Dikke plus van 3 miljoen dankzij eenmalige meevallers

Afbeelding
actueel

‘De toekomst voor de komende periode blijft onzeker’


NOORDENVELD – Noordenveld heeft de jaarrekening 2021 afsloten met een positief resultaat van 3,4 miljoen euro. Van dat geld is 7,6 ton afgeschreven naar uitgestelde uitgaven, de zogenaamde overloopbudgetten. Daarmee komt het netto resultaat op 2,6 miljoen euro. Het meeste geld gaat linea recta naar de spaarpot van de gemeente. En dat is hard nodig, want die heeft nogal wat tikken om de oren gehad door het rampjaar van 2019 toen de gemeente kampte met verzakkingen en de schade van de zomerstorm. Het positieve resultaat is vooral te danken aan eenmalige meevallers: de gemeente kreeg een miljoen euro meer van het rijk en de verkoop van de gronden in het Oosterveld in Norg bracht ook nog eens een half miljoen euro meer op. Wethouder van financiën Alex Wekema is blij met het resultaat, maar blijft ook kritisch: ‘toekomst voor de komende periode blijft onzeker’.


Een deel van de brutowinst van 3,4 miljoen bestaat dus uit al afgeschreven maar uitgestelde uitgaven. Hieronder vallen tientallen projecten die allemaal al lopen, maar nog niet zijn afgerond, zegt wethouder Alex Wekema. ‘De noodlokalen van de Marke zijn onderdeel, net als de riolering in de wijk Middenveld, implementatie van de omgevingswet en de overheveling van investeringsbudgetten. Daaronder vallen onder andere de nieuwbouw van de scholen de Flint en de Parel, de bouw van de nieuwe gemeentewerf en brengstation en de Roder centrumontwikkeling. Een ander deel van de brutowinst (589.000 euro) is bedoeld om de effecten van corona op te kunnen vangen.’ Wekema doelt daarmee op de derving van toeristeninkomsten en de kosten die de gemeente heeft gemaakt in verband met corona. Ook ligt er voor de kunst- en cultuursector nog een zak geld klaar mocht dat nodig zijn. Het zou fijn zijn dat er nog een buffertje overblijft, want van Corona zijn we nog niet af.’


‘Voorspelbaarheid nihil’


Wekema noemt het belangrijk dat de algemene reservepositie van de gemeente wat opgekrikt is. ‘Dat is hard nodig om tegenslagen en risico’s op te vangen, maar ook om vreemd geld aan te trekken. Nu zit de solvabiliteit op 21 procent, bij 20 procent moet je waakzaam zijn’, schetst Wekema. ‘Maar we zijn er nog niet. We moeten naar die 25 à 30 procent.’ Belangrijk punt is de algemene uitkering van het rijk, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Daar zit nou net de grote onzekere factor. ‘Dat schommelt voortdurend, dat maakt het ook zo lastig. Het liefst weet je aan het begin van een periode waar je de komende vier jaar rekening mee kunt houden. Maar dat is niet zo. Het is een beetje het ‘trap op, trap af-principe’, geeft het rijk meer geld uit, krijgen wij als gemeente ook meer. Geven ze minder uit, krijgen wij ook minder. De voorspelbaarheid is nihil.’


Prijsstijgingen


Hoewel de reserves groeien, zijn ze nog niet op het gewenste niveau, benadrukt Wekema. ‘We moeten richting de 5 miljoen euro. De gebeurtenissen in de wereld zorgen momenteel voor prijsstijgingen waar ook wij mee te maken krijgen. Het is daarom mooi dat we een groot deel van ons positieve resultaat van 2021 kunnen inzetten om onze reserves aan te vullen. We hebben dan meer middelen voorhanden om prijsstijgingen en onverwachte kosten in de toekomst op te kunnen vangen. We zullen dus bewust met onze middelen om moeten blijven gaan om financieel gezond te blijven. Dat betekent, net als het afgelopen jaar, scherp aan de wind blijven zeilen.’


Bouw Sporthuis Peize onzeker: 5 ton tekort


De geplande bouw van het Sporthuis in Peize lijkt de dupe van de huidige prijsstijgingen. De bouwkosten vallen een half miljoen hoger uit dan begroot. Met het hele plan voor het multifunctionele sportcentrum is een bedrag van 2.9 miljoen euro gemoeid. Uit de aanbesteding blijkt dat het project 7.5 ton hoger uitvalt dan verwacht als gevolg van de prijsstijgingen. De gemeente verwacht daarvan 2.5 ton te kunnen besparen door goedkopere materialen te gebruiken.   Als de raad woensdag geen goedkeuring geeft voor het extra geld, is de kans groot dat er een streep kan door de plannen.


De jaarrekening 2021 zal naar alle waarschijnlijkheid besproken worden in de raadsvergadering van 11 juli.  

UIT DE KRANT