Discussieavond woningbouw Noordenveld werpt vruchten af

Afbeelding
actueel

‘Draagvlak vanuit noodzaak’


NOORDENVELD- Donderdag 9 maart vond er in Hotel Onder De Linden een discussieavond plaats over de woningbouwopgave in deze gemeente. Er is landelijk een doel gesteld om huizen bij te bouwen. Aan de gemeente Noordenveld de opgave om tot 2030, 700 tot 1000 woningen te gaan bouwen. Om de inwoners een stem te geven, organiseerde de werkgroep ‘Wonen’ van PVDA en GroenLinks deze speciale avond. Wietze de Wind, eerste opvolger namens de duo-fractie kijkt tevreden terug.


‘Er waren ruim 60 belangstellenden die mee mochten denken en zich mochten buigen over deze opgave. Het staat vast dat er gebouwd moet worden, maar het moet wel in samenspraak met onze inwoners,’ aldus De Wind. De opvolger begrijpt de zorgen onder de inwoners. ‘Tuurlijk is het logisch dat mensen de natuur en het uitzicht willen behouden. Aan de andere kant hoor je zorgen dat belangrijke voorzieningen verdwijnen. Dat is een dubbel gevoel.’ Volgens De Wind verdwijnen belangrijke voorzieningen juist omdat er niet genoeg huizen zijn. Jongeren en ouderen trekken weg, vanwege te weinig woonruimte. Het is noodzaak om een dorpskern levendig te houden en dus zullen er huizen gebouwd moeten worden. ‘De belangstellenden vonden het prettig dat ze in gesprek konden met de gemeente. De inwoners en de gemeente hebben elkaar goed kunnen vinden. Ze lieten elkaar uitpraten en kwamen met mooie ideeën, zoals eventuele bouwlocaties.’ De gemeente wil vooral af van de lange procedures. ‘We willen niet hetzelfde probleem als met de woonwijk Oosterveld. Dat heeft door klachtencommissies en vergunningen 20 jaar geduurd voordat de bouw klaar was. Tot slot heeft De Wind het gevoel dat het doel duidelijk is overgekomen. ‘We ontkomen er niet aan en moeten streng zijn. In dit versplinterde landschap zullen we moeten samenwerken, alleen kunnen we het niet. Het draagvlak zal moeten ontstaan vanuit de noodzaak.’

UIT DE KRANT

Lees ook