Obs de Marke Roden start 9 januari op noodlocatie

Afbeelding
actueel
‘Ik zie het als een geluk bij een ongeluk’
RODEN – Misschien wel een geluk bij een ongeluk, zegt directrice José Wolters over de acute sluiting van obs de Marke in Roden. De school stond al op de nominatielijst voor nieuwbouw, nu de school per direct op slot moet wegens corrosie en roestvorming aan de fundering, komt het nieuwbouwproces in een stroomversnelling. Het allerliefst ziet Wolters op de huidige locatie een nieuwe school. “Dat is de wens van het hele team. We willen hier graag blijven.” En dat behoort volgens wethouder Alex Wekema zeker tot de mogelijkheden, laat hij weten aan de Krant. Op 9 januari start de school in noodgebouwen achter Sportcentrum de Hullen.
Het voelt allemaal nog onwerkelijk. Bizar best wel. Vorige week maandagmiddag is besloten de school per direct te sluiten. In de lokalen zou nog prima les gegeven kunnen worden, maar de vloeren bij de hoofdingang zijn zo slecht, dat het niet vertrouwd is om er met veel mensen (kinderen en ouders) tegelijk te lopen.  Dat zei wethouder Alex Wekema dinsdagavond tijdens een spoedbijeenkomst in Hotel Langewold. “In situaties waarbij veel mensen komen, zoals bijvoorbeeld tijdens het kerstdiner, bestaat het risico dat de vloer het begeeft. En dat risico willen we niet nemen.  We kunnen het niet uitleggen waarom de kinderen wel in de school mogen komen en ouders niet. Daarom is besloten de school per direct dicht te doen.”
Dat de fundering slecht is kwam min of meer toevallig aan het licht. Scheuren in de muren waren de aanleiding voor onderzoek, dat afgelopen zomer plaatsvond. Die scheuren zitten in de muren bij de hoofdingang en ook in lokalen in het oudste gedeelte van de school, het deel dat stamt uit 1956. De gemeente liet naast constructeurs ook een ingenieursbureau uit Drachten komen om de situatie te bekijken. Die constateerde dat driekwart van de vloer bij het entreegedeelte ontbrak. De wapeningsstaven in de holle bakstenenvloer (een veel gebruikte vloer in de jaren vijftig) bleken aangetast door roest en corrosie. De problematiek met de vloeren staat volledig los van de scheuren, volgens het ingenieursbureau. De scheuren hebben te maken met zettingsproblemen, die ook in andere delen van Roden spelen.
Noodlokalen
De voorbereiding voor de noodlokalen achter Sportcentrum de Hullen zijn inmiddels in volle gang. Het is de bedoeling dat er op 7 januari zeven lokalen staan voor de groepen drie tot en met acht. De kleuters blijven vooralsnog op de oude locatie, in het nieuwste deel van de school. In het eerste kwartaal van volgend jaar gaat fase twee van start, dan komen er nog meer lokalen bij. Daarna verhuizen ook de kleuters naar de Hullen. Buco Huisvesting Beverwijk heeft 8 lokalen beschikbaar voor de tijdelijke locatie van de school achter Sportcentrum De Hullen. Die gebouwen staan er op 7 januari, verzekerde Wekema die na het besluit de school te sluiten onmiddellijk een intern team van verschillende disciplines heeft samengesteld. “Zo kunnen we snel stappen maken. Door de sluiting komt het hele proces in een stroomversnelling.” OPO Noordenveld-directeur Albert Eising sprak van een ‘kunststukje’. Eising prees de samenwerking tussen de gemeente en het schoolteam. En het feit dat er in zo’n korte tijd een goed onderbouwd plan op tafel lag.  Op de noodlocatie komt ook een ‘kiss en ride-zone’, zodat ouders hun kind gemakkelijk met de auto af kunnen zetten. De verwachting is dat de noodvoorziening voor een periode van twee jaar gebruikt gaat worden.
Definitieve locatie
De definitieve locatie voor de Marke is overigens nog niet bekend. Dat hele politieke proces loopt nog, zegt Wekema. “Of nieuwbouw op de oude locatie een reële kans is? Dat behoort zeker tot de opties. We zijn op de hoogte van de wens dat ze het liefste op de oude plek blijven. Bovendien heeft er op deze plek decennia lang een school gestaan.” Nieuwbouw voor de Marke kwam in de zomer van vorig jaar al aan de orde in  de raad. Die adviseerde een nieuwe school te bouwen aan het Nijlandspark, waar nu de gymzaal staat. Daar zou meer ruimte zijn om te parkeren, iets dat op de huidige locatie voor nogal wat problemen zorgt omdat de school midden in een woonwijk staat. Toch zou het parkeerprobleem oplosbaar zijn wanneer nieuwbouw op dezelfde plek plaatsvindt volgens de wethouder. “Je krijgt een heel ander bouwvlak wanneer je de school afbreekt. Daarin zou je goede parkeervoorzieningen op kunnen nemen. Maar goed, zover is het nog niet. Het onderwerp moet eerst nog in de raad behandeld worden. We verwachten wel dat er gezien de huidige ontwikkelingen snel meer duidelijkheid komt.”
Ondanks de hectische toestanden en het feit dat er in korte tijd van alles geregeld moet worden is directeur José Wolters positief. Ze ziet het als ‘geluk bij een ongeluk’. Door de plotselinge sluiting en de overplaatsing van de leerlingen naar de Hullen is de kans op nieuwbouw op dezelfde plek vergroot denkt ze. “Natuurlijk, toen we het hoorden was het flink schrikken. Maar je moet ook reëel zijn. Dit gebouw is af. De veiligheid van de kinderen gaat voor alles. Ik heb goede hoop dat er snel gebouwd gaat worden. Het proces is in ieder geval nu wel in een stroomversnelling terecht gekomen. Ik zie het als een als een geluk bij een ongeluk.” Ondertussen is een heel team bezig om alle spullen in verhuisdozen te pakken. Sommige lokalen zijn al helemaal leeg. Wolters heeft de wind er flink onder. “Dat moet ook wel. Op 7 januari willen we verhuizen. Bovendien moet je niet willen dat in een leegstaande school vol staat met allerlei spullen. Helemaal niet met oud en nieuw voor de deur. We zorgen wel voor bewaking van het gebouw. Daarover zijn we met de politie in gesprek.”
Woensdag en donderdag kwamen de klassen op verschillende tijdstippen nog één keer bij elkaar.  Om  afscheid te nemen van hun school. Ouders mochten niet meer naar binnen. Bepakt en bezakt liepen de leerlingen met zelfgemaakte kerststukjes onder de arm naar buiten. Een abrupt einde. Zelfs het traditionele kerstdiner moest wijken. Tot grote teleurstelling van veel kinderen en ouders, die het wel zagen zitten om het diner te verkassen naar Onder de Linden. Het schoolteam besloot niet aanwezig te zijn bij het geïmproviseerde kerstdiner. ‘Te belastend voor het team’, luidde de reden. In het nieuwe jaar wordt het helemaal goed gemaakt,  belooft de directrice. “Ons voornemen is om bij deze viering net als bij een kerstdiner gezamenlijk te gaan eten waarbij we hulp van ouders vragen om het eten te bereiden. Er zal ook een koor zijn van groep 6, over de invulling hiervan denken we nog na.”
 
 
 
 

UIT DE KRANT

Lees ook