Duurzame Ontwikkelingsdoelen in het onderwijs volop in ontwikkeling

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD – Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 maart maakte wethouder Kirsten Ipema bekend dat de gemeente Noordenveld één van de gemeenteprijzen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft gewonnen. Noordenveld won de prijs in de categorie ‘verbinder’, omdat de gemeente onderwijs, inclusie en toegankelijkheid verbindt met de Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De prijs levert de gemeente geen financiële bijdrage op, maar is volgens Ipema wel een mooie opsteker om verder aan de slag te gaan met de global goals. Er wordt in de toekomst onder andere meer samengewerkt met het onderwijs.

‘De sleutel voor een duurzame toekomst ligt bij het onderwijs’De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties, als opvolger van de millenniumdoelen. Het gaat om zeventien doelen die zijn gericht op duurzaamheid, het verkleinen van ongelijkheid, natuurbescherming, veiligheid en het verbeteren van gezondheid. Anita van der Noord, raadslid voor PvdA/GroenLinks is aanjager en regiocoördinator van Gemeenten 4 Global Goals Noord-Nederland: ‘Ik vroeg mij af hoe ik de duurzame ontwikkelingsdoelen bij kinderen kan krijgen. Daarom wilde ik ook een Raad voor Kinderen, om kinderen en jongeren bij het beleid te betrekken.’ De Raad van Kinderen in Noordenveld bestaat uit 32 kinderen uit groep 8 van de Poolster. Zij bogen zich over de biodiversiteit in de gemeente, waarover zij in februari vorig jaar in dialoog gingen met prinses Laurentien. Dit resulteerde in een motie biodiversiteit die door de Noordenveldse gemeenteraad werd overgenomen.


‘Er gebeurt al heel veel in Noordenveld wat te koppelen is aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen,’ aldus Van der Noord. ‘Heel Noordenveld zoemt, doppen- en flessenacties, afval scheiden. Dat hoort er allemaal bij, maar dat werd tot voor kort niet expliciet benoemd.’ Om de duurzame doelen nog beter te verankeren in het onderwijs nam Van der Noord het initiatief tot de SDG-alliantie in het onderwijs. Die ondertekenden alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Noordenveld op de Nationale SDG Actiedag in oktober vorig jaar. Daarmee had Noordenveld de primeur in Nederland. ‘De sleutel voor een duurzame toekomst ligt bij het onderwijs,’ staat in de alliantie. ‘Als de generatie van morgen zich vandaag al de Duurzame Ontwikkelingsdoelen eigen maakt, is een duurzame toekomst verzekerd. Kinderen en jongeren zijn essentieel voor verandering en zullen via de SDG’s de inspiratie opdoen om hun oneindige capaciteiten te gebruiken om een betere wereld te creëren.’ Van der Noord: ‘Mandela zei al: ‘Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.’ Dat vind ik zo mooi.’


Han Sijbring, directeur van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld: ‘Doordat we met alle scholen samenwerken komen de doelen bij iedereen terecht. Als de kinderen op school leren over de doelen, weten zij er straks meer over dan de ouders en dan leren de ouders weer van hun kinderen. Zo is er sprake van een kruisbestuiving.’ Sijbring geeft aan dat de scholen nog slechts aan het begin staan van het toepassen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in het onderwijs. ‘We doen al veel dingen, maar we willen dit beter in kaart brengen,’ aldus de OPON-directeur. ‘Daarom laten we een nulmeting uitvoeren door studenten van Stenden-NHL.’ Begin juni wordt het rapport met adviezen gepresenteerd. Vanaf volgend schooljaar maken de ontwikkelingsdoelen deel uit van het onderwijscurriculum. Ondertussen zijn verschillende scholen al bezig met onder andere schoolmoestuintjes, bloemenlinten, afval scheiden en lessen in natuur- en milieueducatie. Ook kijken leerlingenraden naar energieverbruik op scholen, wat zij vervolgens ook thuis weer kunnen toepassen. ‘Hoe het programma er in de toekomst precies uit komt te zien is nog niet duidelijk,’ zegt Sijbring. ‘Maar het gaat in ieder geval om doe- en beleefactiviteiten, zodat kinderen actief aan de slag gaan met de ontwikkelingsdoelen.’ Op deze wijze leren kinderen vaardigheden die zij in de praktijk kunnen toepassen.


Als aanjager en regiocoördinator van Gemeenten 4 Global Goals wil Van der Noord verdere samenwerking tussen ondernemers, instellingen, onderwijs en inwoners bevorderen. Waar nu vooral het HBO en universiteiten zich bezighouden met de ontwikkelingsdoelen wil zij ook de samenwerking zoeken met MBO-opleidingen van het Alfa-College. Daarnaast gaat zij met een speciale SDG-bus de provincie in op zoek naar innovaties en verhalen. Van der Noord: ‘Ik wil de dialoog aangaan met bedrijven en mensen die echt impact hebben.’ Zij noemt een bedrijf als Van Hulley in Groningen, dat oude overhemden omtovert tot boxershorts en werk biedt aan vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo bruist Van der Noord van de ideeën, waar ze verder mee aan de slag wil. Voorlopig houden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen haar nog wel even bezig. ‘Ik krijg hier energie van,’ zegt ze met een grote glimlach.

UIT DE KRANT