Elf soorten vleermuizen op Nienoord Leek

Afbeelding
actueel

In opdracht van de gemeente heeft het ecologisch adviesbureau Buro Bakker, de afgelopen twee jaar, op meerdere plekken op Nienoord  ‘bat-detectors’ opgehangen. Eén van de doelstellingen van dit onderzoek was een idee te krijgen welke soorten vleermuizen er nu voorkomen op Nienoord in Leek.Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat er elf verschillende soorten vleermuizen gebruik maken van het landgoed, als verblijfplaats of als foerageergebied. Dat is een prachtig resultaat. Ook omdat er in de provincie Groningen elf soorten voorkomen. In 2011, voor de kap van de bomen langs de Nienoordsingel, is ook onderzoek gedaan naar vleermuizen. Toen kwamen er zeven verschillende soorten voor. Het nieuwe onderzoek toont aan, dat het beheer en onderhoud op het landgoed positief uitpakt. Dit beheer en onderhoud bestond uit een variatie in beplanting, oude bomen, dode bomen, maar ook bebouwing die de vleermuizen als onderkomen kunnen gebruiken.


Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Het is goed om te zien, dat onze aanpak van beheer en onderhoud van het groen een positief effect heeft op de vleermuizenpopulatie. Het maakt dat zoveel soorten vleermuizen zich thuis voelen op Nienoord.”


Elf soorten
De voorkomende soorten vleermuizen op Nienoord zijn: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, watervleermuis, baardvleermuis, grootoorvleermuis, meervleermuis, kleine dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis en franjestaart. De laatste drie soorten zijn zeldzaam.


Bat-detector
Een bat-detector registreert het geluid van een vleermuis. De detectors hebben langere tijd in Nienoord gehangen en geven een constant beeld van alles wat langs vliegt. Door een geavanceerd systeem kunnen alle frequenties worden uitgelezen. Deze gegevens geven inzage in wat er voorkomt in het gebied.

UIT DE KRANT