Wisseling van de wacht: Norger wijkagent Theo Vrijs vertrekt naar Vries

Afbeelding
actueel

NORG – Na 12,5 jaar als wijkagent in Norg en omgeving te hebben gediend gaat Theo Vrijs nu aan de slag als wijkagent in Vries. Aldert van Akkeren is zich al enige tijd aan het inwerken als nieuwe wijkagent in het gebied in en rondom Norg. Beiden kennen het politiewerk al vele jaren.


‘Toen de mogelijkheid zich voordeed om in 2015 wijkagent te worden van Norg zag ik dat als een mooie kans,’ laat Vrijs weten. ‘Een wijkagent kent korte lijntjes naar de burgers toe. Wij kennen sleutelfiguren in wijken en dorpen, hebben contacten met beheerders van Whatsapp buurtpreventiegroepen, hebben een breed netwerk en werken veel samen met ketenpartners als gemeente, woningbouwcoöperaties en een welzijnsorganisatie als bijvoorbeeld WiN. Ons werk is veelal gericht op preventie. Hoe voorkomen we overlast, vernieling, ruzie in de buurt, inbraak of wat dan ook maar. Samen zijn we de ogen en oren van de wijk.’


Het is vooral ook die insteek die kenmerkend is voor de opvatting van de werkzaamheden van de wijkagent. Aldert van Akkeren kent de klappen van de zweep. ‘Ik heb 23 jaar in Assen gewerkt. In Norg verwacht ik dezelfde problematiek als in Assen alleen dan op kleinere schaal. Voor een wijkagent is het mooi om te weten wat er allemaal in een wijk gaande is. Door onze signaalfunctie kunnen we eerder inspelen op problemen. Dat ik nu in Norg aan de slag kan zie ik als een uitdaging. Het is altijd goed om na vele jaren op eenzelfde werkplek te hebben gezeten je bakens te verzetten en elders aan de slag te kunnen gaan. Door het vertrek van Theo Vrijs kan ik nu in Norg aan de slag.’


Een wijkagent in Norg heeft niet alleen met dat dorp te maken. Maar liefst 12 andere dorpen vallen ook onder de aandacht van de wijkagent. Van Een-West tot Huis ter Heide, van Peest tot de RAS dorpen in de gemeente Noordenveld. ‘Een omvangrijk gebied,’ weet ook Aldert van Akkeren. ‘Op zich niet erg. Wij zijn tegenwoordig goed bereikbaar.’


Theo Vrijs geeft Aldert van Akkeren mee dat de Norgers enerzijds gemoedelijk zijn en aan de andere kant elkaar ook wel kunnen en durven aanspreken op wat er in de buurt gebeurt. ‘Onze taak is om het gebied goed te kennen en dat we worden herkend als wijkagent. Zo kennen wij een heleboel mensen en een heleboel mensen kennen ons. Je bent als wijkagent de vooruitgeschoven post van de politie.’ Aldert van Akkeren beaamt deze gedachte. ‘Wij zijn vaak het eerste aanspreekpunt in de wijk als er zich problemen voor doen. Herkenbaar zijn, handen schudden, praatje hier en verhaaltje daar. Dat maakt dat de mensen ons goed weten te vinden. Uiteindelijk is de kracht van de inzet van een wijkagent dat het beter gaat in de buurt en het dorp waar je woont. We willen ten slotte allemaal prettig wonen.’


Aldert van Akkeren en Theo Vrijs zijn beiden te bereiken via de telefoon op 0900 8844 of voor wie Aldert van Akkeren wil mailen kan dat doen op aldert.van.akkeren@politie.nl.

UIT DE KRANT

Lees ook