Noordenvelder sportclubs snakken naar duidelijkheid maar krijgen dat niet

Afbeelding
actueel

‘We zijn bereid mee te denken maar willen wel toekomstperspectief’


NOORDENVELD – Veel bleef op de afgelopen week gehouden bijeenkomst van de gemeenteraad in Noordenveld onduidelijk voor sportverenigingen. Vooral in Roden blijven sportclubs met veel vragen zitten.  Voetbalvereniging ONR moet verkassen om op die plek woningbouw te realiseren, maar waar de club naar toe moet weet op dit moment nog niemand. Op het terrein van vv Roden is geen optie meer, want de club heeft geen zin om ergens achter op een veld ‘weggepropt’ te worden, liet secretaris Leonie Hummel weten. Tennisvereniging REO en vv Veenhuizen krijgen geld om de boel te verduurzamen en Speedcenter Roden ontvangt 13.000 euro om een veilige afscheiding tussen publiek en de baan te maken.


Om dit alles in goede banen te leiden had het college een Integraal Sportaccommodatieplan opgesteld. Belangrijk onderdeel hierin vormde de verplaatsing van de voetbalvelden van ONR aan de Hulenweg in Roden. Een onderzoek van ingenieursbureau Sweco, een opdracht uitgeschreven door de gemeente Noordenveld, bracht naar voren dat ONR het beste geïntegreerd kon worden op de velden van VV Roden aan de Norgerweg en dat dan samen met Atletiek Groningen afdeling Roden, postduivenvereniging De Snelle Thuiskomst en de ijsclub in Roden. Leonie Hummel van ONR bracht tijdens een inspraakbeurt wel duidelijkheid. ‘Dit voorliggend plan is geen optie voor ons. We zijn het niet eens over de inpassing van onze velden op het terrein van VV Roden. We zouden dan gaan van 4 voetbalvelden naar 1 volwaardig veld. In het onderzoek is ook geen rekening gehouden met ons G-team en daarbij zijn wij een zaterdagclub en we willen niet weggepropt worden tussen allerlei andere velden en wedstrijden. Wij krijgen hoe dan ook ruimtegebrek.’


‘Toekomstperspectief’


De ontwikkeling van woningbouwplannen in Roden-Zuid hebben te maken met de mogelijke verhuizing van sportverenigingen in die omgeving. Deze plannen hebben niet alleen invloed op de velden van ONR. Ook de hockeyclub en de manage aan de Hullenweg hebben hier mee te maken. De woningbouw opgave van Roden is dusdanig dat het college Roden-Zuid wil benutten om veel woningen te bouwen. Al eerder is besloten om de manage te verplaatsen naar de hoek Esweg en Hullenweg. Om meer ruimte voor woningbouw vrij te maken wordt ook gedacht om de hockeyclub te verplaatsen naar het terrein van de voormalige camping Beukenhof. Voorzitter van MHC Roden Valentijn Duijser legde tijdens de vergadering zijn wensen op tafel. ‘We hebben twee goede speelvelden nodig en een clubgebouw. We staan open voor suggesties, er moet wel wat gaan gebeuren. We hebben de bereidheid om mee te denken, maar we willen wel toekomstperspectief.’


‘Huiswerk’


Sportwethouder Alex Wekema gaf aan dat het onderzoeksrapport van Sweco op dit moment niet het voorstel is van het college. ‘Er lopen nog allerlei gesprekken met de sportverenigingen, veel is nog in onderzoek. We gaan hier op dit moment nog geen klap op geven.’ Wel gaf Wekema richting ONR aan dat het college uit wil gaan van inpassing van verenigingen op bestaande infrastructuren. ‘De eerste stap is om te kijken of het verplaatsen past op een bestaande locatie.’ Raadsfracties waren verder benieuwd naar de financiële onderbouwing van alle plannen. Die staan nu niet omschreven in de voorstellen. Wekema stelde dat er eerst plannen worden gemaakt en daarna gekeken wordt naar de financiering daarvan. ‘Wij moeten nog best wel wat huiswerk doen de komende periode. Dat geldt ook voor de clubs.’


Leonie Hummel van ONR vertelde dat zij als vereniging inmiddels in gesprek zijn met VV Nieuw Roden. ‘Deze samenwerking ligt voor ons meer voor de hand. Wat we vooral naar voren willen brengen is dat we breder gaan kijken en andere opties mee gaan nemen. Het liefst, en dat hebben we al vaker aangegeven, blijven we zitten op onze eigen huidige locatie.’


Geld voor verduurzaming


Het Integraal Sportaccommodatieplan had voor een drietal verenigingen wel succes. Tennisvereniging REO krijgt voor renovatie en verduurzaming een bedrag van 180.000 euro. Voor het gasloos maken van het clubgebouw van VV Veenhuizen werd 64.000 euro beschikbaar gesteld. Ten slotte kreeg Speedcentre Roden 13.000 euro voor nieuwe boardingpalen en een veilige afscheiding voor het publiek op de grasbaan Steenbergen.


Daarnaast hebben een aantal sportaanbieders toekomstplannen ingediend. Zo wil de tennisvereniging in Norg en de Survivalclub hun huidige accommodaties verplaatsen. Hierdoor komt er voor beide sportaanbieders meer ruimte voor uitbreiding. Ook voetbalvereniging GOMOS heeft plannen. Zij willen graag een nieuw duurzaam clubgebouw. Een plan hiertoe is al opgesteld. ‘Erg ambitieus,’ liet wethouder Alex Wekema optekenen. ‘Ik ben vooral ook nieuwsgierig naar de financiering daarvan.’ Ook verbetering en verduurzaming van het Speedcentre Roden is in onderzoek, waarbij vooral gekeken wordt naar de toekomstmogelijkheden en meer gebruiksmogelijkheden van het speedcentre. Het college wil voor al deze voornemens de plannen met de sportaanbieders doorspreken en komen met aparte voorstellen. Overigens kunnen sportaanbieders die nu niet zijn meegenomen in de plannen, alsnog meeliften op het Integraal Sportaccommodatieplan. Zo zijn er met het bestuur van de manege in Norg gesprekken gestart voor renovatie en verduurzaming van de hal.

UIT DE KRANT

Lees ook