Ambitieuze begroting op basis van raads- en coalitieakkoord

Afbeelding
actueel
Noordenveld gaat miljoenen investeren
NOORDENVELD – Als gemeente miljoenen investeren, zonder belastingverhoging in te stellen voor je bewoners. De gemeente Noordenveld doet het. Vorige week presenteerden zij het programmabegroting, gebaseerd op het raads- en coalitieakkoord. Grote investeringen op het gebied van centrumontwikkeling, sport, duurzaamheid en dienstverlening. Wethouder Alex Wekema vatte de programmabegroting vattend samen: ‘Het ziet er plezierig uit’. De begroting omvat in totaal 93 miljoen euro. Daarmee houdt de gemeente Noordenveld nog een overschot van vier ton. De hondenbelasting wordt afgeschaft en er gaan miljoenen naar scholen in Veenhuizen, Nietap en Roden. Daarnaast zal ook de verlichting van de fietspaden in de ‘buitengebieden’ worden aangepakt. Uiteraard trekt de gemeente Noordenveld geld uit voor centrumontwikkeling. Hierbij gaat het niet alleen om Roden, waarover men momenteel het hoofd al buigt. Ook Norg, Peize en Nieuw-Roden komen aan de beurt, zo belooft het college. In Norg lopen al een aantal initiatieven en zal er gekeken worden naar een ‘integrale aanpak’ waarbij ook de aanpak van de Norgerduinen een plaats moet krijgen. Wat betreft woningbouw zal het college blijven kijken naar de behoefte in de regio. Locaties die tijdens de presentatie van de programmabegroting werden genoemd, waren onder andere de Kanaalstraat/Wilhelminastraat in Roden en Camping de Beukenhof in Roden. Op het gebied van glasvezel timmert Noordenveld hard aan de weg. Alleen in de RAS-dorpen en Veenhuizen loopt nog een actie om de inwoners achter de plannen te krijgen. Daarbij is het van belang dat 65 procent van de inwoners de aanleg van glasvezel steunt. Mocht dit íets lager uitvallen, dan zou de gemeente Noordenveld hier nog een doorslaggevende rol in kunnen vervullen. Wethouder Jeroen Westendorp, kon melden dat de gemeente Noordenveld liefst 4,5 miljoen euro in sport gaat investeren. ‘We hebben forse ambities’, onderstreepte hij. ‘Zo wordt er flink geïnvesteerd in duurzame en levensloopbestendige accommodaties. Daarnaast zijn we met de verenigingen in Noordenveld in overleg over een sportakkoord.’ Per vereniging zal gekeken worden naar de behoefte en de urgentie hiervan. Zo is voetbalvereniging Peize al een tijd toe aan nieuwe kleedkamers en heeft VV Roden behoefte aan een kunstgrasveld. Onder duurzame en levensloopbestendige accommodaties wordt ook de aanleg van LED-verlichting op sportparken verstaan. Een goed voorbeeld van zo’n nieuwe accommodatie is de padelbaan die afgelopen weekend bij tennisvereniging REO werd onthuld. ‘Een voorbeeld van samenwerking tussen verschillende verenigingen’, liet Westendorp weten. Zo kunnen meerdere tennisverenigingen gebruik maken van de nieuwe padelbaan. De gemeente Noordenveld wil dergelijke samenwerkingen stimuleren en kijkt ook naar gezamenlijke inkoop van verenigingen. In de programmabegroting is eveneens een dorpenfonds vastgesteld. De gemeente Noordenveld trekt hier één miljoen euro uit, verdeeld over vier jaar. Dat houdt in dat er 2,5 ton per jaar beschikbaar wordt gesteld over alle dorpen in de gemeente. Dit geld wordt beschikbaar gesteld voor initiatieven die vanuit de dorpen zelf worden aangedragen. De bedoeling is dat het dorpenfonds een laagdrempelige manier zal zijn, om burgerinitiatieven te ondersteunen. Wethouder Kirsten Ipema deelde mee, dat het onderhoudsniveau in de gemeente Noordenveld omhoog moet. Opmerkelijk, want vier jaar geleden werd het onderhoudsniveau juist naar beneden bijgesteld. ‘We willen wijkgericht gaan werken, zodat men vaste gezichten in de wijk ziet. Zo zorg je voor laagdrempelig contact tussen de medewerker in het groen en de inwoner. Zo pik je sneller signalen op wanneer het ergens misgaat’, meent Ipema. Nieuw personeel lijkt in aantocht. ‘Dat is een logisch gevolg’, zegt Ipema. ‘Voor de medewerkers moet dat ook prettig zijn.’ Ook naar toegankelijkheid is door het college goed gekeken. Noordenveld wil dat iedereen mee kan doen, zowel fysiek als mentaal. Het streven om een dementievriendelijke gemeente te worden, is hier een goed voorbeeld van. Op het gebied van duurzaamheid is er al veel naar buiten gekomen. Allereerst kijkt de gemeente naar het verduurzamen van haar eigen gebouwen en voertuigen. De centrale vraag is: hoe gaat Noordenveld ervoor zorgen dat zij de doelstelling van het Parijsakkoord haalt? Het stimuleren van regionale samenwerking is volgens het college een belangrijke stap in de goede richting. Tot slot vertelde burgemeester Klaas Smid dat hij er op toe wil zien dat ‘de jeugd’ meer betrokken wordt bij het beleid van de gemeente Noordenveld. Denk hierbij aan de invulling van een schoolplein, waarbij de gemeente vaker de mening van jongeren wil horen. Ook een jongerenraad ziet Smid als een optie. ‘Maar dat moet dan door de jongeren zelf gedragen worden’, voegde hij hier aan toe.

UIT DE KRANT

Lees ook