Bouw mee aan het Sport-en beweegakkoord Noordenveld

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD - Wil jij ook dat sport en bewegen in Noordenveld zich door blijft ontwikkelen en van nog meer waarde kan zijn voor alle inwoners van onze gemeente? Kom dan naar een startbijeenkomst in het kader van het ‘ sport- en beweegakkoord Noordenveld’!


Waarom een lokaal sport- en beweegakkoord?


Er gebeurt veel op het gebied van sport en bewegen in Noordenveld. We hebben een bloeiend verenigingsleven, een aantal aansprekende sportevenementen en een mooie groene omgeving waarin je heerlijk kunt sporten en bewegen. Toch kan het altijd beter en wij hebben ook de ambitie om het nog beter te doen. Sport betekent veel meer dan alleen een gezellige en ontspannen vrijetijdsbesteding. Sport draagt bij aan de gezondheid, ontmoeting, levendigheid en is daarmee een belangrijk bindmiddel in onze dorpen. Dit gaat echter niet vanzelf. Het vraagt een intensieve samenwerking waarin vrijwilligers en professionals vanuit sportverenigingen, de gemeente, het onderwijs, ondernemers en initiatieven vanuit de inwoners een belangrijke rol spelen. Met het akkoord gaan wij op zoek naar een gezamenlijke visie op wat wij willen met sport en bewegen, welke ambities er zijn in Noordenveld om een volgende stap te maken en willen wij concrete acties formuleren waar de komende jaren mee aan de slag gegaan kan worden.


De komende maanden werken wij samen aan een lokaal sport- en beweegakkoord voor Noordenveld. Wij dagen u uit om mee te denken over de richting die wij in willen slaan en te participeren in nieuwe initiatieven die dit gaat opleveren. Vanuit het Nationaal Sportakkoord zullen een deel van deze plannen ook verder gefaciliteerd worden. Wij bouwen aan een sport- en beweegakkoord omdat wij iets willen DOEN.


Waar zijn de bijeenkomsten?


  • Norg: 13 november, 19:30-21:30 uur bij De Brinkhof
  • Roden: 19 november, 19:30-21:30 uur bij v.v. Roden
  • Peize: 20 november, 19:30-21:30 uur bij v.v. Peize

Aanmelden voor de startbijeenkomsten kan via:
https://sportdrenthe.nl/aanmelden-sessie-sportakkoord-noordenveld/

UIT DE KRANT

Lees ook