Inwoners kritisch over plannen Roden-Zuid

Afbeelding
actueel

RODEN – Volgens de gemeente is het onvermijdelijk dat er een integraal plan komt voor Roden-Zuid, met daarin aandacht voor woningbouw, verkeer en waterberging. Ook moet er gekeken worden naar mogelijke centrering van sportaccommodaties. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders al in oktober vorig jaar, maar de gemeenteraad wilde eerst een beter beeld krijgen van de mening van inwoners en belanghebbenden. Die zijn niet allemaal overtuigd van de plannen. Dat bleek afgelopen week tijdens twee digitale bijeenkomsten.

‘Op het moment dat je hiermee instemt is er geen weg terug’De behoefte aan woningen in Noordenveld is groot. Volgens Kees Verschoor, beleidsmedewerker wonen, trekken mensen uit Groningen naar de omliggende dorpen: ‘Momenteel is één op de drie kopers uit de stad afkomstig. Zij willen graag een huis met een tuin.’ De prognose is dat er zo’n 263 tot 562 grondgebonden woningen in Roden bij moeten komen, waarvoor momenteel nog geen locatie is gevonden. Roden-Zuid is hiervoor de beste locatie, aldus Verschoor. Andere windrichtingen zijn volgens hem geen optie en inbreidingslocaties bieden onvoldoende ruimte: ‘We willen ook niet al het groen in het dorp opofferen.’


Planvorming voor Roden-Zuid moet ook een oplossing bieden voor de toenemende verkeersdruk in het dorp. Nu al kunnen de bestaande wegen de drukte nauwelijks aan, aldus beleidsmedewerker verkeer en vervoer Rubert Enter. De gemeente geeft de voorkeur aan het doortrekken van de Maatlanden, totdat deze aansluit aan de Norgerweg. Dat heeft grote gevolgen voor de sportverenigingen die in het gebied zijn gevestigd. Voor de manege wordt gekeken naar een nieuwe locatie aan de Esweg. De gemeente heeft de wens (een deel van) de overige accommodaties van de korfbal-, hockey-, tennis- en voetbalverenigingen te concentreren op een nieuwe plek. Waar dit zal zijn, is nog onbekend.


Tot slot moet Noordenveld zorgen voor meer mogelijkheden voor waterberging. Suzanne Dekker, beleidsmedewerker groen, natuur en landschap geeft aan dat de huidige bergingsvijvers onvoldoende capaciteit hebben om de wateropgave van de bestaande wijken aan te kunnen. Nieuwe woningbouw en klimaatverandering vereisen bovendien extra berging. Hier is ruimte voor nodig, aldus Dekker. De gemeente wil de combinatie maken met recreatie en groen, bijvoorbeeld op de huidige plek van de manege.


Brendo Meulman was maandag 22 maart aanwezig bij de digitale bijeenkomst voor inwoners. Hij noemt zichzelf een betrokken, maar ook kritische inwoner van Roden. ‘Ik ben zeker niet tegen woningbouw,’ zegt hij. ‘De behoefte is er wel degelijk, maar ik denk dat Roden jaren geleden de slag heeft gemist. Veel mensen zijn destijds weggetrokken naar bijvoorbeeld Eelderwolde of Leek Oostindië.’


Dat Meulman toch tegen de plannen voor Roden-Zuid is, komt onder andere door het gebrek aan alternatieve locaties, integrale visie en financiële onderbouwing. Hij is van mening dat Noordenveld  moet bouwen voor haar eigen inwoners en starters. De woonbehoeften van de doelgroepen waarvoor gebouwd wordt dient leidend te zijn. Ook ziet Meulman het nut niet in van het doortrekken van de Maatlanden, dwars door de sportvelden en groen gebied: ‘De extra woningen zorgen voor 10 procent extra verkeersdruk, dat is vrijwel niets. Er wordt gezegd dat er nu al problemen zijn met het verkeer in het centrum, maar ik denk dat de meeste Rodenaren dat niet zo ervaren. Ik heb de indruk dat projecten: als het realiseren van de weg en het verplaatsen van de sportvelden worden gekoppeld aan de woningbouw, omdat de gemeente anders daarvoor niet de handen op elkaar krijgt.’ Waar moet het geld vandaan komen voor de waterberging, het doortrekken van de Maatlanden en het verplaatsen van de sportvelden? Wordt dit verrekend in de kavelprijs of gaan wij ons laten leiden door een projectontwikkelaar? Ik hoop het niet.’


