‘We zijn er voor iedereen die op zoek is naar christelijk onderwijs’

Afbeelding
actueel
Basisschool De Rank gegroeid van 87 naar 140 leerlingen
RODEN – Acht jaar geleden startte ze op De Rank als leerkracht, nu is ze er drie jaar directeur. Toen ze begon op de school in Roden telde de school 87 leerlingen, nu zijn dat er 140. En daar blijft het niet bij als het aan Jolande Verbree ligt. Was De Rank er aanvankelijk enkel voor mensen die een bepaalde stroming binnen het christendom aanhangen, tegenwoordig is de school er voor iedereen die op zoek is naar christelijk onderwijs. “De Rank is opener geworden”, verklaart Verbree de groei. Op woensdag 3 oktober houdt de school achter de Appie een open dag.
‘GBS De Rank’ stond tot voor kort op de gevel van de basisschool aan de Floralaan. Nu staat er: De Rank, school met de bijbel. Een bewuste keuze. Toen Jolande Verbree (31) aantrad als directeur was de nieuwe koers naar meer openheid al ingezet. “Drie jaar geleden heb ik alle directietaken overgenomen van Johannes Weening. Dat proces is heel natuurlijk verlopen. Niet dat ik dat van te voren bedacht had directeur te worden, die plannen had ik helemaal niet zelfs.  Maar toen Johannes me vroeg om het stokje van hem over te nemen voelde het goed en vertrouwd. Ik deed namelijk al een dag per week directietaken op De Rank. Ook het hele team stond erachter. Dat was voor mij heel belangrijk. Draagvlak is een must. Ik ben geen top-down-leider. Ben juist heel erg van het samen doen. Ook ouders betrekken bij het leerproces van de kinderen. Dat is ook het sfeertje op school: we doen het hier met elkaar. Maar als het moet hak ik wel de knopen door.”
Nieuwe koers
Een nieuwe koers dus. “Klopt. We wilden meer openheid, dat hadden we toen al besloten. We zijn van oorsprong een gereformeerde school. Vinden het ook niet erg dat dat label er aan zit, maar we profileren het niet. Lang niet iedereen weet het, maar we zijn er voor alle christenen. Voor iedereen die op zoek is naar goed, christelijk onderwijs. Het is wel een voorwaarde dat kinderen ook christelijk worden opgevoed. Het houdt meer in dan dat je alleen de normen en waarden op onze school mooi vindt. Het gebed is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks schoolleven. We hechten veel waarde aan hoe we hier met elkaar omgaan. Zo is de ‘Kanjertraining’ een belangrijk onderdeel op onze school. Het is een sociale vaardigheidstraining. Wat willen we wél en wat willen we juist niet zien? Respect tussen leerlingen onderling en respect tussen leerlingen en leerkrachten. Dat zijn basiswaarden van onze school. Onze slogan is: School met PIT! Passie, Identiteit en Toekomstgericht.”
Nog een kenmerkend punt van De Rank: de gezamenlijke projecten. Zo deed de hele school al eens mee aan het E-waste-project, een project waarbij leerlingen zoveel mogelijk oude elektrische apparaten verzamelen om ze te laten recyclen, kan ‘Schoenmaatjes’ altijd reken op heel veel goed gevulde schoenendozen, doet de school mee aan duurzaamheidsprojecten en aan themaweken als de ‘Week van de Mediawijsheid’. Dat samenwerken gebeurt ook tijdens vakken als natuur, aardrijkskunde, geschiedenis en techniek, vertelt Jolande. “Het is belangrijk dat  kinderen leren om samen te werken. Deze vakken integreren we in thema’s waarmee leerlingen samen aan de slag gaan. Het is onderdeel van onze ‘visie op leren’, dat willen we steeds meer vorm gaan geven. Dat geldt ook voor het gebruik van ICT-middelen op school. Hoe zetten we ICT zo optimaal mogelijk in om leerlingen te begeleiden. Zo werken we veel met IPads. We leren kinderen om te gaan met nieuwe media. Door het internet worden ze overspoeld met informatie. Het is belangrijk dat ze leren scheiden. Wat kan ik gebruiken en wat niet?”
Nieuwbouw
Die openheid heeft de school geen windeieren gebracht. De school groeide in acht jaar tijd van 87 naar 140 leerlingen. Toch maakt De Rank geen deel uit van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) van de gemeente Noordenveld de komende vier jaar. De gemeente investeert de komende vier jaar fors in nieuwe schoolgebouwen voor een school in Veenhuizen, obs de Marke in Roden, een dubbele sportzaal in Roden en voor obs de Flint in Nietap. De Rank komt niet voor in dat rijtje. “Dat klopt. We hebben net gesprekken gevoerd met de gemeente. De groei ging sneller dan de politiek had verwacht. Het contact met de gemeente is goed. Als we ergens in de komende jaren meegenomen worden is het huisvestingsplan zijn we nog ruim op tijd.” Op De Rank wordt er gewerkt in kleine groepen. “Bewust. We hebben zeven groepen met ieder 20 leerlingen. We hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht. Dat werpt z’n vruchten af. De meeste van onze leerlingen stromen af naar HAVO en VWO. Mocht de school nog meer groeien is nieuwbouw noodzakelijk. De gemeente wil graag duurzaam bouwen. De NoorderBasis (de overkoepelende organisatie voor scholen met de bijbel, red.) wil ook investeren. Dus als we iets samen kunnen doen: graag!”
Op woensdag 3 oktober houdt De Rank een open dag. Tussen 10:00 en 14:00 kan iedereen die op zoek is naar christelijk onderwijs vrijblijvend binnenlopen. Leerlingen uit groep 8 krijgen een rol in de rondleiding van ouders. “Ouders kunnen natuurlijk ook na 3 oktober binnenlopen voor informatie of een afspraak maken voor een gesprek.”
 

UIT DE KRANT

Lees ook