‘Teleurstellend dat rechter vindt dat wij ons werk niet goed hebben gedaan’

Afbeelding
actueel

Rechter geeft bezwaarmakers MTB-route Mensingebos gelijk


RODEN – De geplande mountainbikeroute door het Mensingebos is eerst van de baan. Onlangs gaf de rechtbank in Groningen bezwaarmakers gelijk. Zij stelden dat de natuur simpelweg teveel wordt aangetast door de mountainbikeroute. Een natuurtoets van Fopma Natuur Advies sprak dit tegen, maar volgens de rechter bevat het rapport van dit onderzoeksbureau teveel omissies en fouten. Bovendien zou het onderzoek erg summier zijn, daar het bureau binnen twee uur het gehele Mensingebos in kaart bracht.


Al een aantal jaar staan MTB-routes op de politieke agenda in Noordenveld. Het college, wat druk bezig is om van Noordenveld ‘dé fietsgemeente van Nederland te maken’, is voornemens vijf MTB-routes aan te laten leggen in Noordenveld. Eén daarvan zou in het Mensingebos moeten komen te liggen. Op dit plan is al herhaaldelijk kritiek geuit.


Die bezwaren kwamen uit de hoek van bewoners van de Noorderkroon, maar kwamen ook bij het IVN vandaan. Daarnaast waren andere gebruikers van het Mensingebos lang niet allemaal te spreken over de plannen. Toenmalig IVN-voorzitter Cees Koelewijn fungeerde als spreekbuis voor deze groep. Hij bemerkte dat de nieuwe MTB-route veel knelpunten zou hebben met huidige wandelroutes. Bovendien zouden deze routes de flora en fauna in het bos aantasten. Wethouder Alex Wekema reageerde door te stellen dat de nieuwe MTB-route niet dóór, maar lángs het Mensingebos zou lopen. Hiermee zouden er haast geen knelpunten worden aangedaan.


De rechter in Groningen oordeelde dus anders. Hij concludeert dat de aanleg van een MTB-route zal leiden tot intensivering van de bestaande routes, waardoor ook andere recreanten, wandelaars, ruiters en gewone fietsers meer ‘last’ zouden ervaren van voorbijrazende mountainbikers.


Wethouder Alex Wekema vindt het jammer dat de rechter de bezwaarmakers in het gelijk heeft gesteld. ‘We zijn al jaren bezig om de MTB-routes van de grond te krijgen. Als dan de rechter vindt dat wij ons werk niet goed gedaan hebben, is dat teleurstellend. We gaan niet in beroep, maar zullen met een betere onderbouwing moeten komen in de toekomst’, aldus Wekema, die nog niet weet op welke termijn dit zal gebeuren.


Eén van de grootste punten van kritiek van de Groninger rechtbank, is het feit dat Fopma Natuur Advies slechts twee uur lang onderzoek deed in het Mensingebos. ‘Wij hebben hen als deskundigen aangesteld. Nu blijkt dat hun bevindingen te weinig onderbouwd zijn. Dat is jammer’, concludeert Wekema, die niet weet of hetzelfde adviesbureau zich straks weer over de onderbouwing gaat buigen.


Een eventueel nieuw plan voor de MTB-route in het Mensingebos zou moeten worden ingediend door Stichting MoRoNeNo (Mountainbike Route Netwerk Noordenveld). ‘Wij zijn slechts vergunningverlener’, duidt Wekema. ‘De stichting komt met het plan en wij doen een ecologische toets. Nu blijkt dat die toets onvoldoende is gebleken.’ Naast de route in het Mensingebos, is men nog bezig met vier routes elders in de gemeente. ‘We zijn volop in gesprek. Dit moet een goede les voor ons zijn, zodat we voortaan de ecologische toets nauwkeuriger afnemen.’ Noordenveld is nog steeds van plan de vijf routes te realiseren.


Overigens bestrijdt het onderzoeksbureaus het oordeel van de rechter. Volgens Fopma Natuur Advies hebben zij hun huiswerk goed gedaan en hebben zij een ‘ecologisch goed verhaal’. Dat de rechter zich hier niet in kan vinden, betreuren zij ten zeerste.

UIT DE KRANT

Lees ook