Kinderadviesraad geeft gemeenteraad Noordenveld voortaan advies

Afbeelding
actueel

‘Luisteren is niet zo moeilijk, er moet ook actie ondernomen worden’


NOORDENVELD - ‘Eindelijk komt hij er!’ roept Anita van der Noord enthousiast uit, als het gaat over de kinderadviesraad. ‘We waren er al een tijd mee bezig, maar het ging aanvankelijk niet door. Toen hebben we de pilot georganiseerd.’ In de pilot gaven de kinderen van basisschool de Poolster al eens advies aan de gemeente over biodiversiteit.
‘Het is er nu ook de tijd voor. We hebben het steeds over participatie, waarbij inwoners inspraak hebben, maar kinderen zijn ook inwoners. En ze hebben vaak een erg frisse blik.’


Het spel Democracity wordt nu ook op scholen gespeeld. Hierbij bouwen kinderen samen een stad met de faciliteiten die een stad heeft, zoals een zwembad, scholen, parken en dergelijke. Er worden verschillende politieke partijen opgericht, zodat er gestemd, gediscussieerd en gedebatteerd moet worden. ‘Dit spel helpt ook mee aan de politieke bewustwording van kinderen. En ze debatteren zo wijs met elkaar, daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Ik zou naar een bestuursvorm toe willen waarin kinderen ook zeggenschap hebben.’
Van elk van de zestien scholen in de gemeente worden twee kinderen uit groep 8 uitgezocht die worden voorgedragen voor de kinderadviesraad. De kinderen zijn dan een jaar lid van de raad. Ze gaan de gemeente zowel gevraagd als ongevraagd van advies voorzien over allerlei onderwerpen. ‘Daarna kunnen ze zo doorstomen naar de jongerenraad,’ vertelt Anita, ‘Die willen we nieuw leven inblazen.’
De gemeenteraad was het vorige week woensdag snel eens: iedereen was enthousiast over het plan. Als klap op de vuurpijl werd afgelopen woensdag het amendement aangenomen om de naam te veranderen in kinderadviesraad. De aftrap van de kinderadviesraad zal op 13 juli plaatsvinden.


 
Dat jongeren graag betrokken willen zijn bij besluitvorming, was 13 april te merken; vijf Noordenveldse jongeren brachten een bezoek aan het Ministerie van Binnenlandse zaken. Thijs Hogenhuis, Teun Aarts, Maaike Esselink, Amber Philips en Esmée Visser mochten namens Noordenveld aanschuiven. Daarnaast waren er nog eens 15 jongeren uit de rest van het land uitgenodigd.
Er werd gesproken over lokale besluitvorming, en in hoeverre jongeren daarbij werden betrokken. Esmée Visser vond het wel ‘vet’ dat ze was uitgenodigd. ‘Ik ben wel actief in de PvdA, dus daarom ben ik uitgenodigd. Ik probeer me voor jongeren in te zetten. Ik had wel het gevoel dat er geluisterd werd, maar eerst maar eens afwachten of er daadwerkelijk iets mee gebeurt. Luisteren is niet zo moeilijk, hè, maar dan moet er nog actie ondernomen worden. Hoe dan ook, de uitnodiging was al een mooi begin.’
Er werd over diverse onderwerpen gesproken. ‘De dingen die jongeren belangrijk vinden, zoals saamhorigheid in de maatschappij, bewustzijn van democratie, gezondheidszorg, discriminatie. Veel variatie dus wat betreft de onderwerpen.’
Esmée heeft de indruk dat jongeren creatiever zijn in het bedenken van oplossingen dan ouderen, wat betreft politiek. ‘Ik denk wel dat zij vooral vast zitten in regeltjes, maar dat wij misschien wat meer out of the box kunnen denken.’ Op deze uitnodiging komt nog een vervolg, waarbij alles nogmaals besproken wordt, zodat er een brief voor de tweede kamer kan worden opgesteld.

UIT DE KRANT