‘Door mijn achtergrond hoop ik de drempel te verlagen om contact te zoeken’

Afbeelding
actueel

Remon aan de slag als ervaringsdeskundigeNOORDENVELD – Sinds 15 september is Remon van der Veen als ervaringsdeskundige aan het werk bij de gemeente Noordenveld. De 32-jarige Remon heeft al een bewogen leven achter de rug. Een ontwrichtende thuissituatie, verslaving aan drank en drugs, Borderline, angststoornis, ADHD en een LHTBQI+ achtergrond. Hij kan deze ervaringen delen met anderen en zo invloed uitoefen op het gemeentelijk beleid en de uitvoering van programma’s over deze onderwerpen. ‘Overigens een achtergrond’, zo laat hij weten, ‘die je menig ander niet zou toewensen’.


‘Op dit moment ben ik actief op drie fronten,’ zegt hij. ‘Ik doe mee op beleidsniveau, ik sluit aan bij de Noordenveldwerkers als het gaat om huisbezoek en met het jongerenwerk van Welzijn in Noordenveld wil ik mij richten op het geven van gastlessen op scholen en het maatjesproject Moj. Door mijn ervaringen kan ik van iets negatiefs weer iets positiefs maken. Ik herken daardoor de problematiek wellicht beter en wil graag de stigma’s doorbreken die rondom deze thema’s steeds naar voren komen.’


In de gehele provincie Drenthe zijn ervaringsdeskundigen in vier pilots aan de slag gegaan. Dit gebeurt in verschillende typen organisaties zoals bij een school, een commercieel bedrijf, een woningcorporatie en dus de gemeente Noordenveld. Armoede en uitsluiting zijn hierbij belangrijke onderwerpen. De pilots duren tot maart 2022. Remon heeft met zijn afgeronde mbo-opleiding ‘begeleiding specifieke doelgroepen’ kennis opgedaan om praktijk en theorie te koppelen. ‘Sinds 2016 heb ik de boel weer op een rij. Dat geeft ruimte om je in te zetten voor anderen die ook met die problematiek te maken hebben. De inzet van ervaringsdeskundigen is relatief nieuw. Door mijn achtergrond hoop ik de drempel te verlagen voor inwoners om contact te zoeken met mij. Herkenning en erkenning zijn hier de trefwoorden. Openheid creëren en zichtbaar zijn, horen daar ook bij. In mijn privé situatie doe ik dat ook. Ik ben getrouwd met een man en op de bumper van de auto is een Regenboog sticker geplakt. Het leggen van contacten wordt gemakkelijker als je weet dat je niet de enige bent,’ aldus Remon van der Veen. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06 29635039 en email r.vanderveen2@noordenveld.nl.

UIT DE KRANT

Lees ook