Lesplaats De Triskel moet thuiszitters in Noordenveld en Westerkwartier voorkomen

Afbeelding
actueel

‘Roep naar iets vergelijkbaars klinkt al heel lang’


RODEN – In het gebouw van CBS de Parel in Roden wordt er gestart met een speciale, tijdelijke lesplaats voor basisschoolleerlingen van 8 tot en met 12 jaar die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten. Lesplaats De Triskel is de naam van deze kleinschalige onderwijsplek, die bij wijze van pilot wordt aangeboden in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier. Leerlingen die anders niet naar school zouden kunnen, krijgen de kans om in een relatief korte periode voorbereid worden om terug te keren in het reguliere of speciale onderwijs.


De Triskel is onderdeel van de aanpak met betrekking tot de opvang van risicoleerlingen in de twee gemeenten. In plaats van dat leerlingen thuiszitten waar geen plek voor lijkt te zijn op een reguliere of speciale basisschool, worden zij voor een periode van zes weken tot een jaar in de kleinschalige onderwijsopvang opgenomen. Alle 53 basisscholen in de twee gemeenten maken deel uit van de pilot. Nettie Feenstra (directeur van SBO ’t Hoge Holt in Roden en coördinator passend onderwijs in Noordenveld) en Luuk Hoff (specialist gedrag voor OPON) zijn nauw betrokken bij de pilot. ‘De kwestie ligt eigenlijk heel simpel’, schetst Feenstra. ‘In deze regio willen we geen thuiszitters hebben, maar toch zijn ze er. Het gaat hier om kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte. Dat maakt dat de reguliere basisschool hier niet voldoende aan tegemoet kan komen. Een aanmelding voor een speciale school of ander passend onderwijs, kan soms lang op zich laten wachten. Dan kunnen kinderen thuis komen te zitten voor kortere of langere tijd. Bij Lesplaats De Triskel is het straks mogelijk dat kinderen binnen drie tot vijf dagen geplaatst kunnen worden.’


In een speciaal ingericht leslokaal en een time-out ruimte van De Parel wordt vervolgens maatwerk geleverd, zo vertelt Hoff. ‘In overleg met de leerplichtambtenaar gaan wij met de kinderen aan de slag, met als doel de kinderen zo te begeleiden dat ze op termijn weer naar school kunnen gaan. Het gaat hier om kinderen die meer tijd, ruimte en aandacht nodig hebben dan andere kinderen. Zij kunnen uit het gehele gebied komen, dus ook uit bijvoorbeeld Zuidhorn of Grootegast. Voor leerlingen die van buiten Roden komen, kan passend vervoer worden geregeld.’


Een roep voor iets vergelijkbaars als De Triskel was er al langer, zo vertelt Hoff. ‘In onze regio valt het relatief gezien mee, maar elders in Nederland zijn er … veel kinderen die thuiszitten. Wat je ziet is dat het vaak veel tijd kost om kinderen weer ergens op een school te plaatsen. Die tijd kunnen ze hier overbruggen. Wij helpen ze om dat volgende stapje te zetten.’


De pilot gaat minstens drie jaar duren. In die tijd maakt De Triskel … gebruik van de ruimte van CBS de Parel. ‘Die samenwerking bevalt prima. We hebben de ruimte gekregen van De Parel en de samenwerking is tot nu toe positief. We hopen binnenkort de eerste leerlingen te kunnen plaatsen.’ Het is nog de vraag of kinderen van De Triskel en De Parel straks tijdens de pauzes door elkaar lopen. ‘Als dat kan, dan graag’, zegt Hoff. ‘Maar we moeten uiteraard wel kijken of dat mogelijk is. Ook dat is maatwerk.’


Alvorens een kind wordt geplaatst bij De Triskel, wordt er … dossieronderzoek gedaan en volgt er een intake. ‘Zo kunnen wij ervoor zorgen dat we de leerlingen zich op hun gemak … voelen’, verklaart Hoff. ‘We gaan het gedrag analyseren, de ondersteuningsbehoefte in kaart brengen en binnen twee weken met hulpverlening om tafel. We benaderen het kind vanuit een positieve insteek. Het helpt dat we in een kleine, overzichtelijke setting zitten. Bovendien hebben we leerkrachten en onderwijsassistenten die bewust kiezen voor het werken met kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften en aanvullende opleidingen hebben gevolgd.’


Door maatwerk te bieden, hopen Hoff en Feenstra dat een aantal thuiszitters kunnen worden voorkomen. ‘We hebben niet de illusie dat we alles kunnen oplossen, maar er zijn ongetwijfeld kinderen die we op deze manier kunnen helpen’, zegt Feenstra.


Omdat het nieuw is, staan ouders nog niet direct te trappelen om hun kind naar De Triskel te laten gaan. ‘Dat heeft even tijd nodig. Wanneer het op school niet goed gaat met hun kind, wijzen de ouders de basisschool vaak op hun zorgplicht. Die zorgplicht wordt … gedragen door het bestuur van de school. Dat betekent niet dat een kind per se moet worden opgevangen op de school waar hij of zij is ingeschreven. Dat kan dus ook op een lesplaats als deze’, verduidelijkt Feenstra.


Uiteindelijk hopen Hoff en Feenstra de kinderen ook alvast sterk te maken voor een vervolg op het voortgezet onderwijs. ‘Dat zou helemaal mooi zijn. De vraag is natuurlijk hoe het in het vervolgtraject gaat. Naar welke school gaat de leerling straks? We willen hen hier voorbereiden op volgende stappen.’

UIT DE KRANT