Vv Westerkwartier behaalt binnen 4 jaar het kampioenschap en promotie naar 4e klasse

|
| Foto: |
actueel

NIEBERT - Binnen 4 jaar is de fusieclub vv Westerkwartier naar de 4e klasse van de KNVB gepromoveerd. De voetbalverenigingen Boerakker en SVMH (Niebert/Nuis) zijn 1 juli 2019 gefuseerd. Voorzitter Richard Kraaijinga loopt trots rond het veld. Met zijn medebestuursleden, Lisette van der Velde, Liesje Smink, Taeke van der Kaap, Lianne Dijkstra, Brian van der Veen en Lucas Dijk hebben zij 4 jaar heel veel inspanningen moeten leveren om te komen waar de club nu staat. De ultieme bekroning is wel dit kampioenschap, vindt Kraaijinga. Wat vv Westerkwartier kenmerkt is dat het een bruisende vereniging is die meerdere dorpskernen verbindt. Wat opvalt is dat een groep jonge mensen veel frisse energie in de club brengt. Men is benaderbaar voor iedereen, jong en oud, spelend of niet spelend. Ze zijn ambitieus, actief en verbindend.


De afgelopen jaren zijn niet gemakkelijkste geweest. Tijdens de fusie was er de coronaepidemie. Wat heel erg fijn is dat alle leden Westerkwartier trouw zijn gebleven. Er zijn sportief mooie resultaten neergezet. Dan praat de voorzitter niet alleen over het sportieve gedeelte. Toeschouwers en met name ook de sponsoren zijn de jonge vereniging trouw gebleven. Persoonlijk ziet de voorzitter dat de club de dorpen mobiliseert en dichterbij elkaar brengt.


Vv Westerkwartier wil een warme, open, actieve en vooruitstrevende dorpsclub zijn, die zeker niet naast haar schoenen wil lopen. Iedereen wordt gewaardeerd, zodat iedereen zich ook trots kan voelen om er bij te horen en vooral welkom voelt.


Het kampioenschap is zeer terecht, vindt de voorzitter. De spelersgroep bestaat uit een mix van jonge en ervaren spelers. Er zit zeker nog rek in, zeker met het potentieel wat er vanuit de jeugd aan zit te komen. Hij verwacht wel dat Westerkwartier mee kan draaien in de 4e klasse. De staf is stabiel en als de spelersgroep fit blijft kan het een mooi seizoen worden. De voorzitter hoopt dat er zich nog een talentvolle keeper aanmeldt voor het 1e team.


De toekomst van de club ziet er positief uit. De commissies, de trainers, leiders en vrijwilligers stralen hun enthousiasme uit naar de leden en de toeschouwers. Samen kunnen we veel. Sportief gezien proberen we positief in het nieuws te komen. Dat is dit jaar zeker gelukt, want Westerkwartier won het Leekster Zaalvoetbalgala, het 1e zaalteam miste net promotie naar de Landelijke klasse, zondag 2 doet nog mee in de race voor het kampioenschap en natuurlijk nu het kampioenschap van het zaterdag 1e team. De jeugd groeit en het damesteam timmert ook aan de weg. ‘Wat we vooral nodig hebben zijn handjes die taken, die nu nog door enkelen worden gedaan, over meerdere mensen kunnen worden uitgesmeerd. Het bestuur doet wat het kan, maar daarbij realiseert het ook dat het niet voor iedereen goed gedaan kan worden. Men staat daarom altijd open om te luisteren en wil men hier zich ook in ontwikkelen. Kom alstublieft met de grieven naar ons toe’, aldus de voorzitter.


De voornaamste wens van Kraaijinga is dat de mensen in de dorpskernen Boerakker/Nuis/Niebert vv Westerkwartier weten te vinden. De vereniging zet volledig in op verduurzaming in de toekomst en dan niet alleen de accommodatie, maar ook naar de  jeugd die op latere leeftijd ook nog bij ons speelt. Op korte termijn ziet Kraaijinga graag dat de vrijwilligersgroep uitgebreid kan worden. ‘De accommodaties in Niebert en Boerakker verdienen een opfrisbeurt en met behulp van de Gemeente Westerkwartier vooral een goed onderhoud. Ledverlichting om wedstrijdveld zou erg welkom zijn. Voor beide accommodaties zal het fijn zijn dat sponsoren ons daar ook kunnen ondersteunen.’


