‘Eerst praten we over de inhoud, pas daarna gaan we de poppetjes invullen’

Afbeelding
actueel

Mogelijke coalitie met Gemeentebelangen, VVD en duofractie PvdA/GroenLinks


NOORDENVELD – Gemeentebelangen Noordenveld probeert samen met VVD en de duofractie PvdA/GroenLinks tot een bestuursakkoord te komen. Dit is de uitkomst van de verkennende gesprekken die de afgelopen weken zijn gevoerd met alle partijen. Kirsten Ipema: ‘We denken met deze samenwerking de dringende thema’s, zoals woningbouw en duurzaamheid, met brede steun vanuit de Noordenveldse samenleving op te kunnen pakken. In deze onzekere tijden willen we graag snel tot een nieuw slagvaardig bestuur komen.’


De afgelopen heeft de grootste partij in Noordenveld met alle fracties gesprekken op inhoud gevoerd. Daarbij is vooral gekeken naar de grootste opgaven in de gemeente. ‘Waar willen we zo snel mogelijk mee aan de slag, daar hebben we naar gekeken’, zegt wethouder Kirsten Ipema. ‘Woningbouw is daar één van. We denken dat we met de VVD in de coalitie snelle en concrete stappen kunnen maken. Met de duofractie PvdA/GroenLinks denken we de ‘sociale touch’ te vinden om dat op een goede manier te doen.’ Bekend is dat GroenLinks graag ziet dat 30 procent van de woningbouwopgave bestemd is voor sociale huur of koop. Dat belooft Ipema niet, eerst moet worden gekeken naar wat haalbaar is, zegt ze. Woningbouw is ook de reden waarom er geen coalitie gevormd gaat worden met de tweede partij in de gemeente, Lijst Groen Noordenveld. ‘Op een aantal punten vinden we elkaar zeker, maar voor wat betreft woningbouw staan we er verschillend in. Bijzondere woonvormen is zeker het onderzoeken waard, maar we moeten eerst meters maken. De woonvisie staat in de steigers, daarin zijn aantallen, locaties en typen woningen vastgelegd. Het nieuwe college zal daar richting aan geven. En we gaan niet alleen in gesprek met projectontwikkelaars en makelaars, ook van inwoners willen we weten wat ze ervan vinden. Dat geldt overigens ook voor de start van de coalitie: we zijn benieuwd wat inwoners ons meegeven.’ Over het beter faciliteren van ondernemers en meer kijken naar mogelijkheden in plaats van naar wat er niet lukt, verwacht Ipema niet veel discussie. ‘Hier zijn alle partijen het wel over eens. De VVD  is heel kritisch geweest op dit onderwerp. Daar moeten we beter werk van maken.’


De komende weken gaan Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en de VVD samen in gesprek over de inhoud van een akkoord. Wie de wethouders worden, is nog niet bekend. ‘Eerst praten we over de inhoud, pas daarna gaan we de poppetjes invullen.’ (FOTO: Allet Huttinga)

UIT DE KRANT