Record aantal vogels tijdens broedseizoen De Onlanden

Afbeelding
actueel

PEIZE - Het broedseizoen van 2019 leverde in De Onlanden weer een flink aantal records op. Het totale aantal territoria van broedvogels kwam voor het eerst uit boven de 10.000. Ook werd het tot nu toe hoogste aantal verschillende soorten (109) in het gebied geteld. Deels hadden deze records te maken met het uitstekende werk van de 27 vrijwilligers die dit jaar opnieuw vrijwel het gehele gebied van 2800 ha inventariseerden volgens de BMPA methode van Sovon, maar veel vogelsoorten lieten ook een duidelijke groei van de populatie zien. Deze groei was het meest hoor- en zichtbaar bij de zangvogels van de moerassen, zoals Rietzanger, Baardman en Snor, en bij veel soorten watervogels zoals Grauwe gans, Krakeend en Zomertaling. Ook de kokmeeuwenkolonies groeiden weer verder. In De Onlanden komen op steeds meer plekken boompjes en kleine bosjes tot ontwikkeling. Dit zorgde in 2019 ook voor toename van veel vogelsoorten van bos en struweel, zoals Fitis en Grasmus. In De Onlanden werden dit jaar weer 33 verschillende vogelsoorten van de Nederlandse Rode Lijst gehoord, waaronder de zeldzame Klein waterhoen en Grote karekiet. 

UIT DE KRANT