Noordenveld wil extra investeren in kwaliteit vakantieparken

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD - De gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe, Westerveld, De Wolden en de provincie Drenthe willen extra investeren in de kwaliteit van de Drentse vakantieparken. Vandaag presenteerden zij daarvoor het voorstel voor de “Regio Deal Focus op Vrijetijdseconomie”. Samen met het Rijk willen ze investeren in het aanbod aan vakantieparken. Enerzijds door het stimuleren van kansrijke ondernemers, anderzijds door aandacht te schenken aan de sociaal-maatschappelijke problematiek en het bestrijden van criminaliteit en ondermijning die speelt op en rondom vakantieparken. De betrokken gemeenten en de provincie Drenthe willen voor deze Regio Deal  5 miljoen uittrekken en vragen het Rijk hetzelfde te doen.


Vicieuze cirkel doorbreken


Gedeputeerde Henk Brink: “In Drenthe werken we hard aan het behoud en de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Om de verblijfsrecreatie te versterken zijn we in 2018 gestart met het Programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Daarbinnen stimuleren we kansrijke ondernemers om hun product te versterken en ondersteunen we ondernemers en eigenaren bij het zoeken naar een nieuwe functie voor een niet vitaal park. Voor de economische kracht van de verblijfsrecreatie in Drenthe is echter een extra aanpak heel belangrijk.”


Uit onderzoek (2017) blijkt dat een deel van de vakantieparken te weinig zicht hebben op een kansrijke toekomst. Nader onderzoek (2019) toont aan dat op een deel van deze parken sprake is van sociaal-maatschappelijke problematiek en criminaliteit. Hierdoor blijven gasten weg en dalen de inkomsten. Dit leidt tot verdere achteruitgang en leegstand. Die leegstand heeft een aanzuigende werking op doelgroepen als ‘niet-recreatieve gebruikers’ , zoals mensen die met spoed een huis nodig hebben en dit niet op de woningmarkt vinden. Of arbeidsmigranten, mensen die onder de radar willen blijven of criminelen. Wethouder Jeroen Westendorp van de gemeente Noordenveld: “Deze parken krijgen onbedoeld te maken met ongewenste situaties met de bijbehorende problematiek. Gevolg is dat hun concurrentiepositie nog verder wordt verzwakt en inkomsten en investeringen verder dalen. In de samenwerking binnen de Regio Deal willen wij deze vicieuze cirkel doorbreken!”


De drie pijlers van de Regio Deal


De Regio Deal Focus op Vrijetijdseconomie richt zich op de boven- en onderkant van het aanbod aan vakantieparken door extra in te zetten op kansrijke ondernemers om hun product te versterken. Door de verbreding naar de sociaal-maatschappelijke problematiek en het bestrijden van criminaliteit en ondermijning wordt de Drentse verblijfsrecreatie als geheel sterker gemaakt. Hierbij richten de partners zich op de volgende gebieden: betere samenwerking om criminaliteit en ondermijning te bestrijden, een gerichte aanpak voor de sociaal-maatschappelijke problematiek en het zorgen voor meer tijdelijke woningen.


Vrijetijdssector levert geld op


De vrijetijdseconomie is met een omzet van 1,7 miljard euro een belangrijke motor van de Drentse economie. De vrijetijdseconomie speelt een belangrijke rol bij het op niveau houden van voorzieningen en draagt veel bij aan de leefbaarheid van het landelijke gebied in Drenthe. De sector is goed voor zo’n 24.000 banen. De overnachtingen op vakantieparken leveren zo’n 300 miljoen euro op. In Drenthe vindt 65% van de overnachtingen plaats op vakantieparken, terwijl dat in Nederland gemiddeld 34% is. Het aantal overnachtingen op vakantieparken is de afgelopen jaren flink gestegen: van 3.437.000 overnachtingen in 2013 naar 4.626.000 overnachtingen in 2018.


UIT DE KRANT

Lees ook