‘Naar schatting hebben 1.500 kinderen in beide gemeenten kans op armoede’

Afbeelding
actueel
Leergeld Westerkwartier – Noordenveld blijft groeien
NOORDENVELD – Dat de Stichting Leergeld keihard nodig is in Noordenveld en het Westerkwartier blijkt wel uit de cijfers van de afgelopen jaren. Die liegen er niet om. Hielp de stichting die in 2014 voor het eerst operationeel was in de gemeente Westerkwartier nog 75 kinderen, staat de teller voor dit jaar al op 500 voor beide gemeenten. En het einde is nog niet in zicht. Want naar schatting hebben zo’n 1.500 kinderen in Noordenveld en het Westerkwartier kans op armoede, volgens secretaris Koos Slagter.
75 kinderen in 2014, 140 in 2015, 216 in 2016, 398 in 2017 en naar verwachting 515 in 2018 worden kinderen geholpen door Leergeld. Leergeld doet goed werk, zoveel is duidelijk. De stichting biedt kansen aan kinderen die vanwege de financiële situatie van hun ouders niet mee kunnen doen aan activiteiten waar leeftijdsgenootjes wel aan deelnemen. Koos Slagter is al jaren betrokken bij Leergeld, de stichting die hij voor het eerst optuigde in de regio Delfzijl, waar hij rector was op een school. Veel kinderen leven daar in armoede, zo bleek uit de sociale kaart van de Noord-Groningse plaats. Toen Slagter in 2012 afscheid nam, werd hij benaderd om ook in het Westerkwartier Leergeld op te richten. De plannen werden in 2013 gesmeed, in 2014 was Leergeld operationeel. In iedere gemeente een Stichting Leergeld was  voorwaarde voor subsidie van de provincie Groningen, weet Slagter. “Die subsidie is bedoeld om de organisatorische kosten van de stichting te dekken.”
Dat in 2016 ook Noordenveld is toegetreden tot de stichting is te danken aan burgemeester Berend Hoekstra, die vond dat er gebruik gemaakt moest worden van de samenhang tussen beide gemeenten. “Leek en Noordenveld hebben al een gezamenlijke sociale dienst en een scholengemeenschap, rsg de Borgen. Leergeld in Noordenveld lag daarom best voor de hand.  Bovendien betekent dat voor ons geen extra overheadkosten. Zo is het eigenlijk ontstaan. Met Leergeld helpen we kinderen tussen vier en achttien jaar die door de financiële situatie van hun ouders niet  mee kunnen doen waar hun leeftijdgenootjes dat wel kunnen. Dat kan van alles zijn. We financieren schoolreisjes, zwemlessen, een laptop of een fiets, waar maar behoefte aan is. Er is veel verborgen leed. Kinderen die langs de zijlijn staan terwijl ze er zelf helemaal niets aan kunnen doen. Verschrikkelijk vind ik het. En dat gebeurt niet alleen bij gezinnen die van de bijstand leven. We zien ook ZZP’ ers die het moeilijk hebben, nauwelijks in staat zijn de eindjes aan elkaar te knopen. En mensen met een laag betaalde of niet volledige baan.” Slagter haalt een voorbeeld aan van een jongen die van het VMBO naar de Havo ging. Mee naar excursie zat er niet in, omdat zijn ouders het geld er niet voor hadden. “Na overleg met school kon hij alsnog mee. Door een misverstand bij de school viel geheel tegen de verwachting in er toch een rekening op de deurmat. 345 euro. De excursie mocht in tien termijnen betaald worden. Zijn moeder belde ons in paniek op. Leergeld heeft 8 termijnen vergoed.”
Armoedepact
De gemeenten hebben zelf ook voorliggende voorzieningen voor minimagezinnen. “De samenwerking met de gemeenten gaat steeds beter. We proberen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De vier Westerkwartiergemeenten hebben een armoedepact gesloten met als doel armoede te bestrijden. 50 organisaties hebben zich daarvoor ingeschreven. Zij leveren allemaal een bijdrage. Leergeld maakt ook deel uit van het pact. Wij zorgen voor een betere afstemming tussen andere voorzieningen. Het armoedebeleid is per gemeente verschillend. Zo vergoeden we in Noordenveld veel fietsen, in het Westerkwartier veel zwemlessen. Wie in aanmerking wil komen voor Leergeld moet zich wél zelf aanmelden”, benadrukt Slagter. “We zijn bekend bij scholen -basis én middelbaar-,  bij Vluchtelingenwerk en bij huisartsen en de sociale dienst van de gemeente. Mensen kunnen ons via hen op het spoor komen. Na aanmelding komen intermediairs van Leergeld op huisbezoek. Samen met de ouders bekijken ze de financiële situatie. Daarna zoeken we uit waar ze terecht kunnen. De intermediairs zijn precies op de hoogte welke mogelijkheden er zijn.”
Blut
In september van dit jaar werd het even spannend voor de stichting die kantoor houdt aan het Dwazziewegen in Roden. “We waren blut. Hadden alleen nog wat geld om de huur te kunnen betalen. We groeien hard en 90 procent van alle gelden gaat naar de kinderen. Toen hebben we de gemeenten aangeschreven. Die hebben ons extra geld gegeven. Ook van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben we een bedrag ontvangen, omdat we zo hard gegroeid zijn. Dat geld kwam pas in november los en betekende dat we even een aantal dingen niet konden doen. We moesten tijdelijk een stop zetten op de financieringen.” Toch zijn subsidies slechts een deel van de binnenkomende gelden, weet Slagter. “Een groot deel van de inkomsten komt binnen via kerken en organisaties als de Rotaryclub Roden-Leek en Rotaryclub Groningen-West. De laatste doneerde ons zelfs de volledige opbrengst van de Leekstermeerwandeltocht. Aanzienlijke bedragen. We zijn begonnen met 10.000 euro, voor volgend jaar hebben we 98.000 euro begroot. De verwachting is dat we blijven groeien. Naar schatting hebben 1.500 kinderen in Noordenveld en het Westerkwartier kans op armoede.”
Al doet –ie het al heel wat jaren, Koos Slagter blijft zich inzetten voor kinderen die in armoede leven. Niks ergers dan dat een kind aan de zijlijn komt te staan vindt hij. “Ik kan het niet uitstaan dat kinderen van jongs af aan minder kansen hebben door de financiële situatie van hun ouders. Gelijke kansen voor ieder kind, dát is mijn drijfveer.”
 
 
 
 

UIT DE KRANT