Geluidsoverlast discussiepunt nieuwbouw 22 koopappartementen Kanaalstraat

Afbeelding
actueel

Wethouder Jos Darwinkel: ‘Overeenstemming bereikt’


RODEN – Aan de Roder Vrijetijdsboulevard wordt bedrijvigheid straks gecombineerd met wonen. Aan de Kanaalstraat 66, op de plek van voormalige fietsenzaak BikeLife, worden 22 koopappartementen gebouwd. De appartementen stonden woensdagavond ter discussie tijdens de raadsvergadering. Houthandel Klok, dat grenst aan de nieuwe woonwijk, vreest voor geluidsoverlast voor omwonenden nu de afstand tot de woningen straks niet 25 meter is maar 8 meter wordt. De gemeenteraad vroeg wethouder Jos Darwinkel opnieuw in gesprek te gaan met Klok en de situatie nog eens goed te bekijken. De wethouder laat weten dat er overeenstemming is bereikt tussen ontwikkelaar Van Wijnen en Klok. Hij verwacht groen licht van de raad tijdens de besluitvormende vergadering van komende woensdag.


Het plan om 22 koopappartementen op de locatie Vrijetijdsboulevard te bouwen loopt volgens wethouder Darwinkel geen gevaar. ‘We hebben na de raadsvergadering van afgelopen woensdag nog gesproken met de familie Klok. Dit was een goed gesprek en we brengen het raadsvoorstel voor de bouw van de woningen dan ook gewoon in stemming op woensdag 12 april tijdens de besluitvormende gemeenteraadsvergadering.’


Het plan voorziet in de bouw van 2 woonblokken met drie bouwlagen van elk 11 koopappartementen. Als locatie heeft de gemeente gekozen voor het terrein van de voormalige fietsenwinkel BikeLife. De bouw van de appartementen is een eerste aanzet om de Vrijetijdsboulevard fasegewijs aan te pakken. Ruimte is er vooral voor woningbouw. Naast de 66 appartementen wordt straks ook de wijk ‘De Boterlinie’ gerealiseerd, een groene leefwijk met energiezuinige terraswoningen, stadsvilla’s, verandawoningen en levensloopbestendige huizen. Deze woningen worden ontwikkeld door Nijhuis.


‘Zaaggeluiden’


Om goedkeuring van de gemeenteraad te krijgen voor de bouw van de 66 appartementen had nogal wat voeten in de aarde. De raad vroeg dan ook om uitstel van de bouwvoornemens.  Afgelopen woensdagavond legde woordvoerder Gert Klinker namens het bedrijf Klok de bezwaren van het houtbedrijf op tafel. ‘De zorgen die wij hebben is dat het houtbedrijf in de toekomst te maken kan krijgen met bezwaren van toekomstige bewoners van de appartementen. Dat kan ten nadele van het bedrijf zijn. De afstand tussen het houtbedrijf en de woningen is slechts 8 meter. En een houtbedrijf maakt nu eenmaal lawaai. Zaaggeluiden kun je niet reduceren tot nul. We zien graag dat de gemeente aan onze bezwaren tegemoetkomt, zodat ook in de toekomst het bedrijf niet door bezwaren vanuit de buurt wordt gehinderd in hun bedrijfsuitvoering.’


Raadsleden schaarden zich eensgezind achter de geuite bezwaren. ‘Ik moet eerst even bijkomen van het verhaal van de heer Klinker,’ zei raadslid Sander Renkema van Gemeentebelangen. ‘Wij zijn voor woningbouw en vinden de plannen op de Vrijetijdsboulevard een goed plan. Maar vinden ook dat ondernemingen niet gehinderd mogen worden. Nu niet en ook in de toekomst niet.’  Deze gedachten werden door alle raadsleden gevolgd. Frederik van Lookeren Champagne van D’66 gaf aan dat de gemeente er goed aan doet de bouwplannen door te zetten. ‘Het is mooi als die desolate plek op de vrijetijdsboulevard een nadere invulling krijgt.’ Een algemeen gevoel dat ook VVD’er Free Hoving duidelijk maakte. ‘Het plan kan onze instemming hebben, maar de ondernemer mag in zijn bedrijfsvoering niet gehinderd worden.’


‘Overeenstemming bereikt’


Wethouder Darwinkel kon de raadsleden in de vergadering niet voldoende overtuigen. ‘Met de bouw van de appartementen hebben we rekening gehouden met het bedrijf. Zo komen de balkons aan de andere zijde. Volgens ons is er voldoende overleg geweest met alle partijen.’ Toch nam de gemeenteraad hier geen genoegen mee en dat maakte dat de wethouder opnieuw in gesprek moest met de eigenaren van het houtbedrijf. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. ‘Als gemeente hebben we Houthandel Klok en Van Wijnen bij elkaar gebracht en er is overeenstemming bereikt tussen de partijen. Het voorstel wordt behandeld in de besluitvormende vergadering van woensdag 12 april.’

UIT DE KRANT