‘Sporthuis Peize’ moet pareltje Peize worden

Afbeelding
actueel

PEIZE - Al geruime tijd zijn er plannen voor het nieuwe gebouw aan de sporthal in Peize. De belangrijkste reden hiervoor is  dat het huidige clubgebouw van VV Peize niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Tevens is het de bedoeling dat ook de binnensportverenigingen en andere groepen in Peize gebruik kunnen maken van het nieuwe gebouw. Er is daarom gekozen voor een brede sportvoorziening.


In de eerste helft van 2020 hebben het bestuur van VV Peize en de gemeente uitgangspunten gemaakt voor het gebouw. De plaats van het gebouw, de functies en afmetingen van de ruimtes werden vastgesteld. Ook is afgesproken dat VV Peize en de gemeente samen de kantine gaan beheren en exploiteren. De uitgangspunten zijn teruggekoppeld aan de binnensportverenigingen en andere betrokken organisaties. Na de zomervakantie in 2020 is architect Vincent Inja uit Peize erbij gekomen en is het ontwerpproces gestart. Nu ligt er een voorlopig ontwerp.


De projectgroep is blij met het voorlopig ontwerp voor het ‘Sporthuis Peize’. Een nieuw gebouw aan de bestaande sporthal, dat moet zorgen voor een brede sportvoorziening in Peize. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het ontwerp. We hadden liever het ontwerp ‘live’ aan alle betrokkenen en belangstellenden laten zien. Vanwege de corona-maatregelen is dat op dit moment niet mogelijk. Omdat we het voorlopig ontwerp toch graag willen delen met alle belangstellenden hebben we gekozen voor een nieuwsbrief.


Het nieuwe gebouw komt vast aan de bestaande sporthal, aan de kant van het hoofdveld. De kern van het nieuwe gebouw wordt gevormd door de multifunctionele kantine. De kantine wordt gebruikt voor zowel de binnensport- als de buitensportverenigingen, maar wordt ook breder ingezet, bijvoorbeeld voor de sport BSO, Peize in beweging, enzovoort. Deze kantine vervangt de huidige kantines van de sporthal en de voetbalclub. Naast de nieuwe kantine worden er een aantal ruimten voor VV Peize gerealiseerd, zoals kleedkamers en een bestuurskamer.


Het voorlopig ontwerp is door het bestuur van VV Peize en de projectgroep goedgekeurd. De stuurgroep moet het nog formeel goedkeuren. Voordat we starten met de verdere uitwerking, vragen wij naar uw reacties.  Daarna  wordt meer in detail gekeken naar hoe het gebouw gebouwd wordt, welke materialen precies toegepast worden en welke installaties er in komen. Het definitief ontwerp wordt naar verwachting in maart/april 2021 afgerond. Hierna wordt de omgevingsvergunning voor bouwen aangevraagd en een bestek opgesteld. Op basis van het bestek wordt een aannemer  geselecteerd. De bedoeling is  om dit rond de zomervakantie van 2021 klaar te hebben, zodat vrij snel daarna de bouw kan starten.


Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen 19 februari 2021 gemaild worden naar sporthuispeize@gmail.com

UIT DE KRANT