Henk Mekkes is een oude rot in het verenigingsleven. 40 jaar lang is hij SVMH uit Niebert actief geweest. Eerst als speler en later zelfs 35 jaar leider/speler en penningmeester in het bestuur. Samen met Hans van der Veen en Ritkse Tuinstra hebben zij de kar getrokken. Mekkes is ook nauw betrokken geweest bij de fusiebesprekingen. Eerst al, toen in 2012, de jeugd al is samengevoegd. De toenmalige verenigingen kampten op dat moment met tekort aan spelers in verschillende leeftijdsgroepen. In 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van beide clubs ingestemd met een onderzoek van een totale fusie. Mekkes heeft vanuit zijn dagelijkse werkzaamheden het financiële en juridische gedeelte van de fusie op zich genomen. Mekkes vindt met name dat het bestuur nieuw elan heeft gebracht en veel initiatieven heeft bewerkstelligd. De overgang is eigenlijk wel soepel verlopen ondanks de pandemie. Jeugd en senioren werken goed samen. De oud-penningmeester doet nu nog dienst als gastheer bij thuiswedstrijden van zaterdag 1. Nu het kampioenschap daar is hoopt hij dat er meer mensen zich beschikbaar stellen iets voor de vereniging te doen. Het kampioenschap is fantastisch en een beloning voor 4 jaar inspanning van iedereen. Wat hem is opgevallen dat het bestuur een compliment verdiend en met name de mensen van Boerakker. Mekkes vindt dat deze mensen echt de kar hebben getrokken.


Lubbert Dijk is jarenlang bestuurslid van vv Boerakker geweest. In 1968 is hij met voetballen begonnen. Op latere leeftijd is hij trainer en leider van jeugdelftallen geweest. Als penningmeester van Boerakker heeft hij 21 jaar de club gediend. In 2012 is er win/win situatie ontstaan bij vv Boerakker en SVMH toen de jeugd van beide verenigingen samen verder ging. Bij beide verenigingen is er een groot leeftijdsverschil te zien in de jeugdelftallen. Deze samenwerking viel in goede aarde, want het heeft geleid tot de gehele fusie, waar een zeer grote meerderheid vóór de samenwerking heeft gestemd. In het fusieplan is alles al beschreven hoe de nieuwe club Westerkwartier er uit zal gaan zien. Dijk ziet nu 4 jaar na het fusiebesluit dat het fusieplan prima wordt nageleefd. De eerste 2 jaren is door de corona eigenlijk weggevallen. Nu zijn we 2 jaar verder en ziet Dijk met zeer veel genoegen dat de club bloeit en leeft. Het kampioenschap is daar zeker een voorbeeld van. Dat is ook de zorg van Dijk als hij in de toekomst kijkt. Er zal altijd een 1e elftal dienen te zijn die op een prestatief niveau speelt. Dat is wat de club zich ten doel dient te stellen. Er zal voor de jeugd een perspectief dienen te komen en te blijven. Dijk hoopt wel dat de jeugd zich wel wat meer serieuzer kan opstellen. Dijk constateert dat er een groep jeugd aan komt dat best potentie heeft maar het met het prestatieve niet zo nauw neemt. Lang leve de lol. Dijk spreekt de hoop uit dat er in de toekomst een prestatief 1e en 2e elftal op de zaterdag kunnen komen. Nu is alles nog gemixt in een zaterdag 2 en zondag 2. In zijn beleving is het voor de club belangrijk om een goed en prestatief 2e elftal op zaterdag te krijgen om een goede aanvoer naar het 1e te realiseren en een podium te bieden voor jonge spelers. Naast deze tips heeft Dijk voor het bestuur nog een aantal tips. De website wordt volgens Dijk niet up to date bijgehouden en dat is toch wel wenselijk, vindt hij. Daarnaast ziet de facebookloze Dijk de communicatie naar buiten voor ouderen graag verbeteren. Dijk ziet dat vv Westerkwartier geruisloos, gemoedelijk bij elkaar is gekomen.


Mekkes en Dijk fungeren om de 4 weken op zaterdag als gastheer voor vv Westerkwartier in de bestuurskamer. Dijk wil na zijn eerdere operatie volgend seizoen weer het fluiten van wedstrijden weer opnemen. Het zou fijn zijn als meerdere mensen zich als vrijwilliger voor club willen gaan inzetten, aldus beide heren.

|

UIT DE KRANT