Meulman heeft daarnaast het gevoel dat er sprake is van een fuik: ‘Er is zelfs nog geen financiële onderbouwing gepresenteerd, maar op het moment dat je hiermee instemt lijkt er geen weg terug.’ In zijn ogen ligt de enige focus momenteel op een paar honderd woningen in Roden-Zuid. Meulman: ‘De vraag is nu: willen we 200 woningen in Roden-Zuid, ja of nee? Maar het zou moeten zijn: willen we 200 woningen in Roden en zo ja, waar moeten die komen? Er moet een alternatief zijn.’ Als mogelijkheden noemt hij de locatie van het oude postkantoor of leegstaande panden op het industrieterrein, waaronder het afgebrande pand van Magista. ‘Zorg eerst dat hetgeen je hebt op orde komt en kijk pas daarna naar uitbreiding.’


Veel onduidelijkheid


Ook Theo van Beijeren, voorzitter van de Vereniging van Bungalowbewoners van de Noorderkroon, is kritisch op de plannen voor Roden-Zuid. ‘Wij zien liever geen bebouwing, vanwege het uitzicht en het groen,’ zegt Van Beijeren. ‘Er moet eerst gekeken worden naar andere mogelijkheden. In het dorp zijn genoeg lege plekken, bijvoorbeeld tegenover het jaarbeursterrein.’ Ook is nog veel onduidelijkheid over de plannen. ‘Komt er een villawijk? Komen er seniorenwoningen? Wij weten het niet.’


Van Beijeren hekelt de wijze waarop de participatie is opgezet: ‘Oudere mensen hebben niet allemaal toegang tot internet. Wij zijn gewend dat we een ledenvergadering bijeenroepen, zodat we kunnen discussiëren over de plannen. Dan kun je met mensen in gesprek gaan om samen een mening te vormen, maar dat is nu niet mogelijk.’ De Vereniging van Bungalowbewoners laat het nu aan bungalowbewoners over om individueel te reageren op de enquête van de gemeente. ‘De griffie heeft de mogelijkheid geboden om tot het einde van de maand de enquête op papier in te vullen,’ aldus Van Beijeren. ‘Later komen we nog met een gezamenlijke reactie.’


De opvattingen van Meulman en Van Beijeren komen overeen met de uitkomsten van de korte online enquête onder de aanwezigen. Daaruit bleek zij tevreden waren over de wijze waarop de digitale bijeenkomst was georganiseerd. Wel waren zij kritisch over Roden-Zuid als geschikte locatie voor woningbouw, de rondweg vanaf de Norgerweg richting de Maatlanden en het centreren van de sportaccommodaties op een nieuwe plek. Wel waren de aanwezigen het erover eens dat het van belang is dat er bij de ontwikkeling van Roden-Zuid een groene buffer blijft tussen Roden en Roderesch, dat de gemeente aansluit bij het bestaande landschap en dat de vijvers in het gebied worden verbonden met de Steenbergerloop.


‘Geen draagvlak’


Net als de inwoners blijven ook politieke partijen kritisch. ‘Er lijkt geen enkel draagvlak te zijn voor de plannen,’ aldus fractievoorzitter Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld. Ook Bertus Jan Epema van PvdA/GroenLinks deelt niet in het enthousiasme van de gemeente. ‘Wij hebben al eerder aangegeven dat wij willen focussen op maximaal inbreiden in plaats van het bebouwen van de groene ruimte,’ zegt Epema. Ook ziet PvdA/GroenLinks niets in een rondweg: ‘Het meeste verkeer vanaf de Norgerweg is bestemmingsverkeer, dat blijft toch.’


Ook VVD ziet niets in een rondweg. ‘Verkeer uit Langelo en Norg dat richting Groningen wil kiest eerder de oostelijke route,’ merkt fractievoorzitter Robert Meijer op. ‘Dan is het niet logisch om ze langs het westen van Roden te sturen.’ Ook het plan om de sportaccommodaties te centreren ziet Meijer niet zitten. ‘Veel sporten hebben nu een centrale plek in het dorp, die ook voor kinderen veilig zijn te bereiken. Het is nog maar de vraag of dat het geval is in het nieuwe plan.’


Jos Darwinkel van Gemeentebelangen heeft een genuanceerdere mening. ‘Wij vinden het heel goed om met inwoners in gesprek te gaan,’ zegt hij. ‘Afhankelijk daarvan bepalen wij ons standpunt.’ Volgens Darwinkel wil Gemeentebelangen eerst inbreidingslocaties invullen om daarna te kijken voor welke uitbreidingslocaties draagvlak is en hoe deze moeten worden ingevuld. In ieder geval is het centrum afsluiten voor verkeer niet aan de orde voor Gemeentebelangen. ‘Dat is een onbegaanbaar pad,’ aldus Darwinkel.

UIT DE KRANT