Marry Brink-Veerman gaat de boer op voor natuurinclusieve landbouw

|
| Foto: |
actueel

NIETAP – Het komende halfjaar gaat Marry Brink-Veerman samen met Frank ter Beke de boer op als aanjager van samenwerking op het gebied van natuurinclusieve landbouw in Drenthe. In zeven Drentse gebieden die als kansrijk worden gezien gaan zij op zoek naar mogelijkheden voor projecten die bijdragen aan een gezonde bodem en meer bio- en landschappelijke diversiteit. In Noordenveld gaat het om het Esdorpenlandschap Norg en omgeving en het gebied tussen Roden en het Leekstermeer.

‘Wij hebben hier al een heel mooi landschap, maar wellicht kan het nog beter.’Samen met haar echtgenoot Roelof runt Marry een melkveebedrijf in Nietap. Eerder was zij al actief als gemeenteraadslid, adviseur buitendienst bij FrieslandCampina en projectmedewerker bij Collectief Groningen West. In december vorig jaar hoorde zij van een collega melkveehouder dat de provincie Drenthe op zoek was naar een aanjager voor de gebiedsgerichte samenwerking natuurinclusieve landbouw. ‘Dat is wel iets voor jou,’ zei hij. Zij reageerde op de oproep en daarna ging het snel. Voor Marry het wist, was zij één van de aanjagers.


Aan de keukentafel vertelt ze wat het project precies inhoudt. ‘In 2019 is de Agenda Boer Burger Biodiversiteit opgesteld door LTO Noord, Agrarische Natuur Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en Natuurmonumenten. De Agenda is na de provinciale verkiezingen aangeboden en meegenomen in de coalitie. Daar komt dit project uit voort.’


De provincie financiert de helft van het project, de andere helft komt van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland. Binnen de regiodeal werken agrariërs, inwoners, landbouw-, natuur- en maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden in acht gebieden samen om te komen tot een economisch sterke landbouwsector, die bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland.


‘Natuurinclusieve landbouw houdt onder andere in dat het gebruik van krachtvoer en kunstmest wordt verminderd, dat er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van bestrijdingsmiddelen en medicijnen, dat er meer zorg is voor het bodemleven, dat er oog is voor het landschap en dat er sprake is van biodiversiteit bij het bedrijf,’ vertelt Marry.


Vanuit de Agenda BBB en de Regio Deal worden ondernemers gestimuleerd om meer aandacht te hebben voor biodiversiteit. In Drenthe wordt ingezet op samenwerking tussen verschillende partners. Volgens Brink-Veerman zijn natuur en landbouw nu nog erg van elkaar gescheiden. ‘Wij kijken met een gebiedsgerichte aanpak waar kansen liggen voor samenwerking. Wij gaan met kleine groepjes boeren in gesprek en vragen waar zij kansen zien om de biodiversiteit te vergroten,’ aldus haar. ‘Kruidenrijk grasland kan bijvoorbeeld een kans zijn, maar het kan ook gaan om een kennisproject.’ Als voorbeeld geeft Marry een project in Langelo, waarbij  gesproken wordt over de aanpak van erven. ‘Daar zouden onder andere coniferen vervangen kunnen worden door inheemse beplanting. Dat kan veel verschil maken. Uitheemse planten trekken namelijk geen insecten en vlinders aan, iets wat ik tot voor kort ook niet wist.’ Nu gaan de aanjagers nog vooral in gesprek met boeren, maar in de toekomst gaan zij wellicht ook met het waterschap en burgers om tafel.


Zelf woont Marry in één van de kansrijke gebieden. ‘Wij hebben hier al een heel mooi coulissenlandschap met houtwallen en poelen,’ zegt ze hierover. ‘Maar wellicht kan het nog beter.’


De komende maanden gaat Marry op pad om met boeren en andere grondeigenaren in gesprek te gaan om te inventariseren welke kansen en ideeën er zijn om samen te zorgen voor meer biodiversiteit, een gezondere bodem en meer variatie in het landschap. ‘Ik hoef alleen maar te enthousiasmeren, te stimuleren en te inventariseren,’ aldus Marry. ‘De beslissing hoef ik niet te maken. Dat zou ik ook niet willen, omdat ik zelf in dit gebied woon en werk.’ Marry en haar collega brengen initiatiefnemers bij elkaar en ondersteunen hen om tot plannen en doelen te komen. Pas daarna worden de projecten uitgewerkt en uitgevoerd.

|

UIT DE KRANT