Miljoenenproject tegen wateroverlast Norg-West wéér uitgesteld

Afbeelding
actueel

Nog geen zicht op droge voeten in Norg


NORG – Ondertussen al drie keer uitgesteld: de aanpak van de riolering in Norg-West. De buurt kampt al jaren met extreme wateroverlast in natte perioden. Omdat de wijk laag ligt stroomt het meeste regenwater naar Norg-West en dat kan de riolering niet aan. De gemeente zou al in november 2022 aan de slag gaan om de riolering in het gebied te vervangen. In het uitvoeringsplan bleken grove berekeningsfouten te zitten en dus moest de gemeente terug naar de tekentafel. In augustus van dit jaar zou er dan eindelijk gestart worden. Maar ook die datum is weer uitgesteld. Nu wordt dat waarschijnlijk in het voorjaar van 2024, liet de gemeente inwoners per brief weten. Discussie over bepaalde punten in het plan is daar de reden van, zegt wethouder Kirsten Ipema.


Het contract ingenieursbureau Turkstra is opgezegd en de projectleider is vertrokken. De gemeente heeft Sweco aangewezen als nieuwe partij die de klus moet klaren. Johs van der Klei is de nieuwe projectleider. Buurtbewoner Remko Nieboer is er onderhand wel klaar mee. Hij stoort zich aan de gebrekkige communicatie van de gemeente Noordenveld.


De Norger deed zelf uitvoerig onderzoek naar de waterproblematiek in zijn wijk en legde dat in 2020 vast in een dossier dat hij stuurde naar de gemeente Noordenveld. Als ze daar wat mee hadden gedaan, had dat een hele hoop tijd en geld gescheeld, meent Nieboer. De wijk Norg-West is gebouwd op een plek waar vroeger het Zwarte Water lag. ‘Het gebied dat we nu kennen als ‘Norg-West’, was tot ongeveer 1965/1970 nog een groot veengebied met in het midden een meer, het Zwarte Water. Bij de bouw van de wijk in 1978, is de oude ‘fabriekssloot’, een afwateringsloot door dit gebied, gedempt. Hierdoor kan het hemelwater vandaag de dag alleen afgevoerd worden door de riolering, die bij lange na niet toereikend is’, weet Nieboer. ‘Ze hebben er verder niets mee gedaan omdat de inhoud grotendeels niet overeen zou komen met de werkelijkheid. Vorig jaar is men daar voorzichtig op terug gekomen omdat het wel degelijk klopt.’ Tijdens de hoosbuien in 2017 en 2018 liepen de straten Dikninge, Entinge, Batinge en Laan van Havezathen vol water. Het water stroomde de huizen binnen. Enkele bewoners hebben al verschillende keren een houten vloer moeten vervangen, volgens Nieboer. ‘Na de overstromingen hebben ze een geultje van 30 centimeter gegraven. Dat had totaal geen effect. Binnen een paar weken was het verstopt.’


‘Gebrekkige communicatie’


‘Als we zelf geen actie ondernemen horen we niets. Het college lijkt niet verder te kijken dan de bordjes ‘Roden.’ Ze zijn totaal niet zichtbaar in de wijk. Er zijn hier twee informatiebijeenkomsten geweest in aanwezigheid van projectleider Rients Turkstra. Dat ging over welke klinkers we zouden krijgen, welke bomen er geplant gaan worden en over lantaarnpalen en parkeerplekken. We hebben toen aangegeven dat we hele andere zorgen hebben. Dat vooral willen weten wat er onder de grond gaat gebeuren. Het eerste wat mij opviel is de kennis die aan alle kanten ontbrak. Ze hadden geen idee hoe het er hier vroeger uitzag. Dat vooronderzoek is essentieel. We hebben de projectleider zes keer moeten vertellen wat de Fabriekssloot is. Meerdere keren hebben we hem gewezen op de hoogteverschillen in de wijk. Die man schreef niks op. Nul. Bij de tweede bijeenkomst, in de Brinkhof, gebeurde hetzelfde weer: een hele presentatie over het bovengrondse gebeuren en niets over de riolering. Er zijn toen heel wat mensen kwaad weggelopen. In vier jaar tijd zijn we niks opgeschoten en het heeft een bak geld gekost. Het grootste probleem is de gebrekkige communicatie van de gemeente.’


‘Exacte plan nog niet klaar’


De gemeente zag een belangrijke persleiding over het hoofd en was er in het plan geen rekening mee gehouden dat de woningen aan de Eenerstraat niet aan de voorkant maar aan de achterkant zijn aangesloten op de riolering. Ook was de aanpak van de riolering in de voet- en achterpaden een grotere uitdaging dan voorzien. Daarom moest er een nieuw ontwerp komen. Dat plan ligt grotendeels intern klaar, vertelt wethouder Kirsten Ipema. ‘Het eerste plan bleek verkeerde informatie te bevatten. Dat betekent dat we met de juiste uitgangspunten opnieuw een nieuw plan moesten maken. Dat kost tijd. Het voornemen was om in de zomer van 2023 aan de slag te gaan met de uitvoering. Nu zijn er op bepaalde punten toch wat twijfels of het goed gaat komen. Zo wil men zeker weten dat er alleen regenwater in de infiltratievijver komt en niet dat er vervuild rioolwater omhoog komt. Mochten er nog aanpassingen gedaan moeten worden kost dat tijd. Het is echt supervervelend voor de buurt, maar het exacte plan is nog niet klaar.’ De wethouder ontkent dat er helemaal niets zou zijn gebeurd in die vier jaar. ‘Er zijn afspraken met Enexis gemaakt om het netwerk te vernieuwen en te verzwaren. Dat is voor een groot gedeelte al gebeurd. En bij de Vijversburg is een wadi aangelegd om overtollig regenwater op te vangen zodat niet alles meer naar Norg-West afvloeit. Ook is met de buurt afgestemd hoe het er bovengronds uit gaat zien. Ik ga er echt vanuit dat we in het voorjaar van 2024 kunnen starten met de werkzaamheden. We kunnen niet blijven uitstellen.’


De gemeenteraad stelde vorig jaar 2.8 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van Norg-West. Dat bedrag bleek na de aanbesteding door de prijsstijgingen 1.1 miljoen euro hoger uit te vallen. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat nog meer wordt, afhankelijk van wanneer de gemeente kan beginnen met de uitvoering van het project.  

UIT DE KRANT