Einde aan langslepende kwestie: De Tip in Norg wordt permanent

Afbeelding
actueel

NORG – De spreekwoordelijke kogel is door de kerk. De Tip in Norg wordt permanent. Al tientallen jaren was de kwestie een heikel punt. Een aantal woningen in het gebied rondom de Langeloërweg heeft een woonbestemming terwijl andere woningbezitters die aan dezelfde straat wonen dat niet hebben. Woensdagavond kwam definitief een einde aan dit hoofdpijndossier. De gemeenteraad was unaniem voor gelijke behandeling en stemde in met het zogeheten ‘transformatieplan De Tip.’ ‘Een enorme opluchting, nu kunnen we eindelijk verder’, reageert bewoner Jan Dekker die aan de Postmaatseweg woont.

‘Ik zie het als een uniek en historisch moment’Opluchting is er ook bij Eric Bergsma van bewonersvereniging Transitie TIP (VTT) in Norg. ‘We hebben een lange en hobbelige weg vol obstakels genomen, maar het einde is in zicht.’ Het bestuur vertegenwoordigt het grootste deel van de bewoners die te maken hebben met de transitie van recreatiewoning naar permanent wonen. Het gaat hierbij om woningen die liggen aan de Postmaatseweg en Langeloërweg in de Norger Duinen. In het dorp staat dit gebied bekend als De Tip. Jarenlang is gezocht naar een passende oplossing voor het gebied. Nu dan lijkt de definitieve stap naar een oplossing te zijn gezet. 


Tijdens de afgelopen woensdag gehouden gemeenteraadsvergadering werd dan ook unaniem een klap gegeven om de voorstellen aan te nemen.  Verantwoordelijk wethouder Henk Kosters gaf te kennen een tevreden en blij man te zijn met dit resultaat. ‘De Tip is het eerste recreatiegebied in de gemeente en zelfs in de provincie Drenthe waar recreatiewoningen een status krijgen voor permanente bewoning. Een mooi voorbeeld waar wij ons voordeel mee gaan doen als het gaat om andere projecten in de gemeente.’ Wel gaf hij te kennen dat precedentwerking naar andere recreatieterreinen niet vanzelfsprekend is. ‘Het gaat om maatwerk en natuurlijk doen we er ons voordeel mee als het gaat om bijvoorbeeld de Oosterduinen in Norg. We hebben ervaringen opgedaan waar we verder mee kunnen. Ik zie het als een uniek en historisch moment.’


Samen uit, samen thuis


In het bosgebied staan zo’n 30 woningen. Een aantal woningen kent al een permanente status als woonbestemming. Zeventien woningeigenaren hebben sinds een aantal jaren de handen ineen geslagen om ook voor hun recreatiewoning deze woonbestemming te krijgen. Frank Bijleveld sprak als bewoner in tijdens de gemeenteraad. ‘Namens de vereniging hebben we in oktober 2020 een routeplan voorgelegd aan alle leden. Het merendeel ging hiermee akkoord. Alleen drie woningeigenaren gaven te kennen dit niet te willen ondertekenen. Wel gaven zij aan zich te conformeren aan de uitkomsten van het overleg tussen de gemeente en de vereniging. Hiermee wordt dit transitieplan dus breed gedragen,’ was zijn stelling. Bezwaren richten zich op de eventuele planschade die om de hoek zou kunnen komen kijken. Wethouder Henk Kosters:  ‘Hierbij gaan we uit van ‘Samen uit, Samen thuis’. Het gaat om een totaalplan waar je niet onderdelen uit moet gaan halen. De afspraken zijn collectief gemaakt.’ Ook Frank Bijleveld beaamde die gedachte: ‘We hebben een koers uitgezet op basis van solidariteit, ook op het gebied van planschade. Voor omwonenden die al een woonbestemming hebben verandert er niks.’


Levensloopbestendig


Jan Dekker is blij dat er eindelijk zekerheid is. Hij woont met zijn vrouw aan de Postmaatseweg 15. ‘Dat hebben we te danken aan Frank, Harry van der Zee en Ingrid Wolbers. Zij hebben zich hier vanaf het allereerste moment hard voorgemaakt. Ze zijn direct ingestapt bij de Expeditie Norgerduinen, een initiatief van de gemeente om tot ontwikkeling van het gebied te komen. Maar ook wethouder Kosters liet altijd weten dat hij achter ons stond. Nu kunnen we eindelijk verder. We willen hier graag blijven wonen. We hebben vaak gedacht: wat moeten we nou? Mijn vrouw is invalide en  afhankelijk van een rollator, ze moet steeds de trap op wanneer we gaan slapen. Dat werkt niet. Nu kunnen we onze woning levensloopbestendig maken.’


De uitkomst van de raad maakt een eind aan de al jarenlange slepende kwestie die speelt in dit gebied van de Norger Duinen. Zo gaf CDA’er Gerard Willenborg te kennen dat er met gemak een dik boek over kon worden geschreven. ‘Het heeft te lang geduurd, te omslachtig. Uiteindelijk krijgen de aanhouders groen licht.’ Robert Meijer (VVD) sprak van een historisch moment en sprak de hoop dat dat na een jarenlange strijd er geen vertragingen meer worden opgelopen en procedures niet stranden bij de Raad van State.  Henk Koekkoek van Lijst groen Noordenveld noemde dit alles een ‘taai proces’. Een perceel weiland dat midden in het gebied van de Tip ligt zal benut worden als natuurcompensatie. De grondeigenaar gaf hieraan volop medewerking waarvan Henk Kosters sprak van ‘een goede deal met dank aan de eigenaar’. Landschapsbeheer Drenthe gaat alle bewoners advies geven hoe zij het beste bosmaatregelen kunnen uitvoeren die recht doen aan de omgeving. Doel is dat het gehele gebied er in kwaliteit op vooruit gaat.  Nu de gemeenteraad van Noordenveld akkoord is gaat het plan naar de provincie waarna het uiteindelijk bestemmingsplan in het voorjaar van 2022 wederom op de agenda komt te staan.

UIT DE KRANT

Lees ook