Wethouders aan de slag met ‘Samen bouwen aan Noordenveld gaat meer dan over steen’

Afbeelding
actueel

‘Het stroomlijnen van processen en zaken afronden is al best ambitieus’


RODEN – Maandag 9 mei zijn de wethouders van de gemeente Noordenveld geïnstalleerd. Kirsten Ipema gaat haar tweede periode in als wethouder namens gemeentebelangen, Alex Wekema mag namens de duofractie PvdA/GroenLinks ook de komende vier jaar op het pluche blijven zitten en oud-raadsleden Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) en Robert Meijer (VVD) mogen nu op de wethouderszetel plaatsnemen. Na de installatie werd het coalitieakkoord besproken. De oppositie noemt het akkoord ‘kleurloos’. Burgemeester Smid spreekt van ‘realiteitszin’.


De vrijgekomen plekken in de gemeenteraad worden namens Gemeentebelangen opgevuld door Jan Ten Hoor en Casper Colenbrander. Free Hoving treedt namens de VVD toe tot de raad en Tiemen Ensink doet dat voor PvdA/GroenLinks.


Ipema houdt voor een deel dezelfde portefeuille. Onderwijs is daar bijgekomen, net als een deel van de portefeuille van oud-wethouder Henk kosters. Ze mag zich de komende periode bemoeien met water, landbouw en klimaat. Ook het stikstofdossier is daar onderdeel van. De doorontwikkeling van Veenhuizen ligt ook op het bord van Ipema. ‘Samen met de nieuwe rentmeester en ander betrokkenen gaan we het hebben over hoe Veenhuizen er in de toekomst uit moet zien. De bereidheid om iets te doen is ontzettend groot in Veenhuizen.’ De woonvisie die dit jaar ontwikkeld moet worden, wordt gezamenlijk aangevlogen. Ipema is namens het bestuur trekker van de woonvisie, Darwinkel gaat over de gebieden waar gebouwd gaat worden en Meijer gaat over zaken als vergunningen. Het is de bedoeling om die woonvisie nog voor het einde van het jaar in concept klaar te hebben, laat Ipema weten. Ipema is ook de eerste locoburgemeester van Noordenveld. ‘Ik ben wel benieuwd. Bloemetjes uitdelen, dat heb ik nog nooit gedaan.’


‘Samen optrekken’


Ruimtelijke Ordening intern (RO) behoort tot de portefeuille van Robert Meijer. Hij is van plan RO beter te stroomlijnen, zegt hij. Het aanvragen van vergunningen moet gemakkelijker gemaakt worden en zaken moeten vereenvoudigd worden. ‘We horen veel ontevreden geluiden. We gaan er alles aan doen om dat percentage naar beneden te krijgen.’ Verkeer en vervoer, wegen, bermonderhoud, plantsoenen en begraafplaatsen vallen onder de portefeuille van de VVD’er. Een logische keuze, want Meijer heeft vanuit zijn vorige functie als omgevingsmanager bij de provincie Groningen de nodige ervaring met infrastructuur. Het project Vitale Vakantieparken valt ook onder de verantwoordelijkheid van de kersverse wethouder. Daar vallen nog een aantal harde noten te kraken. Pandarosa in Steenbergen stond afgelopen week op de agenda tijdens de raadsvergadering. Het besluit over het park dat omgevormd moet worden naar natuur is een week doorgeschoven. Meijer is van plan om zoveel mogelijk samen op te trekken. Zoveel mogelijk samenspraak met de gemeenteraad en buurt, zegt hij. ‘Maar je moet ook reëel zijn: je kunt het nooit iedereen naar de zin maken.’


‘Versnellingen aanbrengen’


Jos Darwinkel zat 8 jaar in de gemeenteraad. Als wethouder is hij verantwoordelijk voor de Ruimtelijke Ordening extern, de woningbouwprojecten binnen de gemeente. ‘Dat delen we op in drie stukken: inbreidingslocaties, de grotere locaties als het Oosterveld, Zuidpoort Terheijl, Roden-Zuid en Peize-Zuid en de samenhang met de woonvisie waarin de behoefte voor de komende 10 à 20 jaar wordt vastgelegd. In ieder geval gaan we bekijken waar we versnellingen aan kunnen brengen.’ Economische Zaken is ook Darwinkels portefeuille. Tot voor kort werkte hij voor EZ. Darwinkel wil bekijken hoe de lege plekken kunnen worden ingevuld en hoe er meer ondernemers naar Noordenveld getrokken kunnen worden. Ook is hij aanspreekpunt voor de ondernemers in de gemeente. De centrumontwikkeling van Roden en Nieuw-Roden vallen onder Darwinkel, net als recreatie en toerisme. ‘Hoe kunnen we onze gemeente neerzetten als kop van Drenthe? Daar gaan we naar kijken. En: hoe kunnen we dat uitbouwen? Van het Fochteloërveen tot aan de Onlanden en het erfgoed van Veenhuizen.’


Alex Wekema houdt voor een groot deel zijn oude portefeuille. Hij blijft verantwoordelijk voor financiën, kunst en cultuur, werk en inkomen. Sport is daarbij gekomen. Ook afval valt onder zijn verantwoordelijkheid. Met name de financiën wordt een spannende gezien de grote onzekerheid bij het rijk, bekent Wekema.  Wat vast staat is dat de gemeente wil blijven in sport. Er staan nog een aantal grote projecten op stapel. De verhuizing en nieuwbouw van de manege en het nieuwe sportcomplex in Peize zijn daar onderdeel van.


De focus van het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld gaat meer dan over steen’ ligt voornamelijk op het afmaken van plannen die er al lagen. De oppositie noemt het ‘kleurloos’ en ‘ambitieloos’, maar kan zich er over het algemeen wel in vinden. Wel vraagt de oppositie zich af hoe het college er de komende vier jaar ervoor gaat zorgen dat dat inwoners zich vertegenwoordigd voelen door de gemeenteraad. Een duidelijke visie daarover ontbreekt, is de communis opinio.


‘Realiteitszin’


Burgemeester Klaas Smid is blij dat het nieuwe college ‘realiteitszin’ heeft. ‘We moeten geen valse verwachtingen wekken. Het stroomlijnen van processen en zaken afronden is al best ambitieus’, zegt Smid. De gemeente staat voor behoorlijk wat uitdagingen. ‘Onze eigen organisatie piept en kraakt. We hebben te maken met een hoog ziekteverzuim en personeelstekort op vitale plekken. De overspannen arbeidsmarkt is een landelijk probleem waar wij ook mee te maken hebben’, zegt Smid die laat weten dat er inmiddels gesprekken zijn gevoerd met alle medewerkers. Hij hoopt nog voor de zomervakantie een nieuwe directeur aan te kunnen stellen. Het profiel voor de vacature voor een gemeentesecretaris is in de maak en wordt op korte termijn naar buiten gebracht, beloofde Smid.

UIT DE KRANT

Lees ook