Atheneum in Roden wordt met gejuich onthaald

Afbeelding
actueel
 

Van vmbo bb tot atheneum: op de Ronerborg kan het allemaal

RODEN – De Ronerborg gaat uitbreiden. Niet in het aantal vierkante meters, wél in het lesaanbod. Vanaf volgend schooljaar zal de middelbare school atheneum gaan aanbieden. Leerlingen met een vwo-advies hoeven hierdoor niet uit te wijken naar Leek of Groningen, maar kunnen in Roden de eerste drie jaar van hun atheneum-loopbaan volgen. Directeur Sjoerd Louwes is ontzettend trots dat de daltonschool vanaf het schooljaar 2019-2020 lessen kan aanbieden van vmbo bb- tot atheneumniveau.
Rust overheerst in het elf jaar oude schoolgebouw aan de Burchtlaan te Roden. Het is half drie op een woensdagmiddag. Lang niet alle leerlingen zijn al vrij. Toch kan je op de gangen van de Ronerborg een speld horen vallen. De school telt 423 leerlingen, weet directeur Louwes toevallig. ‘We moesten onlangs de cijfers aanleveren, vandaar.’ Enthousiast geeft hij een rondleiding door het gebouw. Deze staat volledig in het teken van de ‘daltonfilosofie’. Dat houdt in dat het interieur van de school een zeer open karakter heeft. Veel ramen en open ruimtes. Ook opmerkelijk: geen bananenschil of boterhamzakje te zien in de aula, laat staan de rest van het gebouw. ‘Dat heeft te maken met de manier waarmee we met elkaar omgaan’, meent Louwes. ‘Het is hier netjes en iedereen wil dat zo houden. De leraren, maar zeker ook de leerlingen, spreken elkaar erop aan. En geef toe: wanneer je ergens komt waar het een bende is, is de kans groter dat anderen ook minder zorgvuldig met die plek omgaan.’
De leerlingen leren allemaal volgens het daltonprincipe. Dat houdt in: samenwerken, veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. ‘Scholieren leren op een daltonschool veel dingen die ze later nodig hebben in hun studietijd. Zeker op het gebied van zelfstandigheid’, zegt Louwes. In de klas zitten de leerlingen in groepjes. Het hele jaar door in een andere samenstelling, zodat eenieder leert om steeds met andere persoonlijkheden samen te werken. Klassen bestaan idealiter uit maximaal 23 leerlingen. ‘Slechts een enkele keer zie je klassen met 29 à 30 leerlingen. Dat zijn dan vooral populaire keuzevakken. Het liefst houden we de klassen zo klein mogelijk.’
Boeken zijn op de Ronerborg een zeldzaamheid. De leerstof staat op de iPad van de leerling. ‘De Ronerborg was één van de eerste scholen die hiermee begon’, zegt Louwes. ‘Zo’n zeven à acht jaar geleden al. Hierdoor hebben wij veel ervaring met het digitale leren. De kinderziektes hebben we meegemaakt en verholpen. Nu werkt het systeem optimaal.’ De enige boeken die zo af en toe nog gebruikt worden, betreffen werkboeken met opdrachten. ‘Voor werkboeken geldt dat het simpelweg makkelijker is om gewoon een papieren versie te gebruiken. Verder staat alles op de iPad. Dat scheelt de leerlingen ook weer sjouwen.’
Komend schooljaar mag de Ronerborg meer leerlingen verwachten. Zelf hoopt Louwes op zo’n twintig leerlingen. ‘Maar als het er meer zijn, dan graag’, voegt hij hieraan toe. ‘De ruimte is er. Vorig schooljaar hadden we meer dan 450 leerlingen. Er zijn genoeg lokalen, dus dat is het probleem niet.’ Daarnaast hoeft er geen extra personeel worden aangetrokken. ‘We hebben al genoeg leraren die bevoegd zijn om les te geven aan het atheneum. Dat is een groot voordeel. Wel zijn we nu bezig om te kijken wat er specifiek nog nodig is. Er zijn namelijk overeenkomsten tussen lesmethodes van havo- en atheneumleerlingen, maar er zijn ook vlakken waarop beide niveaus verschillen. Een speciale werkgroep is nu bezig om ervoor te zorgen dat wij de kwaliteitsborging kunnen garanderen. Daarbij krijgen we ook hulp van de Lindeborg, waar ze al atheneum aanbieden’, aldus Louwes. ‘Overigens hebben wij er bewust voor gekozen om atheneum aan te bieden en geen gymnasium. Als je dat aanbiedt, moet je namelijk ook docenten aannemen voor vakken als Latijn en Grieks. Atheneum is een uitkomst.’
Al jaren bleek er vraag te zijn naar atheneum in Roden. Dat is slechts één van de redenen dat er in 2019 ook daadwerkelijk wordt gestart met het aanbieden van dit onderwijs. ‘In 2014 was het uitgangspunt van rsg De Borgen om alle leerlingen zoveel dichtbij mogelijk les te laten volgen. Daarbij kwam die vraag ook vanuit de basisscholen uit de gemeente en van de ouders en leerlingen zelf. Ook in de gemeenteraad is er al eens gepleit voor atheneum in de gemeente. Ik ben blij dat het nu zover is’, zegt Louwes.
De gemeenteraad, de basisscholen, de ouders: iedereen is ontzettend blij dat er atheneum zal worden aangeboden in Roden. Voor de ontwikkeling van de scholieren is het ook een voordeel, meent Louwes. ‘De onderwijsraad heeft begin december een oproep gedaan om op scholen zoveel mogelijk verschillende onderwijsniveaus bij elkaar op school te hebben. Nu is het vaak zo dat kinderen op de basisschool van alle niveaus elkaar tegenkomen, maar op de middelbare is dat opeens weg. De onderwijsraad vindt – en wij vinden dat ook – dat men elkaar moet blijven tegenkomen. Het is toch raar en jammer dat een vriendje of vriendinnetje van een ander niveau opeens naar een andere school gaat?’
Hoeveel leerlingen er over vijf jaar op de Ronerborg zitten, durft Louwes niet te zeggen. ‘Feit blijft dat we in een krimpregio zitten. Dit jaar hebben we vier vmbo klassen die eindexamen doen, volgend jaar zijn dat er drie. Het zou al mooi zijn als we de krimp kunnen opvangen de komende jaren. Al ben ik daar niet zo bang voor. Het aanbieden van atheneum helpt daarbij natuurlijk.’
Louwes ziet het komende schooljaar vol vertrouwen tegemoet. En waarom ook niet? ‘We hebben een enthousiast team, een prachtig gebouw, steun vanuit de basisscholen en een gemeente die er – samen met ons – voor wil gaan’, zegt Louwes. Op de vraag of er geen enkele twijfel bestaat of de Ronerborg klaar is voor het atheneum, wijst Louwes slechts naar een spreuk aan de muur van zijn kantoor. ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan’, valt er te lezen. Op maandag 21 januari organiseert de Ronerborg een Open Huis. Deze duurt van 18:30 tot 21:00 uur.

UIT DE KRANT