Merendeel Drenten van plan te stemmen

Afbeelding
actueel

REGIO - Op 16 maart  vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de aanloop hier naartoe zijn de Drenten door Trendbureau Drenthe gevraagd naar hun ervaringen en meningen over de gemeenteraadsverkiezingen, belangrijkste gemeentelijke opgaven, (politiek) vertrouwen en betrokkenheid bij het gemeentelijk beleid.


Volgens de Drenten zijn huisvesting & woningaanbod, milieu en klimaatverandering en landschap- en/of horizonvervuiling de drie belangrijkste thema’s. Huisvesting en woningaanbod wordt in het bijzonder vaak (20%) gekozen als belangrijkste uitdaging. Over het algemeen zijn jongere en oudere generaties het eens over de grootste uitdagingen maar er zijn wel kleine verschillen. Zo staan in de leeftijdscategorieën 18-34 jaar en 35-49 jaar winkels en voorzieningen (tegengaan leegstand en sluiting) in de top 3. Voor de groep van 75 jaar en ouder staat ook de bereikbaarheid van goede (gezondheids)zorg hoog op het lijstje met grootste uitdagingen.


Merendeel Drenten van plan te stemmen


81% van de inwoners van de provincie Drenthe is zeker van plan te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 11% zegt waarschijnlijk te gaan stemmen en slechts 3% van de inwoners van Drenthe gaat waarschijnlijk niet of zeker niet stemmen. Het aantal mensen dat waarschijnlijk of zeker gaat stemmen is het laagst in de leeftijdscategorie 18-34 jaar. Opvallend is dat het aantal mensen dat zegt (waarschijnlijk) te gaan stemmen aanzienlijk hoger ligt dat de daadwerkelijke opkomst bij eerdere gemeentelijke verkiezingen. Bij de gemeentelijke verkiezingen op 21 maart 2018 was de opkomst in de provincie Drenthe 57%.


De eigen gemeente en de provincie Drenthe kunnen rekenen op relatief veel vertrouwen van de inwoners. 45% van de Drenten geeft aan een beetje vertrouwen te hebben in de gemeente en 36% heeft (heel) veel vertrouwen in de gemeente. Voor de provincie Drenthe was dat respectievelijk 43% en 35%. In de Rijksoverheid hebben de Drenten het minste vertrouwen, 39% van de inwoners geeft aan een beetje vertrouwen in de Rijksoverheid te hebben en slechts 18% (heel) veel vertrouwen. 42% zegt weinig tot geen vertrouwen te hebben in de rijksoverheid. Ook in de huidige regering is weinig tot geen vertrouwen (56%).


Wanneer inwoners het gevoel hebben dat zij niet gehoord of vertegenwoordigd worden, kan dit vergaande gevolgen hebben voor het functioneren van de democratische rechtstaat en de kwaliteit van de samenleving. Inwoners voelen zich dan niet begrepen en herkennen zich niet in de uitvoering van beleid. Een groot deel van de Drenten (34%) voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek, 41% heeft geen uitgesproken opvatting (neutraal). 24% voelt zich wel vertegenwoordigd. De groep jongvolwassenen voelt zich daarbij het vaakst niet vertegenwoordigt door de politiek (39%). Onder de laag opgeleiden voelt zelfs 42% van de inwoners zich niet vertegenwoordigd door de politiek.


Betrokken


Nagenoeg alle Drenten willen betrokken worden bij de plannen van de gemeente (98%). Slechts 2% heeft daar geen behoefte aan. We zien wel dat de wijze waarop de Drenten betrokken willen worden verschilt. Voor een kwart (27%) blijft het bij ‘alleen geïnformeerd worden’. Ruim de helft (58%) wil naast het geïnformeerd worden ook graag meedenken. Daarnaast is er een categorie die mee wil besluiten en/of beslissen over gemeentelijke budgetten (13%). De wens van Drenten om gehoord te worden, invloed en zeggenschap te hebben bij de plannen van gemeenten is dus groot, maar blijkt in de praktijk slechts beperkt aan de orde. Kennelijk dragen de huidige vormen van participatie daar nog niet voldoende aan bij, zeker niet waar het gaat om het betrekken van lager en middelbaar opgeleide Drenten. Hier ligt een blijvende uitdaging voor de Drentse overheden.

UIT DE KRANT

Lees ook