Man met de hamer - Koos Strijker

Afbeelding
actueel

Koos Strijker, voorzitter Buurtschap Nietap – Terheijl


‘We zijn het oudste buurtschap van Drenthe. Ik geloof dat we zo’n 120 jaar bestaan. We zijn ook een best actief buurtschap. Al merken we wel dat het lastiger geworden is om mensen te betrekken bij activiteiten. Dat valt niet mee. Alhoewel de pubquiz die we in vier ronden in Café Dussel hebben georganiseerd een groot succes was. Maar een playbackshow lukt niet. Je merkt een verschuiving in belangstelling. Met de miniparade, die we op de zondag na de Rodermarkt houden, zijn we uniek. Alle materialen om de skelters en fietsen te versieren komen van de praalwagen van Nietap-Terheijl. Die wordt na de parade direct naar het dorp gebracht. Het wordt dit jaar de zesde keer georganiseerd. Het idee voor een miniparade is spontaan een keer geboren. Vanaf de allereerste keer was het meteen een succes. Wat ook erg goed ontvangen wordt is het inloopmoment op dinsdagmorgen in Café Dussel. Daar zit iedere week een vast groepje, vooral ouderen, van zo’n vijfentwintig man. Vanuit die groep is ook weer een clubje ontstaan. Er is behoefte aan plastic bloemen voorop de paradewagen. Die worden nu door dat clubje gemaakt in een boerderij van één van de bewoners. Dat zijn leuke dingen. Behalve dat we activiteiten organiseren zijn we ook het aanspreekpunt voor het dorp. We zijn de schakel tussen gemeente en het dorp. Het buurtschap is nauw betrokken bij de nieuwebouwplannen in Nietap en de bouw van de nieuwe school. We zijn blij dat de school behouden blijft. Dat goed onderwijs gewaarborgd is, is belangrijk. We willen als dorp graag zelfstandig blijven functioneren. Ook een mooie ontwikkeling is dat het café weer een nieuwe pachter heeft. Dat is toch de plek voor ontmoeten en de sociale contacten. Straks komen er zeven grondgebonden woningen bij op de Thedemaborg. Er is behoefte aan dit soort woningen. Het gaat om sociale huurwoningen die gerealiseerd worden door Wold & Waard in samenwerking met Heijmans. Mensen willen graag in Nietap blijven, merken we. En jongeren die voor studie naar Groningen zijn vertrokken, zien we terugkomen. Dat houdt het dorp levendig. De betrokkenheid bij het buurtschap is groot. 85 procent van de inwoners is lid. We hebben een jong en volledig bestuur van 7 man. Wat dat betreft ben ik een heel tevreden voorzitter. Al zou iets meer betrokkenheid bij activiteiten mooi zijn. Aan de andere kant: hoe hoog leg je de lat? Er blijft altijd wel iets te wensen over.’

UIT DE KRANT