Bezwaren bewoners bouwplannen Maatlanden - De Zulthe van tafel geveegd

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD – Een ruime meerderheid van de gemeenteraad was uitermate positief te spreken over de toekomstige woningbouwplannen aan de Maatlanden en Zulthe in Roden. Bewoners van aangrenzende woningen en straten waren minder te spreken over de plannen. Ondanks een vijftal insprekers, die stevige kritiek op de bouwvoornemens hadden, kregen zij geen gehoor op hun zienswijzen. Alleen Lijst Groen Noordenveld en Lokaal Noordenveld omarmden de bezwaren van de bewoners. Wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) gaf aan de emoties te snappen, maar gaf aan blij te zijn met de brede steun in de raad. ‘Op termijn willen we graag 300 tot 500 woningen gaan bouwen in Roden.  De bezwaren van de omwonenden zijn goed in te passen in de plannen.’


Het voornemen bestaat om in het gebied Maatlanden – De Zulthe 100 woningen te bouwen. Met voldoende aandacht voor sociale woningbouw en goedkopere koopwoningen. Het percentage dat hierbij genoemd wordt is 45 procent. Het gebied ligt nabij de rotonde Roden naar Nietap, langs de rand van de rondweg en het bosgebied Natuurschoon.


‘Met 10 nul achter’


Het was afgelopen woensdag druk op de tribune in het gemeentehuis. Omwonenden gaven vooral aan dat zij het onbehoorlijk bestuur vonden om eerdere toezeggingen, om in dit deel van Roden niet te bouwen, overboord te gooien. Bewoonster Kruiger  vertelde dat rust, uitzicht, natuur en de mooie omgeving juist de reden waren om in dat gebied te gaan wonen. ‘We hadden de verhuisdozen nog niet uitgepakt of we kregen het bericht te horen dat er gebouwd gaat worden op dit terrein. Er ontbrak uitleg. Het participatieproces is chaotisch verlopen. We hebben het idee dat we als bewoners nu al met 10 nul achterstaan.’ Wethouder Jos Darwinkel noemde de eerder vastgestelde omgevingsvisie niet een vaststaand document. ‘Er is nu een woningtekort en er is dus noodzaak om te bouwen in Noordenveld.’ Hij kreeg hier bijval van raadslid Casper Colenbrander (Gemeentebelangen). Ook hij vond dat de gemeente van de aangenomen omgevingsvisie mag afwijken. ‘Het zou juist onbehoorlijk bestuur zijn om nu om die reden niet te gaan bouwen. Er is woningnood en dit is een kans om te bouwen.’ Tineke Nieboer (Lijst Groen Noordenveld) stoorde zich wel aan die opvatting. ‘Destijds is besloten om de groene driehoek bij de Maatlanden te behouden als groene zone. Een betrouwbare overheid dient zich hieraan te houden. Daarnaast ontbreekt er een complete gemeentelijke woningbouwvisie. Ons uitgangspunt is dat je eerst een visie moet vaststellen en daarna plannen gaat maken om te bouwen. Dit is de omgekeerde weg.’


De toekomstige bouwgrond kent nog een ander probleem. Een bewoner liet weten dat de grond ongeschikt is voor woningbouw. ‘Die grond bestaat namelijk vooral uit potklei. Het is een drassig gebied wat zich moeilijk laat voorspellen als er gebouwd wordt. Al eerder zijn er in Roden woningen verzakt omdat het grondwaterpeil niet goed te regelen viel.’ Christine Stille van Lokaal Noordenveld hield dan ook een pleidooi voor een omgekeerde bewijslast. ‘Daarmee kunnen bewoners bij schade aan hun woningen die verhalen op de gemeente, zonder dat zij dit op voorhand hoeven aan te tonen.’ De wethouder ging hier niet in mee. ‘Er komt onderzoek naar de bodemgesteldheid, we begrijpen de zorgen en nemen die serieus,’ gaf Jos Darwinkel aan.


Op woensdag 8 maart is de besluitvormende raadsvergadering. Ook dan staan de plannen voor woningbouw opnieuw op de agenda.

UIT DE KRANT