvoorstelbaar, zeker met een gemeentelijke herindeling in het verschiet.” Over zijn terugtrekking meldt hij: “Ik voelde geen vertrouwen van het bestuur en de lijsttrekker. Vanaf plek 9 kan ik de achterban uit Zuidhorn niet vertegenwoordigen.” Geertje Dijkstra-Jacobi, de fractiegenoot van Westerhoff-Dijkinga in de raad van Zuidhorn, had zich in een eerder stadium al teruggetrokken. “Het bestuur heeft unaniem voor Tanja Haseloop gekozen als lijstrekker en dat vervolgens ook wereldkundig gemaakt”, aldus Dijkstra-Jacobi die door veel leden als tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap naar voren werd geschoven. “Door nu de strijd om het lijsttrekkerschap aan te gaan creëer je een vreemde situatie en dat is het laatste wat ik wil. Na lang wikken en wegen heb ik daarom besloten om mij terug te trekken. Als kandidaat-lijsttrekker én als mogelijk raadslid. Het VVD-verhaal is voor mij afgesloten.” Wel hoopt ze politiek actief te blijven, zegt ze. “In welke vorm ga ik de komende maanden bekijken, er is nog tijd genoeg.” Aansluiting bij de eventueel nieuw op te richten lokale partij van Stomphorst en consorten is niet erg waarschijnlijk, meldt Dijkstra-Jacobi. Een uiteindelijke keuze zal vooral afhangen of zij een partij vindt die aansluit bij haar idealen en van het toekomstperspectief. “Zin in het wethouderschap heb ik namelijk wél”, besluit ze. “Dat mag men ook best weten. Waar ik voor sta? Dat de politiek straks oog heeft én houdt voor de kleinere dorpen en de burger.”

Reactie Tanja Haseloop
‘Ik doe mijn stinkende best de VVD-leden in Zuidhorn binnenboord te houden’
LEEK – VVD-lijsttrekker Tanja Haseloop baalt er stevig van. Het vaststellen van de kieslijst verliep vrijdag alles behalve soepel. Al eerder bedankte Geertje Dijkstra-Jacobi uit Zuidhorn voor de eer als tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap en daarmee ook  voor een plek op de kieslijst, na Dijkstra-Jacobi volgden nog drie kandidaten uit Zuidhorn. René Westerhoff liet zondag weten van de lijst te willen na een teleurstellende lage plek. De enige Zuidhorner prijkt op plek zes, Robert van Zanten. En dat betekent dat Zuidhorn minimaal vertegenwoordigd is binnen het VVD-bolwerk van het Westerkwartier. “Natuurlijk baal ik. Had het liever anders gezien. Maar we leven in een vrij land. Ik kan ze niet tegenhouden.”
Dat een aantal VVD-coryfeeën uit het Westerkwartier niet terugkeert op verkiesbare plekken op de lijst vindt Haseloop logisch. “Als iemand twee  perioden in de raad zit is dat normaal. Wanneer iemand 12 jaar zit is dat bijzonder. Dan moet je over een buitengewoon talent of expertise beschikken wil je nog een keer gekozen worden. Te lang zittende raadsleden maakt verjonging in de partij lastig. Die regel van maximaal twee perioden was van te voren bij iedereen bekend. De kandidaatstellingsadviescommissie heeft gekeken naar hoe lang iemand er zit, hoeveel ervaring iemand heeft, expertise op speciale gebieden (sociaal domein, financiën, etc.) man-vrouwverhouding en naar evenredige vertegenwoordiging uit de vier Westerkwartiergemeenten. In de eerste, voorlopige lijst die daar uit kwam stonden 3 mensen uit Zuidhorn in de top tien, waarvan Geertje Dijkstra-Jacobi op een verkiesbare plek stond. Het was niet de bedoeling om tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap te zijn, verklaarde ze. Vreemd, des te meer omdat vóór de geplande ledenvergadering er nog een mail uit is gegaan met de voorlopige kieslijst. Als ze niet wilde had ze er nog op kunnen reageren. Dat is niet gebeurd, dus is de mail de deur uitgegaan. Drie dagen later kreeg ik te horen dat ze ook van de lijst af wilde. Dat na haar ook 3 andere kandidaten uit Zuidhorn hebben bedankt vind ik teleurstellend. Temeer omdat de commissie iedereen dezelfde vraag heeft gesteld: ‘Stel dat je een lagere plek krijgt dan je had gehoopt. Wat doe je dan?’ Het unanieme antwoord van alle kandidaten: een teleurstelling, maar laat de VVD niet zakken. Dat is wel gebeurd.”
Dat ook coryfeeën als Harry Stomphorst, Arnold Bloem en Gert van Werven zijn opgestapt maakt het extra zuur, vindt Haseloop. “Zij hadden met al hun ervaring veel kunnen betekenen in het opleiden van jonge mensen binnen de VVD. René Westerhoff is wel naar de laatste ledenvergadering gekomen. Hij heeft voor de VVD-leden een betoog gehouden waarom hij vindt dat hij hoger op de lijst zou moeten komen te staan. Helaas voor hem hebben de leden anders beslist. Zijn plek is lager uitgevallen dan hij gehoopt had. Zondag liet hij weten van de lijst af te willen. Daar baal ik enorm van. Maar ja, wat kun je doen? Je kunt tijdens het proces niet zomaar even wat mensen toevoegen. De inschrijving is gesloten. Of ik er nog wel vertrouwen in heb? Jazeker. Ik had het liever anders gezien, maar ik denk dat we ondanks deze ‘handicap’ zeker een sterke partij hebben met een mooie, gevarieerde lijst met ambitieuze kandidaten. Dat deze ontwikkeling schade toebrengt aan de VVD in Zuidhorn zal ik niet ontkennen. Maar ik doe mijn stinkende best om de VVD-leden in Zuidhorn binnenboord te houden.”
Tanja Haseloop zat van 2006 tot 2010 voor de VVD in de gemeenteraad van Leek, van 2010 tot 2014 was ze wethouder in Leek en van 2014 tot heden zit ze in de gemeenteraad voor de partij.
 

UIT DE KRANT