Fractie CDA: Brinkboulevard met verdiepte weg goed alternatief voor rondweg

Afbeelding
actueel

RODEN – Nu de rondweg rond Roden het niet lijkt te halen is de fractie van het CDA aan de slag gegaan met een alternatief plan om de verkeersdrukte op de Brink en de Raadhuisstraat in te dammen. Afhankelijk van de omvang van een nieuwe wijk Roden-Zuid kan de verkeersproblematiek in het centrum toenemen. Los hiervan moet er voor de verkeerssituatie in het centrum  iets gebeuren, zegt Harm Holman namens de fractie. De bedachte rondweg door het college stuitte op zoveel weerstand van horecaondernemers, de Roder Zakenkring en verschillende coalitiepartijen, dat dat geen optie meer lijkt. Het CDA komt met een ambitieus plan: een verdiepte weg onder de Brink zodat er één groot horecaplein kan verrijzen, de Brinkboulevard. Ook voor de woningopgave en de sportaccommodaties van de gemeente heeft de partij zo haar ideeën .

‘Je moet lef hebben en denken in mogelijkheden, Roden heeft alles in zich om een aantrekkelijk winkelcentrum te zijn’Harm Holman is blij dat de rondweg  van tafel is. Niet slim om het centrum af te sluiten voor autoverkeer en bovendien financieel niet aantrekkelijk met een geschatte investering  van 15 miljoen euro (inclusief het verplaatsen van sportverenigingen), vindt Holman. De contouren van Roden-Zuid worden langzamerhand zichtbaar. Over een paar weken zal de raad richting geven aan de plannen. Voor het CDA reden om alvast haar ideeën te ontvouwen. Allereerst steekt Harm Holman van wal over de woningopgave waar de gemeente voor staat. ‘De locatie Norgerweg – ONR biedt goede mogelijkheden voor woningbouw. Het gebied ligt tussen camping Dorado en de Noorderkroon. En om goede ontsluiting  te kunnen maken zou je de velden van ONR er ook aan toe kunnen voegen. Oebele Land van Dorado wil daar een ‘bluezone’ ontwikkelen waar mensen gezond ouder kunnen worden. De Noorderkroon is een woonzorgcentrum. Zorg gerelateerde woningen passen daarom  gedeeltelijk goed op die plek.’


Sportaccommodaties clusteren


Ook heeft Holman een heldere visie over de sportclubs ONR, de hockeyclub en de korfbalvereniging. ‘Deze verenigingen kampen allemaal met dezelfde problemen:  verouderde accommodaties, kosten die steeds hoger worden en vaak een gebrek aan vrijwilligers. Je zou deze clubs kunnen clusteren en voor deze verenigingen een duurzaam, toekomstgericht sportcomplex bouwen in de buurt van de huidige locaties, de Beukenhof en het braakliggende stuk grond dat achter de hockeyvelden ligt. Ook zien we mogelijkheden in een combinatie met een school en een BSO. Voor cbs De Parel hebben we ook nog geen nieuwe locatie. Zo ben je toekomstgericht bezig: de boel is financieel op orde en het is bestuurbaar. En het groene karakter van het gebied kun je in stand houden.’


Tot 2030 staat de gemeente Noordenveld voor een opgave van 500 woningen boven het aantal dat nu al in de pijpleiding zit, weet Holman die op verschillende plaatsen in de gemeente uitstekende mogelijkheden ziet. ‘De woningnood is hoog in deze gemeente. Dat hebben al meerdere onderzoeken uitgewezen en blijkt uit de grote vraag naar woningen. Ik heb moeite met mensen die dat ontkennen of die overal tegen zijn. Het is gewoon een feit. Je moet denken in mogelijkheden en die zijn er genoeg. ‘Woningbouw in het gebied van de Oksel geeft minder  druk op Roden-Zuid. Als de manege wordt verplaatst naar de Esweg, zou je op de vrijgekomen locatie naast waterberging, ‘wonen aan het water’ kunnen ontwikkelen. De Loop kronkelt daar tussendoor, dat biedt mogelijkheden in die richting. Als je de manege zo ver mogelijk tegen de Zwerfsteen aanbouwt, kun je het eerste stuk van de Esweg ontwikkelen voor landelijk wonen. Deze grond is eigendom van de gemeente en bijzonder geschikt voor grote kavels. Met de verkoop ervan kun je de verhuizing van de manege bekostigen.’ Ook noemt Holman een nieuwe wijk een optie. ‘Tegenover Rodenveld vier zou je ook Roderveld vijf kunnen bouwen. En in Peize zijn er ook mogelijkheden. Je kunt een nieuwe wijk ‘Peize-Noord’ creëren of een extra wijk in Peize-zuid.’


Horecaplein


Tot slot schetst Harm Holman het gewaagde plan dat zijn fractie bedacht heeft voor de verkeersproblematiek in het centrum. ‘Eerst worden de Wilhelminastraat en de Heerestraat aangepakt. Pas daarna wordt de Brink ontwikkeld. Ik denk dat we dan een paar jaar verder zijn. Daar is nog geen eenduidige visie en plan voor. De raad vraagt het college om creatief na te denken over een nieuw plan voor verkeer en ontwikkeling Brink. Zoiets kun je maar één keer goed doen. Je moet naar de toekomst kijken. Ook het gemeentehuis hebben we meegenomen in de plannen. Daarover wordt nu ook al nagedacht. Het gebouw functioneert op deze manier niet naar behoren. Vroeger moest een gemeentehuis middenin het dorp staan. Nu zou je kunnen denken: is dat nog wel nodig? Het aantal mensen dat nog een gemeentehuis bezoekt is hard teruggelopen. Veel dingen gebeuren digitaal. En ook het thuiswerken heeft een ander licht op de zaak geworpen. Bovendien is het pand niet duurzaam en vergt grote investering. Vrij gedacht: je kunt het pand ook slopen en herbouwen op  bijvoorbeeld de Magista-locatie. Het voordeel is dat het gebied vanaf de Brink tot Albert Heijn vrij is. Op de plek van het gemeentehuis zou je appartementen kunnen maken met een parkeerterrein of wat dan ook. Een interessant verdienmodel. De Brink zou je verdiept kunnen aanleggen van zeg het KY-Hotel tot aan het gemeentehuis, afhankelijk van de kosten. Op deze manier kun je één groot horeca-, evenementen- en cultuurplein creëren, een beetje als het Vrijthof in Maastricht in het klein: de Brinkboulevard. Het centrum blijft op deze manier bereikbaar. Gewaagd, jazeker. We moeten ophouden met klein denken. Je moet lef hebben en denken in mogelijkheden. Roden heeft alles in zich om een aantrekkelijk winkelcentrum  en verblijfsdorp te zijn.’

UIT DE KRANT

Lees ook