‘Als de wet zijn intrede doet, zijn wij er klaar voor’

|||
||| Foto: |||
actueel

Nieuwe landelijke wet verandert bouwtechnisch toezicht


NORG - Vanaf 1 januari 2023 treedt landelijk een nieuwe wet in werking, waarmee de verantwoordelijkheid van het bouwtechnisch toezicht wordt veranderd. Afgelopen donderdag waren wethouder Henk Kosters, Wim Oudendorp, directeur van Heijmans bij de eerste gezamenlijke keuring voor de Wet Kwaliteitsborging op het Oosterveld in Norg.
Het bouwtechnisch toezicht wordt vanaf volgend jaar uitgevoerd door een commerciële  ‘kwaliteitsborger’. Deze kwaliteitsborger moet worden ingeschakeld door de initiatiefnemers. Om zich goed voor te kunnen bereiden is de gemeente samen met bouwbedrijf Heijmans en kwaliteitsborger Plangarant een proefproject gestart op het Oosterveld fase II in Norg. Hier gaat Heijmans 22 nieuwbouw woningen bouwen. Het doel van het proefproject is om de aanvraag- en de bouwfase uit te voeren onder de nieuwe wetgeving. Op deze manier kunnen alle betrokken partijen ervaring opdoen met de nieuwe wetgeving en de rol die ze hierin moeten vervullen.
Wethouder Henk Kosters: ‘In dit proefproject hebben we de eerste mijlpaal bereikt. We hebben samen met Heijmans de nieuwe aanvraagprocedure met succes doorlopen. Tijdens deze aanvraagprocedure heeft de gemeente alleen gekeken naar de ruimtelijke aspecten van het bouwproject en niet naar de bouwtechnische onderdelen. Het bouwtechnische toezicht in dit project wordt uitgevoerd door de firma Plangarant.’
Wim Oudendorp vult aan: ‘Onze strategie is verbeteren, verslimmen en verduurzamen. Dit geldt voor onze projecten maar ook voor processen. Door vroeg in te spelen op de vernieuwende wetgeving kunnen we ons voorbereiden op de toekomst. Als de wet zijn intrede doet, zijn wij er klaar voor. Ik vind het fijn om dit gezamenlijk met de gemeente Noordenveld op te pakken.’
Op 14 februari 2022 ging de bouw van start en het proefproject werd in de bouwfase voortgezet. De gemeente zal geen kwaliteitscontroles uitvoeren op de bouwplaats, maar controleert het werk van Plangarant via het verantwoordingsdossier.


|||
|||
|||

UIT DE KRANT

Lees ook