Noordenveld komt met Actieprogramma Duurzaamheid

actueel

Met een beweeglijk document een pijnlijk proces aanpakken

NOORDENVELD – ‘Het klimaatneutraal maken van onze gemeente gaat een pijnlijk proces worden en zal geld kosten’, liet oud-wethouder Jos Huizinga in april dit jaar uit zijn mond optekenen. Om de verduurzaming van Noordenveld meer handen en voeten te geven, werd in diezelfde maand de Adviesraad Duurzaamheid opgericht. Nu komt de gemeente Noordenveld met een heus Actieprogramma Duurzaamheid, een plan waarin beschreven staat hoe Noordenveld zal trachten flink te verduurzamen. Aan de nieuwe wethouder, Kirsten Ipema, de schone taak om hiermee aan de slag te gaan.
Het Actieprogramma Duurzaamheid laat zien waar de gemeente Noordenveld momenteel staat en wat nodig is om de ambitieuze doelstellingen te behalen. ‘Het is een document wat nu gepresenteerd wordt, maar natuurlijk altijd in beweging is. Net zoals de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid altijd in ontwikkeling zijn’, lichtte wethouder Ipema toe. Momenteel is de gemeente drukdoende met samenwerkingen en het verzamelen en delen van informatie op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast laten ze energiescans uitvoeren, zijn ze bezig met LED-verlichting in openbare ruimtes en laten ze zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen plaatsen. En onlangs kwamen hier nog twee pilotwijken bij, te weten Roderwolde en Norg-West. In deze wijken zal gekeken worden hoe zij – in samenwerking met de gemeente – drastisch kunnen verduurzamen. Denk daarbij niet alleen aan de aanleg van zonnepanelen, maar ook aan het individueel verduurzamen door bijvoorbeeld te carpoolen naar het werk. Duurzaamheid in de breedste zin van het woord dus. Maar waarom koos de gemeente juist voor Roderwolde en Norg-West als pilotwijken? ‘Het zijn twee hele verschillende gebieden. Dat is sowieso belangrijk om goed te kunnen zien wat wél en niet werkt’, zegt Ipema. ‘Daarnaast gaf de Energiecoöperatie Noordseveld aan dat ze een brede steun hebben in deze gebieden en dat ook de wijkbelangenverenigingen hier erg voor open stonden. Het is belangrijk dat de mensen in de gebieden overwegend positief zijn en als het ware ambassadeurs van het plan zijn.’
De gemeente Noordenveld heeft nu het startschot gegeven voor de pilot in beide wijken. Komende weken worden de plannen uitgedokterd om na de zomer - in samenwerking met de inwoners – bezig te gaan met de uitvoering van de plannen. ‘We hebben nog een hoop te doen, maar moeten er vooral voor zorgen dat de mensen enthousiast worden. De energie erin krijgen.’
Dat geldt niet alleen voor de pilotwijken, maar voor de inwoners van de gehele gemeente. Wethouder Ipema heeft namelijk niet het idee dat bij iedereen inmiddels duidelijk is dat er iets op het gebied van duurzaamheid moet gebeuren. ‘Als ik kijk hoeveel vragen en aanvragen op het gebied van duurzaamheid wij krijgen op het gemeentehuis, dan zou ik zeggen dat het niet echt storm loopt’, zegt Ipema. Om daar meteen aan toe te voegen: ‘Maar misschien gaan mensen die willen verduurzamen gewoon eerder naar iemand anders toe dan de gemeente.’ Uiteindelijk moet de pilot van de gemeente worden doorgevoerd in heel Noordenveld. Gaat het op deze manier – met slechts twee wijken per keer – niet te langzaam? ‘Dit is al heel ambitieus’, legt Ipema uit. ‘Als je alles in één keer zou verduurzamen, dan wordt het te onoverzichtelijk. Uiteindelijk moeten we toe naar snellere processen, maar dit is een goed begin.’
Ook over de financiering van de duurzaamheidsmaatregelen moet worden nagedacht. Zo overweegt de gemeente Noordenveld om een duurzaamheidslening in te stellen, zoals de gemeente Leek dat ook al doet. Daarnaast wordt gekeken naar samenwerking met installateurs in de regio, die de gemeente zou kunnen ondersteunen bij het adviseren van haar inwoners. ‘Maar ook dat is een opgave, omdat je zit met de beschikbaarheid van de installateurs. Je kunt niet in één keer alle inwoners laten informeren en zonnepanelen laten aanleggen’, besluit wethouder Ipema. Kortom: de gemeente Noordenveld wordt op het gebied van verduurzaming steeds concreter, maar heeft nog een lange tijd te gaan.

UIT DE KRANT

Lees ook