PI Veenhuizen neemt voormalige jeugdgevangenis in gebruik

Afbeelding
actueel

VEENHUIZEN - De eind 2020 gesloten jeugdgevangenis Elker in Veenhuizen heeft een nieuwe bestemming. Penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen heeft de locatie in gebruik genomen en voorzien van een nieuwe naam: Klein Bankenbosch. Er is plek voor negentig gedetineerden.


PI Veenhuizen telt nu drie locaties: Naast Klein-Bankenbosch zijn dit het aangrenzende Norgerhaven (capaciteit: 242 plekken) en Esserheem (239). De ingebruikname van Klein Bankenbosch heeft niet alleen geleid tot negentig extra detentieplaatsen in Veenhuizen, maar ook tot de nodige interne verschuivingen van gedetineerden en personeel en ruim 80 extra arbeidsplaatsen. Onder het nieuwe personeel zijn verschillende collega’s die voorheen werkzaam waren in de jeugdgevangenis Elker.Klein Bankenbosch heeft drie ISD-afdelingen (totaal 72 plaatsen) en één afdeling EZV (18 plekken).  ISD staat voor inrichting voor stelselmatige daders. Dit zijn zogenoemde veelplegers die door de rechter een ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen van maximaal twee jaar. De periode van detentie wordt benut om de vaak complexe verslavingsproblematiek en eventuele psychische problemen van de ISD’er gericht aan te pakken. EZV is de afkorting van Extra Zorg Voorziening. Op deze afdeling verblijven gedetineerden die niet kunnen functioneren op een reguliere afdeling omdat ze extra zorg en begeleiding nodig hebben. Bijzonder aan de nieuwe EZV-afdeling is dat er zes aangepaste cellen zijn voor mindervalide gedetineerden.


De ISD-gedetineerden zijn overgeplaatst vanuit Norgerhaven. Deze inrichting heeft nu de volgende bestemmingen: gevangenis (170 plaatsen), EZV (24) en als nieuwe afdeling een Huis van Bewaring (48). Esserheem heeft 167 gevangenisplekken (waaronder 23 op de vadervleugel), 48 cellen op de afdeling Huis van Bewaring en 24 cellen op de afdeling Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI).


Vestigingsdirecteur Marie-Anne de Groot van PI Veenhuizen. “Er is de afgelopen weken hard gewerkt om de voormalige panden van Elker geschikt te maken als reguliere gevangenis en ook logistiek en organisatorisch gezien kwam er heel wat bij kijken om vier leegstaande afdelingen met personeel en gedetineerden te bezetten. Dat is prima gelukt. Het tekent onze flexibiliteit dat deze klus zonder al te veel problemen is verlopen.”


Ook de komende jaren zal er het nodige gevraagd worden van de flexibiliteit van PI Veenhuizen. Zowel Esserheem als Norgerhaven wacht immers een ingrijpende renovatie. De monumentale panden blijven bestaan, maar worden vanbinnen helemaal gerenoveerd, zodat de gevangenissen weer zo’n 25 jaar vooruit kunnen. In 2023 en 2024 wordt eerst Esserheem gemoderniseerd, in de jaren 2025 en 2026 wordt Norgerhaven grotendeels vernieuwd. De eerder gesloten gevangenis Groot Bankenbosch wordt tijdens de renovatie – waarbij telkens één locatie helemaal wordt leeggemaakt – gebruikt als tijdelijke capaciteit. Hier is dan plek voor 140 gedetineerden.

UIT DE KRANT

Lees ook