‘Een mooi rapport, maar als de praktijk anders uitpakt hebben we een groot probleem’

|
| Foto: |
actueel

PEIZE – De zorgen over de enorme hoeveelheid water in Peize zijn groot. Het gebied waar de 150 woningen ontwikkeld moeten worden in Peize-zuid, staat volledig onderwater door de regenval van afgelopen weken. Aanwonenden van de naastgelegen Oostingslaan zijn er niet gerust op. Het weiland van Bart Dusseljee is veranderd in één grote drassige modderpoel waarin je tot ver boven de enkels wegzakt. Als het ontwikkelingsgebied straks met 70 centimeter wordt opgehoogd, vreest hij het ergste. ‘Het is niet zo moeilijk om te bedenken waar het water dan naar toegaat.’ Inmiddels hebben omwonenden aan de bel getrokken bij het waterschap Noorderzijlvest.

Grote zorgen om waterhuishouding in PeizeBart Dusseljee uit Peize begrijpt dat er gebouwd moet worden in zijn dorp. De woningnood is hoog. Maar dat dat nu net op het laagst gelegen deel in Peize moet gebeuren, snapt hij niet. Het gebied tussen De Pol en de Breeveen staat iedere herfst en winter zo goed als onder water, weet hij. De Watertoets die de gemeente Noordenveld in december van vorig jaar liet uitvoeren door Arcadis om de waterhuishouding voor de planontwikkeling Peize-zuid te onderzoeken, stelt de omwonenden niet gerust. Daarin staat onder andere dat op basis van de grondwaterstanden ophoging in delen van het plangebied nodig is om de benodigde ontwatering bij woningen en infrastructuur te garanderen.


‘In theorie een mooi rapport, maar als de praktijk anders uitpakt, krijgen wij als omwonenden een groot probleem’, begint Dusseljee die vanuit zijn achtertuin over het ondergelopen gebied kijkt. ‘Of ophogen de oplossing is, betwijfel ik ten zeerste. Als je het daar ophoogt, moet het water ergens anders naar toe. Water stroomt van hoog naar laag. Het is niet ondenkbaar dat de hele Oostingslaan overstroomt in natte tijden als deze.’ Dusseljee kaartte zijn zorgen ook aan bij de gemeente Noordenveld. ‘We kregen te horen dat ze daar verder niet zoveel mee kunnen omdat dit privégrond betreft. Ook een nulmeting zat er niet in. Het contact met de gemeente dat we met de water- en natuurwerkgroep hebben is goed, maar hierin zijn ze niet plooibaar. Dat is teleurstellend. Als ze er zo zeker van zijn dat het plan goed is, hadden ze ook kunnen zeggen: we staan er garant voor.’


Drijfzand


Dusseljee is, net als vele omwonenden met hem, bang dat hij straks opgescheept zit met natte voeten. ‘De manegebak naast ons huis is drijfzand. Ook in huis begin je de gevolgen te zien. Het water komt omhoog. De onderste stenen van de muren zijn al donkerder gekleurd. Allemaal vocht. We willen een situatie als die aan de Oude Velddijk voorkomen.’ Dusseljee doelt op een bewoonster van een woonboerderij bij wie de vloeren omhoog kwamen en de schimmel welig tierde op de muren en balken. ‘Het gevolg van de ontwikkeling van de nieuwbouwwijken Lange Streeken 1 en 2. Toen hebben ze alle sloten gedempt. De gemeente wees elke verantwoordelijkheid af. Door de Raad van State is ze alsnog in haar gelijk gesteld. Zo’n situatie willen wij voorkomen.’


In het bouwplan Peize-zuid zijn verschillende vijvers en wadi’s gesitueerd om het water op te vangen. Dusseljee betwijfelt of dat voldoende is om al het water op te vangen. ‘Probleem is ook dat we hier met een leemlaag te maken hebben. Het water wil daar niet doorheen. Als een vijver vol zit, kan een sluis worden opengezet zodat het water naar de sloot stroomt. Maar dat gebied ligt nu al onder water. De buffer van de Onlanden is vol. Nu is er in Peizermade een gemaal aangezet om het water weg te pompen. Een gemaal dat eigenlijk al weggehaald had moeten worden maar gelukkig door een dorpsgenoot is onderhouden.’


Verstopte duikers


Voorzitter van Dorpsbelangen Peize Ton van der Meijs erkent de waterproblematiek in zijn dorp. Hij wijt de overlast onder andere aan het gebrek aan onderhoud aan de duikers. ‘Het water in de sloten staat hoog. Doorstroming is niet mogelijk omdat veel duikers slecht onderhouden zijn. Daar moet iets aan gebeuren. Het water van de Lange Streeken, en het gebied tegen de Achteromweg wordt afgevoerd via het gebied dat nu Peize-zuid moet worden. Dat is een heel laag gebied. Ophogen lost niets op. Het water van alles wat ten noorden van de Achteromweg gebouwd is moet straks rechtstreeks naar de Onlanden afvloeien. Maar daar is nog helemaal geen plan voor’, meent de voorzitter. ‘De watertoets die Arcadis heeft uitgevoerd om de waterhuishouding op orde te krijgen, moet eerst goedgekeurd worden door waterschap Noorderzijlvest. Zoals wij het begrepen hebben gaan zij ook het beheer doen. Dat is uitzonderlijk, want binnen de bebouwde kom is dat normaalgesproken verantwoordelijkheid van de gemeente. Zo’n watertoets moet garanties bieden, dat is niet gebeurd. Ik voorspel straks een hoop bezwaarprocedures. Mensen die tot aan de Raad van State gaan. In het rapport staat ook dat de ontwikkeling van Peize-zuid  ‘geen verslechtering (vernatting of juist verdroging) mag veroorzaken naar de omgeving.’ Als de gemeente niets doet krijg je rare toestanden in Peize. De problematiek speelt over volledige lengte van de Oostingslaan.’ Zelf woont Van der Meijs aan de Turfringen. Daar blijft het water sinds een jaar of 7 zomers ook in de sloten staan. Een bewoner van Stoeken met de tuin grenzend aan de Achteromweg heeft sinds een jaar of 6 water in de kruipruimte. ‘Dat hebben we daarvoor nooit meegemaakt. Al vanaf 2018 proberen we inzicht te krijgen in de waterpeilingen bij de gemeente. Na lang aandringen hebben we inzicht gekregen. Alleen de oudste waterstanden zijn van oktober 2019. Alle metingen van daarvoor zijn verdwenen. Dat is vreemd. We moeten de koppen bij elkaar steken om te bekijken hoe we dit gaan aanpakken.’


Het waterschap Noorderzijlvest heeft een brief van omwonenden van Peize-zuid ontvangen, laat een woordvoerder weten. Deskundigen van het waterschap gaan deze week zelf naar Peize om de situatie te bekijken.

|

UIT DE KRANT