Gemeente Noordenveld sluit jaarrekening 2020 af met positief resultaat

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld sluit de jaarrekening 2020 af met een positief resultaat van 943.000 euro. Na aftrek van al in 2020 aangegane verplichtingen is het netto resultaat 689.000 euro. Daarmee behaalde de gemeente de doelstelling om 2020 met zwarte cijfers af te sluiten.‘Wij zijn natuurlijk erg tevreden met dit positieve resultaat over het afgelopen jaar,’ aldus wethouder financiën Alex Wekema. Daar plaatst hij overigens wel kanttekeningen bij. ‘Dat wij 2020 zo positief afsluiten heeft vooral te maken met administratieve handelingen en niet met meer inkomsten.’ Zo was er sprake van eenmalige voordelen, onder andere als gevolg van de verkoop van grond en was er een meevaller in de vennootschapsbelasting.


Er blijven volgens Wekema vele financiële onzekerheden. ‘Zo ziet de herverdeling van onze belangrijkste inkomstenbron het Gemeentefonds er voor 2022 niet gunstig uit en hebben we een zwakke vermogenspositie. Gelukkig kunnen wij deze iets herstellen door dit positieve resultaat. Verder is in het Sociaal Domein nog steeds sprake van meer uitgaven aan zorg voor onze inwoners dan dat er rijksmiddelen beschikbaar zijn. Dit verlies van ruim 445.000 euro blijft buiten het resultaat van de jaarrekening en wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein.’ Deze reserve is echter wel geslonken tot 1,1 miljoen euro, terwijl deze enkele jaren geleden nog drie miljoen bedroeg. ‘Zonder deze reserve en zonder de winstneming grondexploitaties van een half miljoen euro was het resultaat dus een stuk negatiever uitgevallen,’ geeft Wekema aan. ‘Wij moeten dus kostenbewust zijn en blijven en scherp aan de wind zeilen om financieel gezond te blijven.’


Ondanks de onzekere vooruitzichten en ondanks de coronapandemie is er in 2020 nog veel gerealiseerd in de gemeente Noordenveld. Zo won de gemeente de Erfgoedprijs en is de Health Hub doorontwikkeld naar een zelfstandig werkend instituut. Daarnaast is het Beweegpark Peize in gebruik genomen, is de aanleg van glasvezel in het buitengebied al een eind gevorderd en koopt de gemeente een deel van de stroom in van zonnepark HALO van de Energiecoöperatie Noordseveld. Daarnaast konden ook veel ondernemers en instellingen ondersteund worden in het jaar waarin het coronavirus de samenleving tot stilstand bracht. ‘Uiteraard heeft de coronapandemie veel invloed,’ geeft Wekema aan. ‘We hebben daardoor veel uitgaven gehad, maar die worden gelukkig gecompenseerd door inkomsten vanuit het Rijk.’


Omdat de gemeente voorzichtig moet blijven moet Noordenveld belangrijke en mogelijke ingrijpende voorstellen doen om de financiële uitdagingen aan te kunnen. Later dit jaar komt hier meer duidelijk over. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening 2020 hoogstwaarschijnlijk in de vergadering van 7 juli.

UIT DE KRANT

Lees ook