Aangepast plan voor huisvesting statushouders in De Noorderkroon Roden

Afbeelding
actueel

RODEN - Na een periode van intensief overleg hebben de Gemeente Noordenveld, Woonborg, Zorggroep Drenthe en Stichting Woonservice Complex De Noorderkroon gezamenlijk een aangepast plan opgesteld voor de huisvesting van statushouders in De Noorderkroon. Het plan voorziet in de komst van de eerste bewoners vanaf 1 oktober, die tot uiterlijk 1 oktober 2025 in het complex zullen verblijven.


Het initiatief om statushouders tijdelijk in De Noorderkroon te huisvesten, dat eind april werd aangekondigd, leidde tot onrust in de gemeenschap. Verschillende bezorgdheden werden geuit, variërend van de veiligheid van medewerkers en bewoners, tot de continuïteit van de zorg in het gebouw en praktische vragen over de huisvesting. Om aan deze bezorgdheden tegemoet te komen, zijn alle betrokken partijen met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geresulteerd in een herzien en breed gedragen plan, waarbij tevens afspraken zijn vastgelegd in een sociaal beheerplan. Dit plan omvat onder andere begeleiding voor de statushouders en opgestelde huisregels.


Huisvesting voor maximaal twee jaar


Vanaf september zullen de appartementen voor de statushouders worden verbouwd. Deze appartementen bevinden zich allemaal op dezelfde verdieping van het gebouw en hebben een eigen ingang. Om de goede zorg en begeleiding te waarborgen, zal een beheerder eveneens in het complex verblijven. Bij de plaatsing krijgen echtparen in de leeftijd van 55 jaar of ouder voorrang en er worden geen kinderen en jongeren gehuisvest. De statushouders zullen worden ondersteund door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en werkconsulenten van de gemeente.


In De Noorderkroon worden in totaal 10 appartementen beschikbaar gesteld voor statushouders. Hiermee krijgen maximaal 18 statushouders een veilige basis om een nieuw bestaan op te bouwen. Woonborg heeft plannen om het gebouw te slopen en opnieuw te bouwen; de exacte timing van deze renovatie is nog niet bekend, maar het zal in ieder geval na 1 oktober 2025 plaatsvinden. Als het gebouw daarna leeg staat, wordt het niet weer verhuurd aan andere doelgroepen.

UIT DE KRANT